Hyppää sisältöön
UutinenEPD-ympäristöseloste on kilpailuetu talotekniikan laitevalmistajille

EPD-ympäristöseloste on kilpailuetu talotekniikan laitevalmistajille

27.10.2022 – Talotekniikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennusmateriaalien elinkaarinäkökulmasta talotekniikka on myös yksi suurimmista elinkaaripäästöjen aiheuttajista. Rakennustuotteen ympäristöseloste (EPD) tarjoaa mahdollisuuden tuotannon ja tuotteiden vähähiilisyyden kehittämiseen.

Aihepiiri
Energia, Hiilineutraalius, Talotekniikka, Vastuullisuus
Jaa

Talotekniikan elinkaaripäästöt TOP5:ssä

Vastuullisuus muuttaa markkinaa. Vähähiilisen rakentamisen säädökset alleviivaavat rakennusten elinkaaripäästöjä, ja yksityisen sektorin kestävyysvaatimukset kiristyvät. Kiinteistösijoittajien katseet kääntyvät kohti kestäviä sijoituskohteita, ja vastuullisuudesta on tullut osa yritysten arvonmuodostusta. Kun rakennushankkeita ohjataan yhä enemmän kestävän kehityksen näkökulmasta, rakennuttajat haluavat tietää, mikä on myös talotekniikkalaitteiden valmistuksen, materiaalien ja koko tuotantoketjun hiilijalanjälki.

Tähän asti rakennushankkeiden elinkaarilaskennassa on keskitytty energiatehokkuuden lisäksi lähinnä rakenne- ja runkovalintoihin. Talotekniikan merkityksestä ei ole vielä paljoa puhuttu. Tekniikka nostaa kuitenkin rooliaan, koska hankkeissa laaditut elinkaariarvioinnit osoittavat, että talotekniikan materiaalien elinkaaripäästöt ovat rakennuksissa viiden suurimman päästölähteen joukossa. Onkin hyvä, että talotekniikka saa vihdoin lisähuomiota, koska tuotevalmistajille se avaa uusia mahdollisuuksia kilpailukyvyn kehittämiseen.

Tuotekohtainen päästötieto avainasemassa päästöjen vähentämisessä

Toteuttamamme EPD-ympäristöselosteet kertovat talotekniikan rakennustuotteiden elinkaaripäästöt luotettavasti, ja luovat uskottavan pohjan tuotteen hyötyjen kommunikoimiseen. EPD-seloste on tärkeää laatia juuri oikeille tuotteille, joilla on suurin potentiaali kestävän liiketoiminnan kehittämisessä. Silloin EPD-seloste tehostaa myös tuotantoa ja luo päästövähennysten lisäksi kustannussäästöjä.

Yksi ympäristöselosteiden suurimmista eduista on, että ne mahdollistavat tuotteiden päästöhyötyjen kommunikoinnin alan vaatimusten mukaisesti. EPD-selostetta voidaan käyttää rakennushankkeen elinkaariarvioinneissa ja tuotteiden ympäristövaikutusten toimittajakohtaisissa hiilijalanjälkivertailuissa. Mikäli tuotteella ei ole EDP:tä, hiilijalanjälkilaskennassa joudutaan turvautumaan tyypillistä alan tasoa kuvaaviin päästötietokantoihin. Valmistajakohtainen EPD-seloste on siis selvä kilpailuetu, kun hankkeessa tavoitellaan kunnianhimoisia päästövähennyksiä.

Tuotteiden ympäristövaikutusten tekeminen näkyväksi asiakkaille, suunnittelijoille ja muille sidosryhmille on tärkeä osa myös vastuullisuuden kehitystä laajemmin rakennusalalla. Rakentamisen ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa vain, kun saatavilla on tutkittua ja yhteisillä menetelmillä arvioitua tietoa tuotteiden elinkaaren ilmasto- ja ympäristövaikutuksista.

Kokonaisvaltainen EPD-prosessi avaa silmät koko tuotannon päästövaikutuksille ja kertoo

• mitkä ovat hiili-intensiivisimmät raaka-aineet

• minkälaisia päästöjä eri tuotantoprosessit aiheuttavat

• miten hukan määrää voidaan vähentää

• miten tuotesuunnittelulla vaikutetaan koko elinkaaren ilmastovaikutuksiin.

Apuna kestävän liiketoiminnan asiantuntijat

Kestävyyskriisin seurauksena liiketoiminnan kehittämiseen kohdistuvat vaatimukset voivat tuntua mullistavilta, mutta et ole ajatustesi kanssa yksin. Muutos avaa myös monia mahdollisuuksia. Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan joka käänteessä matkan varrella. Tukemme ei rajoitu vain EPD-selosteen laadintaan ja verifiointiin, vaan autamme luomaan tehokkaat, vähän aikaa vievät ja tuotantoa kuormittamattomat prosessit ja seurantatyökalut.

Toimimme vuosittain sadoissa rakennushankkeissa, joten tiedämme, mitä markkinoilla tapahtuu ja mitä rakennushankkeissa kaivataan. Tarjoamme apukäsiä ja osaamista niin tiedonhallintaan, strategiatyöhön kuin elinkaari- ja kiertotalouskysymyksiin. Yhdessä ohjaamme liiketoimintaasi kestävämpään suuntaan, mikä parantaa myös tuottavuutta kaikilla mittareilla.

Haluatko kuulla lisää?

Anni Viitala

Ryhmäpäällikkö, kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Lisää aiheesta

Vastuullisuuspalvelut ja EPD-ympäristöselosteet tuoteteollisuudelle

Tuemme tuotevalmistajia vastuullisuustyön suunnittelussa alan kehityksen ja markkinatarpeiden mukaan. Autamme hyödyntämään rakennustuotteiden EPD-ympäristöselosteita ja elinkaariarviointeja tuotekehityksessä ja kilpailukyvyn parantamisessa.

Climeconin ammattikeittiöliiketoiminnan johtaja Ville Wallendahr kertoo EPD-prosessin tarjonneen uutta tietoa omien prosessien tehostamiseen ja tuotekehitykseen.

Climeconin ilmanvaihtoratkaisujen tuotekohtaiset hiilipäästöt EPD-selosteilla

Climecon teetti ensimmäisten talotekniikkatoimijoiden joukossa EPD-ympäristöselosteet suosituimmille ilmanvaihtoratkaisuilleen. Tavoitteena on kertoa avoimesti tuotteiden hiilipäästöistä ja tarjota näin lisäarvoa asiakkaille.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?