Hyppää sisältöön
Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän tasolleen päästään?

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Toteutimme keväällä 2023 markkinatutkimuksen, jossa kysyimme rakennusalan toimijoilta alan ympäristövastuullisuudesta. Kiinteistösijoittajat erottuvat alan edelläkävijöinä. He asettavat vastuullisuustavoitteita muita laajemmin.

Myös muiden alan toimijoiden joukosta erottuu kunnianhimoisia organisaatioita, joissa toivotaan, että hankkeissa asetettaisiin vaativampia vastuullisuustavoitteita ja myös mitattaisiin niiden toteutumista. Sehän tuo edelläkävijöille selvää kilpailuetua.

Päätöksiä pitää tehdä riittävän korkealla tasolla

Yksi selkeä ero edelläkävijöiden ja muiden välillä on, että suunnannäyttäjät eivät toteuta vastuullisia valintoja yksittäisinä toimina ja joka hankkeessa erikseen. Tavoitteet perustuvat strategiatason päätöksiin. Yhteiset suunnitteluohjeet ja linjaukset mahdollistavat oppimisen hankkeiden välillä. Kehittyminenhän on mahdotonta, jos ei tiedetä, miten tavoitteisiin päästiin.

Kun iso kuva on selvillä, vastuullisuustavoitteet pääsevät ohjaamaan hankkeiden suunnitteluratkaisuja, hankintoja, materiaalivalintoja ja työmaatoimintoja.

Jotta eri osapuolet saadaan sitoutettua asetettuihin tavoitteisiin, harvoin käytetty mutta tehokas keino on sitoa vastuullisuustavoitteet hankkeen palkitsemis- ja sanktiokäytäntöihin. Siinä missä useimmissa hankkeissa määritetään seurauksia aikataulun tai budjetin ylityksille, vastuullisuuden edelläkävijät nostavat yhtä tärkeiksi kriteereiksi ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden. Siksi edelläkävijät myös tietävät, saavutettiinko tavoitteet.

Vastuullisuustyö saa tukea viitekehyksestä

Rakennusalan edelläkävijät asettavat itselleen minimivaatimukset ylittäviä vastuullisuustavoitteita hyödyntäen usein vapaaehtoisia viitekehyksiä, kuten Science-based targets -aloitetta (SBTi). Viitekehys kertoo sitoutumisesta, mikä luo vastuullisuustyöhön uskottavuutta.

Viitekehys takaa, että tavoitteet ovat järkeviä ja konkreettiset toimenpiteet ohjaavat tekemistä aina vain pidemmälle ja syvemmälle. Kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen ansiosta vastuullisuustyöhön tulee myös läpinäkyvyyttä. Viitekehys vaatii seuraamaan edistymistä, jolloin vastuullisuustyössä ei sorruta viherpesuun.

Edelläkävijöiden vastuullisuustavoitteet ovat moniulotteisia

Suurin muutos kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuuden kehityksessä on se, että teemasta on tullut selvästi monipuolisempi. Edelläkävijät tuntevat jo hyvin oman tilanteensa suhteessa energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin. Nyt tavoitteita asetetaan myös biodiversiteetille, ilmastonmuutokseen sopeutumiselle ja kiertotaloudelle.

Lisäksi edelläkävijät näkevät vastuullisuuden omaa toimintaansa laajemmasta perspektiivistä. Sen lisäksi, että he ovat kiinnostuneita rakentamisen vaikutuksista rakennuspaikan eliölajeihin ja luontokatoon, tavoitteet ulotetaan koko toimitusketjuun. Edelläkävijät haluavat selvittää myös Scope 3 -päästöt ja vaikuttaa tuotannon ympäristövaikutuksiin siellä, missä ne syntyvät.

Miten päästä edelläkävijöiden tasolle ja pysyä siellä?

Kunnianhimon tason nostamiseksi vastuullisuus on otettava mukaan organisaation strategiaan. Tavoitteiden viemisessä käytäntöön vastuullisuuden tiekartta voi toimia tehokkaana työkaluna. Autamme sekä strategian kirkastamisessa että tiekartan luomisessa. Lisäksi toimimme rakennusliikkeiden, urakoitsijoiden, sijoittajien, kiinteistönomistajien ja tuotevalmistajien apuna keskeisten vastuullisuuden osa-alueiden tunnistamisessa ja selkeiden toimenpiteiden määrittelyssä.

Kunnianhimon tason nostamiseksi vastuullisuus on otettava mukaan organisaation strategiaan.

Olemme koonneet laajan benchmark-tietokannan, ja siksi tiedämme, missä suomalaiset rakennushankkeet menevät juuri nyt ja mikä on yleisimpien toimenpiteiden vaikutus. Se auttaa löytämään tehokkaimmat toimenpiteet. Hanketasolla työ on helpointa aloittaa asettamalla hiilijalanjälkitavoite ja todentamalla tilanne laskennan avulla. Autamme selvittämään suurimmat päästölähteet ja parhaat vaikutuskeinot sekä pitämään hiiliohjauksen mukana rakennuksen koko elinkaaren ajan. Hiilipäästöjen optimointihan ei ole kertaluontoinen tehtävä.

Edes edelläkävijät eivät voi tuudittautua nykytilanteeseen. Osaaminen on pidettävä relevanttina tai lisäresursseja on haettava muualta. Esimerkiksi kiertotalous tulee muuttamaan rakennusalaa paljon. Kiertotalousratkaisuilla pienennetään hiilijalanjälkeä ja vähennetään neitseellisten materiaalien käyttöä, jätteen määrää ja luontoon kohdistuvaa rasitusta. Autamme muun muassa purkukartoituksissa, kiertotalousselvityksissä ja muuntojoustavuusstrategioiden laadinnassa.

Haluatko kuulla lisää?

Charlotte Nyholm

Johtava asiantuntija, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Paula Rantanen

Ryhmäpäällikkö, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Stepit vastuullisuuden edelläkävijäksi

1. Nosta vastuullisuus osaksi organisaation strategiaa.

2. Aseta selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, esimerkiksi hiilipäästöille ja kierrätysasteelle.

3. Vie tavoitteet käytäntöön vastuullisuuden tiekartalla, suunnitteluohjeilla ja hankkeiden systemaattisella hiililaskennalla.

4. Ota vastuullisuustavoitteiden ohjaus mukaan rakennusten koko elinkaarelle.

5. Pidä osaaminen ajan tasalla ja valmistaudu muutoksiin ajoissa.

Lataa Ympäristövastuullisuus rakentamisessa -markkinatutkimus

Lue muita blogejamme

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi

Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha – Mitä markkinoilla tapahtuu?

06.07.2022 – Miltä vastuullisuus näyttää juuri nyt ja mitä ESG tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Miten raha ohjaa nyt ja jatkossa alaa kohti…

Blogi

EU-taksonomia ja vihreä siirtymä muuttavat kiinteistö- ja rakennusalaa

22.03.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja…

Blogi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?