Hyppää sisältöön
EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.1.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Aihepiiri
Energia, Hiilineutraalius, Vastuullisuus
Jaa

EU-taksonomian tavoitteena on luoda kriteeristö ympäristön kannalta kestävälle liiketoiminnalle ja se tulee muuttamaan rakennus- ja kiinteistöalan pelisääntöjä. Se ohjaa rahoittajien toimintaa ja asettaa raportointivelvoitteen finanssialan toimijoille ja yli 500 hengen pörssiyrityksille.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että suuri osa suomalaisesta rakentamisesta voi saavuttaa taksonomianmukaisuuden, mikäli se huomioitaisiin riittävän varhaisessa vaiheessa hanketta. Satojen rakennushankkeiden analyysin perusteella voidaan nähdä selkeästi, että vain yksittäiset hankkeet ovat saavuttaneet kaikki taksonomianmukaisuuden kriteerit ilman, että niihin on kiinnitetty huomiota suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Suomalaisessa rakentamisessa piilee siis suuri potentiaali, joka tulisi valjastaa käyttöön.

Taksonomia vaikuttaa rakentamiseen monella eri sektorilla. Se määrittelee, mihin rakennetaan ja millaisia materiaaleja ja menetelmiä käytetään. Sillä on merkitystä hankkeen rahoituksen hankkimisen kannalta: pankit ja rahoituslaitokset ovat kiinnostuneet hankkeen taksonomianmukaisuudesta, ja rahoituksen hintaan voi vaikuttaa vaatimusten täyttymisen tai täyttymättä jäämisen mukaan. Myös investoijat seuraavat raportointivelvollisuutensa myötä taksonomiakriteerien täyttymistä. Lisäksi kannattaa muistaa, että arvoketjussa saattaa olla mukana raportointivelvollinen toimija, joka pyrkii suosimaan taksonomian mukaista rakentamista.

Taksonomian kriteerit on hyvä käydä läpi heti hankkeen alkuvaiheessa ja ottaa ne suunnittelun ja toteuttamisen tavoitteeksi.

Kestävän rakentamisen perustasoa määrittelemässä

Taksonomian vaatimukset ovat tiukat, eikä edes ympäristösertifiointi riitä automaattisesti kattamaan niistä kaikkia. Ympäristöluokitusjärjestelmät ovat kuitenkin muuttamassa kriteeristöään taksonomian mukaiseksi. Peruslähtökohta sekä sertifikaateissa että taksonomiassa on katsoa rakennushankkeen ohi pitkälle tulevaisuuteen.

Taksonomia määrittelee hankkeille kuusi ympäristötavoitetta, joista vähintään yhdessä tulee saavuttaa merkittävä parannus ja lopuille viidelle ei saa aiheutua merkittävää haittaa.

Taksonomian tavoitteet

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä
  2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  4. Kiertotalouteen siirtyminen
  5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

On esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, ajaako taksonomia sertifikaattien yli. Todennäköisesti taksonomia ei tule korvaamaan ympäristösertifiointeja, jotka ovat sitä paljon laajempi kokonaisuus. Sen sijaan voidaan valmistautua siihen, että taksonomia on jatkossa kestävän rakentamisen perustaso.

Tavoitteena parantaa rakentamisen laatua

Taksonomia ei ole pelkkää kriteerien täyttämistä, vaan sen tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua. Taksonomialla on vaikutusta esimerkiksi vesikalusteiden virtaamiin ja siihen, kuinka rakennus kestää tulevaisuuden ilmastojen säärasitusta ja onko siinä tulevaisuuden säähän nähden riittävä jäähdytys ja sen myötä hyvä ja terveellinen sisäilma. Taksonomiakriteereihin kuuluu myös laatia rakennuksille kiertotaloussuunnitelma.

On tärkeää, että taksonomian mukaisuutta toteutetaan myös työmailla eikä se jää ainoastaan ylätason raportoinniksi: tarvitaan käytännön muutoksia tekemisen tasolla. Tapoja soveltaa kannattaa lähteä rohkeasti testaamaan ja kehittämään.

Taksonomiaan kannattaa suhtautua jatkuvan parantamisen periaatteella – vastuullisuus ei ole ikinä valmis asia.

Muista ainakin nämä:

1. Ota taksonomia rakennushankkeen ohjaukseen heti hankkeen alussa.
2. Vie taksonomiakriteerit suunnitelmiin ja hankinta-aineistoihin.
3. Pidä huolta siitä, että saat hankkeen lopuksi kokoon todennusaineiston.

Lisätietoa

Ulla Nykter

Digital transformation manager / johtava vastuullisuusasiantuntija
Granlund Oy

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

Lue lisää vastuullisuuspalveluistamme

Vastuullisuuspalvelumme tukevat tehokkaasti kiinteistösi johtamista ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Monipuolinen osaamisemme kattaa ympäristösertifioinnit, raportoinnin ja kiinteistön olosuhteiden seurannan.

Lue muita blogejamme

”Kaikkia pikkasen harmitti” – venyvä läpimenoaika on liian tuttu ilmiö

04.04.2024 – Kun seurasin sivusta pieleen mennyttä katkaisijoiden vaihtoa erään teollisuuslaitoksen muuntamorakennuksessa, mieleeni tuli vanha sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä…

Blogi

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Suurin osa kiinteistöalan tietojärjestelmistä on vanhentuneita

31.01.2024 – Kiinteistöalan tietojärjestelmät ovat usein vanhentuneita, eivätkä vastaa tämän päivän vaatimuksiin. Vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat pulmia kaikille, jotka tarvitsevat ajantasaista ja luotettavaa…

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?