Hyppää sisältöön
UutinenMarkkinatutkimus: kiinteistösijoittajat muita edellä rakennushankkeiden ympäristövastuullisuudessa

Markkinatutkimus: kiinteistösijoittajat muita edellä rakennushankkeiden ympäristövastuullisuudessa

24.5.2023 – Granlundin toteuttaman ympäristövastuullisuuden markkinatutkimuksen mukaan selkeitä ympäristötavoitteita asetetaan rakennushankkeille harvoin, ja myös niiden toteutumisen seurannassa olisi kehitettävää.

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Granlund toteutti maalis-huhtikuussa 2023 markkinatutkimuksen kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille rakennushankkeiden ympäristövastuullisuudesta. Tavoitteena oli selvittää rakentamisen vastuullisuuden nykytilaa ja kehitystä sekä vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä ja haasteita. Tutkimuksella kartoitettiin myös, tunnetaanko hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät alalla riittävän hyvin, jotta hankkeissa voidaan saavuttaa asetetut päästövähennystavoitteet.

Tutkimukseen vastasi 126 alan toimijaa, joiden joukossa oli rakennuttajia, urakoitsijoita, kiinteistösijoittajia, suunnittelijoita, tuotevalmistajia ja kiinteistöjen käyttäjiä. Tulokset julkaistiin Granlundin virtuaaliseminaarissa Digitalisaation ja vastuullisuuden synergia 24.5.2023.

Lataa Ympäristövastuullisuus rakentamisessa -markkinatutkimus

Kiinteistösijoittajat ovat edellä vastuullisuustavoitteissa

Tutkimuksessa havaittiin, että kiinteistösijoittajat asettavat vastuullisuustavoitteita laaja-alaisesti ja tunnistavat nykyhetken trendeiksi teemoja, joita muut arvioivat ajankohtaisemmiksi vasta tulevaisuudessa. Sijoittajille ajankohtaisia tavoitteita ovat mm. EU-taksonomia, biodiversiteetti sekä rakennusten ympäristösertifikaatit.

“Sijoittajien nyt tunnistamat trendit ja tavoitteet muodostuvat ennen pitkää vaatimuksiksi suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden rakennusalan toimijoiden on kehitettävä omia toimintatapojaan nopealla aikataululla, jotta he pystyvät vastaamaan sijoittajien vaatimuksiin”, kommentoi Paula Rantanen, kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö.

Muiden rakennusalan toimijoiden on kehitettävä omia toimintatapojaan nopealla aikataululla, jotta he pystyvät vastaamaan sijoittajien vaatimuksiin.

Paula Rantanen, kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö

Vastuullisuustavoitteet toteutuvat harvoin

Vastuullisuustavoitteita asetetaan enimmäkseen uusiutuvan energian käyttöön sekä rakentamisen ja kiinteistökannan vähähiilisyyteen liittyen. Sen sijaan luonnon monimuotoisuus, EU-taksonomia ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat edelleen alalla vasta nousevia trendejä, joista kaivataan lisää tietoa.

Vastuullisuustavoitteet ovat toteutuneet vain noin puolessa vastaajien hankkeista. Tavoitteita ei aseteta selkeästi ja niitä on hankala seurata. Myös tieto asetetuista tavoitteista kulkee heikosti.

”Vastuullisuustavoitteet ovat harvoin kiinteä osa hankkeiden kokonaisjohtamismallia. Niitä ei myöskään sidota organisaatioiden sisäisiin tai hankkeiden palkkiojärjestelmiin, vaikka se olisi yksi vaikuttavimpia tapoja viedä tavoitteita käytäntöön. Strategiat eivät toteudu, jos teot jäävät uupumaan”, kommentoi kestävän rakentamisen osastonjohtaja Teemu Salonen.

Tutkimuksessa tunnistettiinkin vastuullisuusosaamisen ja -johtamisen puutteellisuuteen liittyviä ongelmia. “Tavoitteisiin pääseminen edellyttää vastuullisuusosaamisen lisäämistä organisaatioissa ja tavoitteiden viemistä käytäntöön nykyistä konkreettisemmin keinoin”, arvioi Anni Viitala, kestävän rakentamien ryhmäpäällikkö.

