AV- ja esitystekniikka

AV- ja esitystekniikan sekä äänen suunnittelu

AV- ja esitystekniikka yhdistää kuvan, valon ja äänen asiantuntijat, joilla on laaja osaaminen sekä tekniikasta että sisällöistä kulttuuri-, toimitila-, sairaala-, oppilaitos- ja museokohteissa. Suunnittelemme AV- ja esitysteknisiä järjestelmiä sekä taiteellisia sisältöjä rakentamishankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Toimiva AV-suunnittelu takaa menestyksen

Suunnittelemme AV-järjestelmiä esimerkiksi kokoustiloihin, auditorioihin ja showroomeihin. Toimivat ja tyylikkäät AV-tilat edellyttävät sopivien laiteratkaisujen lisäksi arkkitehtuurin, akustiikan, kalustuksen ja valaistuksen huomioimista. Lisäksi tilojen käytettävyyttä parannetaan opastus- ja tilavarausjärjestelmällä. Hallitsemme myös sairaaloiden korkeatasoisen AV- ja kokoustekniikan sekä keinot parantaa potilaiden viihtymistä esimerkiksi viihdepalveluilla, etäyhteyksillä ja ääni- ja valotaiteella.

Toimivat tilat, näyttämöt ja varustelut kaikenlaisille esityksille

Onnistuneen esitystilan suunnittelu vaatii kokemusperäistä tietoa esitysten tekemisestä. Suunnittelijoillamme onkin taide- ja teknisten alojen koulutus sekä laaja kokemus erilaisten esittävän taiteen tilojen toiminnallisuudesta. Tunnemme kattavasti yleisön ja henkilöstön tarpeita palvelevien esitystilojen vaatimukset, näyttämömekaniikan sekä valo-, ääni- ja kuvajärjestelmät. Meillä on runsaasti kokemusta myös sisällöntuotannosta esityksiin, tiloihin ja tapahtumiin.

Äänisuunnittelu luo tarinoita ja tunnelmaa

Äänisuunnittelu kokoaa yhteen sisällöntuotannon, äänentoiston ja akustiikan asiantuntijat. Tilaääni sovitetaan aina tilan käyttötarkoitukseen, toimintoihin, olosuhteisiin, arkkitehtuuriin, akustiikkaan ja teknisiin järjestelmiin. Varmistamme, että äänimaailma kertoo haluttua tarinaa, sopii tilan käyttötarkoitukseen ja kommunikoi käyttäjien kanssa. Osallistumme alan uudistamiseen ja hyödynnämme uusinta tutkimustietoa muun muassa saavutettavuutta parantavissa ja moniaistisissa kehitysprojekteissa.

Näyttelyt, museot ja tapahtumat ovat osa hyvinvointia

Näyttely- ja museotoiminta sekä yleisötapahtumat vaativat onnistuakseen innovatiivista tekniikan ja sisältöjen suunnittelua sekä vankkaa kokemusta tuotannon eri vaiheista. Tunnemme syvällisesti erilaiset näyttelytekniikat ja esittämisen tavat sekä suurten yleisötapahtumien suunnittelun ja koordinoinnin. Huomioimme suunnittelussa, että näyttelytoiminta on jatkuvasti kehittyvä ja päivittyvä prosessi, joka parhaimmillaan tukee monin tavoin yleisön ja henkilökunnan hyvinvointia.

AV- ja esitystekniikan palveluja:

 • 3D-tietomallinnus ja VR-visualisointi
 • AV-kilpailutuksen konsultointi
 • AV-suunnittelu ja esitysteknisten ohjausjärjestelmien suunnittelu
 • Avustettu akustiikka
 • Esitystilakonsultointi ja esittävän taiteen tilojen korjausrakentaminen 
 • Kuntokartoitukset ja kehitysehdotukset
 • Kustannus- ja elinkaarilaskennat
 • Kuva-, ääni- ja valaistussisällön konsultointi ja konseptointi
 • Kuva-, ääni- ja valojärjestelmien suunnittelu
 • Näyttämömekaniikan suunnittelu
 • Peittoäänisuunnittelu
 • Sisällöntuotanto ja taiteellinen suunnittelu
 • Tarveselvitykset, hanke- ja toteutussuunnittelut sekä valvonnat
 • Urakkavalvonta
 • UX-äänisuunnittelu
 • Valosuunnittelu ja valotaide
 • Äänimaailmojen ja tilaäänen suunnittelu
 • Äänimaisemointi
 • Äänimajakka-suunnittelu / saavutettavuuteen liittyvät erikoissuunnittelun tehtävät

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake