Hyppää sisältöön
Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.2.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä voidaan eniten vaikuttaa kiinteistön E-lukuun? Milloin tarvitaan rakennusluvan energiaselvitys?

Aihepiiri
Energia
Jaa

Energiatodistus

Energiatodistus vaaditaan kaikille uudisrakennuksille sekä vuokrattaville ja myytäville kiinteistöille. Sen laatijalla tulee aina olla virallinen pätevyys. 

Energiatodistus sisältää aina E-lukulaskelman. Olemassa oleviin rakennuksiin pitää aina tehdä kohdekäynti.

Energiatodistuksen laatijan tulee kirjata energiatodistukseen myös energiatehokkuustoimenpide-ehdotuksia ja niiden vaikutuksia. Energiatehokkuustoimenpiteiden kirjaamiskäytännöissä on kuitenkin paljon eroja. Siksi energiatodistusta tilattaessa on suositeltavaa edellyttää laatijalta, että halutut vaihtoehdot esimerkiksi rakenteiden tai lämpöpumppujen suhteen tarkastellaan.

Energiatodistus suositellaan päivitettävän merkittävien energiatehokkuustoimenpiteiden yhteydessä, kuten ikkunoita uusittaessa tai poistoilmalämpöpumppuja asennettaessa. Uudisrakennuksille energiatodistus päivitetään rakennusluvan jälkeen käyttöönoton yhteydessä, jolloin esimerkiksi tiiveysmittaustulokset ja asennetut IV-koneet huomioidaan.

Energiatodistusta tilattaessa on suositeltavaa edellyttää laatijalta, että halutut vaihtoehdot esimerkiksi rakenteiden tai lämpöpumppujen suhteen tarkastellaan.

Rakennusten energiatehokkuus: Energialuokka ja E-luku

Toteutuneita energiankulutuksia verrattaessa käyttäjän ja sääolosuhteiden vaikutus energiankulutukseen on merkittävä, jolloin samanlaisissakin rakennuksissa on eroja toteutuneen energiankulutuksen suhteen. Yleisenä käytäntönä on arvioida rakennuksen energiatehokkuutta E-luvun kautta. E-lukulaskennassa tiedot rakennuksen energiankulutuksesta perustuvat standardikäyttöön ja testivuoden sääolosuhteisiin. Rakennukset ovat paremmin vertailukelpoisia keskenään, kun mittarina on olosuhteista riippumaton E-luku, eikä käyttäjästä riippuvainen toteutunut energiankulutus.

Energialuokkaan sovelletaan asteikkoa A-G ja se perustuu rakennukselle laskettuun E-lukuun. E-lukurajat eri energialuokille vaihtelevat rakennustyypeittäin, ja esimerkiksi pientalolla ja kerrostalolla voidaan saada samalla E-luvulla eri energialuokka. Rakennustyyppien välillä huomioidaan niiden erityispiirteet kuten ilmanvaihdon raitisilmavirrat.

Alla olevassa taulukossa on esitelty erilaisia energiatehokkuuteen liittyviä parannustoimenpiteitä ja niiden vaikutusta E-lukuun. Tarkemmat rakennuskohtaiset arviot on suositeltavaa pyytää energiatodistuksen laatijalta.

ToimenpideVaikutus E-lukuun, asuinrakennukset
Muutos sähkö-/öljylämmitys -> kaukolämpöSuuri
PoistoilmalämpöpumppuSuuri
MaalämpöSuuri
Ilma-vesilämpöpumppuSuuri
IlmalämpöpumppuKohtalainen-suuri
Yläpohjan lisälämmöneristysKohtalainen
Ikkunoiden vaihtoKohtalainen
Alapohjan lisälämmöneristysKohtalainen 
Julkisivun lisälämmöneristysPieni-kohtalainen
AurinkopaneelitPieni
AurinkolämpöPieni
Valaistuksen uusiminenPieni

Rakennusluvan energiaselvitys

Energiaselvitys laaditaan uudisrakennuksille rakennusluvan hakemisen yhteydessä ja siihen sisältyy energiatodistus. Uudisrakennuksen energiaselvitykseen sisältyy energiatodistus ja se päivitetään käyttöönoton yhteydessä, jolloin esimerkiksi ilmantiiviysmittauksen tulokset ovat tiedossa.

Olemassa oleville rakennuksille rakennusluvan energiaselvitys tehdään rakennus- ja toimenpideluvanvaraisissa töissä, kuten maalämpöhankkeissa. Olemassa oleville rakennuksille energiaselvitys ei sisällä pakollisena toimenpiteenä energiatodistuksen laatimista, mutta se sisältää tyypillisesti E-lukulaskelman ja E-lukuvertailun ennen korjaustoimenpiteitä ja korjaustoimenpiteiden jälkeen.

Energiaselvityksen yhteydessä on luontevinta pienellä lisävaivalla tehdä myös energiatodistus, jos ajantasaista energiatodistusta ei ole. Energiatodistus on suositeltavaa päivittää korjausten jälkeen, kun toimenpiteet on tehty. Tällöin päivitetyn energiatodistuksen kätevimmin laatii energiaselvityksen tekijä, jolla on alustavat laskelmat jo valmiina.

Haluatko kuulla lisää?

Panu Rautio

Ryhmäpäällikkö, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Lue muita blogejamme

”Kaikkia pikkasen harmitti” – venyvä läpimenoaika on liian tuttu ilmiö

04.04.2024 – Kun seurasin sivusta pieleen mennyttä katkaisijoiden vaihtoa erään teollisuuslaitoksen muuntamorakennuksessa, mieleeni tuli vanha sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä…

Blogi

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Suurin osa kiinteistöalan tietojärjestelmistä on vanhentuneita

31.01.2024 – Kiinteistöalan tietojärjestelmät ovat usein vanhentuneita, eivätkä vastaa tämän päivän vaatimuksiin. Vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat pulmia kaikille, jotka tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa…

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?