Hyppää sisältöön
ReferenssitEnergiankierrätys nostaa Musiikkitalon energiatehokkuuden tasoa

Energiankierrätys nostaa Musiikkitalon energiatehokkuuden tasoa

28.6.2021 – Granlundin suunnittelema energiankierrätysjärjestelmä säästää merkittävästi Musiikkitalon kaukolämmön kulutusta. Hanke tukee myös tehokkaasti ympäristövastuullista toimintaa.

Toimialat
Kulttuuri ja rakennushistorialliset kohteet
Palvelut
Energiakonsultointi, Energiatehokkuushankkeet
Paikkakunnat
Helsinki, pääkonttori
Musiikkitalo

Musiikkitalosta tuli kymmenen vuotta sitten Helsingin ydinkeskustan uusi maamerkki, jonka rakentamisessa hyödynnettiin sen ajan parasta tekniikkaa energiatehokkuudessa. Esimerkiksi rakennuksen lämmön tehokkaaseen talteenottoon panostettiin huolella.

Oikeilla ratkaisuilla jo ennestään energiatehokkaan kiinteistön energiankulutusta on kuitenkin mahdollista vähentää vieläkin enemmän.

Musiikkitalossa tällainen ratkaisu on Granlundin suunnittelema energiankierrätysjärjestelmä, joka mitattuun kulutukseen perustuvan laskennan perusteella vähentää rakennuksen kaukolämmön kulutusta noin 45 prosenttia ja kaukojäähdytyksen kulutusta noin 60 prosenttia.

”Keskeinen oivallus oli, että Musiikkitalon tiloja ja ilmankäsittelyn prosesseja on yhtäaikaisesti lämmitettävä ja jäähdytettävä kaikkina vuodenaikoina, myös talvella. Aloimme tutkia, voidaanko jäähdytysprosesseissa syntyvää lämpöä kerätä talteen”, hankkeen projektipäällikkönä toiminut Granlundin ryhmäpäällikkö Kauri Salminen sanoo.

Hukkalämpö hyödyksi omassa rakennuksessa

Musiikkitalossa ympärivuotista jäähdytystä tarvitaan muun muassa laitetiloissa, joissa on runsaasti lämpöä tuottavaa tieto- ja esitystekniikkaa. Konserttisalissa lämpöä tuottavat puolestaan valaistus ja tapahtumien aikana salin täyttävä yleisö.

Aiemmin jäähdytettävistä tiloista kerätty hukkalämpö johdettiin kaukojäähdytysverkkoon. Nyt se käytetään tehokkaasti tilalämmitykseen, tuloilman lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Energiankierrätysjärjestelmän ydin on Musiikkitalon teknisiin tiloihin asennettu lämpöpumppujärjestelmä, jonka avulla talteen kerätty lämpö voidaan nostaa tarvittavaan lämpötilaan.

Järjestelmä sisältää kolme lämpöteholtaan noin 90 kW:n lämpöpumppua. Niiden mahduttaminen samaan tekniseen tilaan yhdessä lämmönvesivaraajien kanssa vaati tarkkaa työn aikaista suunnittelua.

”Urakoitsijana toiminut Tom Allen Senera Oy työnjohtajanaan Antti Hovi hoiti työn esimerkillisesti ja uusinta 3D-mallinnustekniikkaa hyödyntäen”, Salminen toteaa.

Musiikkitalon käyttäjien arkeen tai olosuhteisiin energiankierrätysjärjestelmän asentamisella ei ollut vaikutusta, sillä asennustöitä tarvitsi tehdä vain kellarikerroksen teknisissä tiloissa. Eniten työtä vaativat putkivedot talon lämmön talteenottojärjestelmän, lämpöpumppujen ja lämmönjakohuoneen välillä. Lisäksi lämpöpumppujärjestelmä integroitiin osaksi kiinteistöautomaatiota, joka ohjaa koko rakennuksen lämmitystä ja jäähdytystä.

Ympäristövastuun merkitys korostuu

Musiikkitalon kiinteistöpäällikkö Marko Oittinen sanoo, että energiankierrätysjärjestelmä on Musiikkitalolle erittäin merkittävä energiahanke. Laskennallisesti lämpöenergiaa saadaan jatkossa kierrätettyä 1400 MWh vuodessa. Määrä vastaa noin 70 keskikokoisen sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähköenergian tarvetta.

”On ollut ilo olla mukana hankkeessa, jolla on saatu aidosti aikaan tuloksia”, Oittinen toteaa.

Musiikkitalo on Suomessa ensimmäisiä kiinteistöjä, jolle on myönnetty käyttövaiheen RTS-ympäristöluokitus. Siinä ympäristövastuullista toimintaa arvioidaan tiukkojen kriteerien mukaan.

”Energiatehokkuuden merkitys on kriteereissä korostetusti esillä, joten energiankierrätysjärjestelmä tukee hyvin ympäristövastuullista toimintaamme. Hanke on myös taloudellisesti erittäin kannattava, sillä sen takaisinmaksuaika on 3–4 vuotta”, Oittinen sanoo.

Energiankierrätysjärjestelmän ohella Musiikkitalossa on otettu hiljattain käyttöön myös uusi aurinkovoimala. Sen laskennallinen sähköntuotto on noin viisi prosenttia kiinteistön sähkönkäyttötarpeesta.

Lisää referenssejämme

Helsinki, pääkonttori

Citycon saavuttaa energiajohtamisella miljoonasäästöt vuosittain

Palvelu

Granlund Manager -ohjelmisto, Energiakonsultointi, Energiatehokkuus

Toimiala

Liiketilat ja kauppa

Citycon on tehnyt jo vuosia pioneerityötä kauppakeskustensa energiatehokkuuden kehittämisessä. Aktiivinen energiajohtaminen ja energiaseuranta tuottavat miljoonasäästöt vuosittain.
Referenssi
Espoo

Spektri Business Parkiin innovatiivinen energiankierrätysjärjestelmä

Palvelu

Kiinteistökehitys, Energiajohtamisen palvelut, Energiakonsultointi, Korjausrakentaminen

Toimiala

Toimistot, Liiketilat ja kauppa

Spektri Business Park lähtee toteuttamaan kunnianhimoista energiaa ja päästöjä vähentävää hanketta.
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Yhteistyöllä uudenlaista energiatehokkuutta

Palvelu

Energiakonsultointi, Alueelliset energiaratkaisut

Toimiala

Energiayhtiöt

Kotkan Energia toteuttaa tapahtumakeskus Vendan ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun XAMK:in kampukselle keskitetyn energiaratkaisun.
Referenssi

Mitä tietoa etsit?