Hyppää sisältöön
Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Yhä useampi kiinteistönomistaja raportoi energiatehokkuuden paranemisesta ja päästövähennyksistä. Monelta puuttuu kuitenkin edelleen suunnitelmallinen ote vastuullisen toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Se edellyttää liiketoimintaan nivoutuvaa vastuullisuusstrategiaa, joka määrittää vastuullisuuden tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Vastuullisuus etenkin ympäristöasioissa vaikuttaa entistä enemmän kiinteistöjen arvonkehitykseen, tuottoihin ja vuokrattavuuteen.

Isoilta kiinteistönomistajilta ja kiinteistösijoittajilta vastuullisuusstrategia useimmiten jo löytyy. Sen laatiminen tulee kuitenkin välttämättömäksi myös pienemmille toimijoille.

Asiaan perehtyminen ja pieni vaivannäkö kannattaa, sillä vastuullisuus etenkin ympäristöasioissa vaikuttaa entistä enemmän kiinteistöjen arvonkehitykseen, tuottoihin ja vuokrattavuuteen. Se on myös oleellinen osa riskienhallintaa.

Sääntely laajenee pienempiinkin toimijoihin

EU-taksonomian vaikutukset kiinteistöalalla alkavat näkyä käytännössä, kun yritysten on luokiteltava ympäristön kannalta kestävät toiminnot ja investoinnit. Taksonomia suuntaa myös rahoitusta ympäristön kannalta kestävämpiin ratkaisuihin.

Lähivuosina on odotettavissa lisää sääntelymuutoksia. Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD) kattaa kohta jo pörssiyhtiöt ja muut isot toimijat, mutta yritysten tiedonantovaatimukset laajenevat tulevina vuosina myös pienempiin toimijoihin. CSRD vaatii kiinteistönomistajilta entistä tavoitteellisempia toimia vastuullisuudessa. Sitä edellyttävät myös keskeiset sidosryhmät rahoittajista potentiaalisiin ostajiin ja kiinteistön käyttäjiin.

Huolellinen kartoitus kannattaa

Vastuullisuus ei ole liiketoiminnasta irrallaan oleva asia, vaan se on olennainen osa organisaation strategiaa, johtamista ja jokapäiväistä toimintaa. Tämän tulee olla lähtökohta myös uskottavan vastuullisuusstrategian laatimisessa, joka alkaa nykytilanteen arvioinnista. Itse suosittelen asiakkaillemme CSRD:n edellyttämää olennaisuusanalyysiä, jossa omia avainhenkilöitä ja sidosryhmiä kuullen määritellään vastuullisuudelle tärkeimmät asiat.

Vastuullisuusstrategiaa tehtäessä selvitämme kiinteistöteknisten asioiden ohella muun muassa markkinatilanteen ja lainsäädännöstä tulevat nykyiset ja tulevat vaatimukset.

Oleellista on myös käydä läpi resurssit, joilla vaikkapa energiatehokkuutta parantavia investointeja on mahdollista toteuttaa tulevina vuosina. Oman toiminnan ohella vastuullisuuden tarkastelu on syytä ulottaa koko arvoketjuun rakentamisesta kiinteistönhoidon hankintoihin.

Kattavan kartoituksen jälkeen määritetään vastuullisuudelle tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Oleellista on myös päättää, kuka yrityksen johdossa ottaa vastuun raportoinnista ja tavoitteiden seurannasta.

Vastuullisuusstrategiaa tehtäessä selvitämme kiinteistöteknisten asioiden ohella muun muassa markkinatilanteen ja lainsäädännöstä tulevat nykyiset ja tulevat vaatimukset.

Konkreettinen suunnitelma jatkuvaan parantamiseen

Vastuullisuusstrategian tulee aina katsoa eteenpäin, miltä tulevaisuus näyttää ja miten tulevaisuuden haasteisiin vastataan. Siksi strategian tulee sisältää toimenpide-ehdotuksia ja ratkaisuja, joilla vastuullisuutta saadaan nostettua. Selkeä polku voidaan esittää tiekartan muodossa, johon kirjataan askeleet vaikkapa hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

Kirjoittaja: Asta Autelo

Kysymyksiä vastuullisuusstrategiaan liittyen? Ole yhteydessä!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Vastuullisuusstrategia ja -tiekartta​ 

Yhä useammalta kiinteistö- ja rakennusalan toimijalta vaaditaan uskottava vastuullisuusstrategia ja vastuullisuustiekartta vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Autamme yritystäsi molempien laatimisessa. 

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Rakennus kuntoremonttiin?

14.04.2023 – 1960–1980-lukujen rakennukset – siinä missä ihmisetkin – saattavat kaivata pientä kuntoremonttia. Keski-ikäinen rakennetekniikan asiantuntija lähti tapamaan ikätovereitaan.

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi

LVI-suunnittelun pelikentillä

09.02.2023 – LVI-suunnittelija Tero Hietala kävi luokkakokouksessa. Tilanne pisti miettimään omaan työtä. ”Tuskin monikaan haaveilee pienenä LVI-suunnittelijan ammatista, mutta olen löytänyt siitä…

Blogi

Vastuullisuuspalvelut

Tarjoamamme vastuullisuuspalvelut tukevat tehokkaasti kiinteistösi johtamista ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Monipuolinen osaamisemme kattaa ympäristösertifioinnit, raportoinnin ja kiinteistön olosuhteiden seurannan.

Mitä tietoa etsit?