Vastuullisuustavoitteet ovat harvoin kiinteä osa hankkeiden kokonaisjohtamismallia.

Teemu Salonen, kestävän rakentamisen osastonjohtaja

Hiilijalanjälkilaskentaa tehdään vain alle puolessa rakennushankkeista

Uusi rakentamislaki velvoittaa rakennusten hiilijalanjälkilaskentaa osana rakennusluvan ilmastoselvitystä 2025 alkaen. Silti laskenta jää vastaajien mukaan hankkeissa usein tekemättä tai laskennalla ei ole merkittävää ohjausvaikutusta. Tulosten mukaan hiilijalanjälkilaskentaa tehdään vain alle puolessa rakennushankkeista, yleisimmin uudisrakentamishankkeissa.

”Tieto hankkeiden hiilijalanjäljen suuruudesta ja päästövähennyspotentiaalista puuttuu vielä useilta toimijoilta. Hiilijalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja löydetään useissa hankkeissa, mutta niitä ei aina toteuteta. Tavoitelluissa ja saavutetuissa päästövähennyksissä oli suurta hajontaa, eivätkä asetetut tavoitteet tyypillisesti toteudu. “, Anni Viitala kommentoi.

Rakennuttajan rooli on merkittävä. Jos rakennuttaja on asettanut selkeän päästövähennystavoitteen, on hankkeen muiden osapuolien helpompi pyrkiä siihen. Hyvä esimerkki on vähähiilisten ratkaisujen pisteyttäminen, mikä tukisi hiilijalanjäljen pienentämistä. “Vähähiilisyyden nostaminen yhdeksi pisteytettäväksi tekijäksi esimerkiksi kilpailutuksissa motivoi hankkeen osapuolia kehittämään omaa toimintaansa”, Paula Rantanen kertoo.

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää vastuullisuusosaamisen lisäämistä organisaatioissa ja tavoitteiden viemistä käytäntöön nykyistä konkreettisemmin keinoin.

Anni Viitala, kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö

Haluatko kuulla lisää?

Teemu Salonen

Osastonjohtaja, kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Anni Viitala

Ryhmäpäällikkö, kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Paula Rantanen

Ryhmäpäällikkö, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Mikä on ilmastoriskikartoitus?

02.10.2023 – Kiristyvä lainsäädäntö on vain yksi syy kartoittaa kiinteistöomaisuuden ilmastoriskit. Lue, milloin ilmastoriskikartoitus tuottaa suurimmat hyödyt?

Uutinen

Miltä energia näyttää valotaiteen keinoin?

08.09.2023 – Jyväskylässä järjestettävä Valon kaupunki -tapahtuma pidetään tänä vuonna 28.9.–7.10. Granlundin vuorovaikutteisen teoksen teema on energian eri muodot. Teokseen osallistuvan ihmisen…

Uutinen
Tuomo Niemelä, Granlund

Energiankierrätys leikkaa jopa 95 prosenttia lämmönkulutuksesta

15.08.2023 – Energiankierrätys on osoittanut toimivuutensa jo yli sadassa Granlundin suunnittelemassa kohteessa. Kiinteistön hukkalämmöt voivat kattaa jopa 95 prosenttia lämmöntarpeesta.

Uutinen

Energia-asiantuntija on kiinteistö- ja rakennusalan poikkitieteilijä

14.08.2023 – Jotta energiaa voidaan hyödyntää optimaalisesti ja kestävästi, tarvitaan alan osaajia, energia-asiantuntijoita. Millaista on energia-asiantuntijan työ käytännössä?

Uutinen
Datakeskus

Datakeskusten hukkalämmöissä piilee huikea potentiaali

08.08.2023 – Datakeskusten hukkalämmöillä voitaisiin lämmittää satojen tuhansien suomalaisten kodit. Potentiaali on valtava, sillä tällä hetkellä vain viisi prosenttia hukkalämmöstä hyödynnetään.

Uutinen

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen vastaa Energiaseminaarin yleisön kysymyksiin

01.06.2023 – Hiilinielut, pienydinvoima ja vesivoima kiinnostivat Energiaseminaarin yleisöä 24.5. Markku Ollikainen vastaa nyt kysymyksiin, joita emme ehtineet käsitellä suorassa lähetyksessä.

Uutinen

Mitä tietoa etsit?