Hyppää sisältöön
UutinenEU-taksonomia helpottaa vastuullisuuden määrittelyä

EU-taksonomia helpottaa vastuullisuuden määrittelyä

18.8.2022 – Kiinteistöalan sijoittajat kaipaavat vertailukelpoista tietoa kestävän kehityksen mukaisista sijoituskohteista. EU-taksonomia on askel oikeaan suuntaan, sanoo Granlundin Tytti Bruce-Hyrkäs.

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Yhä useampi sijoittaja ja rahoittaja haluaa olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta tähän tarvitaan aitoa ymmärrystä kestävää kehitystä ja hiilineutraaliutta edistävistä sijoituskohteista.

Granlundin hiilineutraaliuspalvelujen vetäjä Tytti Bruce-Hyrkäs sanoo, että EU-taksonomia on askel oikeaan suuntaan. Erityisesti sijoittajien käyttöön suunniteltu Euroopan unionin luokittelu auttaa kohdentamaan myös kiinteistöalalla sijoituksia vähähiilisiin ja resurssitehokkaisiin kohteisiin.

“Tähän saakka selkeä yhtenäinen näkemys kiinteistöjen vastuullisuudesta on puuttunut”, Bruce-Hyrkäs huomauttaa.

Tähän saakka selkeä yhtenäinen näkemys kiinteistöjen vastuullisuudesta on puuttunut.

Koko arvoketjun päästöt huomioitava

EU-taksonomian ohella toiseksi keskeiseksi trendiksi Bruce-Hyrkäs nostaa kiinteistöalan tiukentuvat hiilineutraaliustavoitteet. Tämä johtuu asiakkaiden, vuokralaisten ja sijoittajien kasvavista vaatimuksista.

“Nyt otetaan entistä paremmin huomioon kiinteistöjen päästöt koko elinkaaren aikana. Mukaan luetaan esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistusketjut, kiinteistön käyttämän energian tuotanto ja huollot.”

Tällä hetkellä hiilineutraaliustavoitteet eivät ole Bruce-Hyrkäksen mielestä kovin vertailukelpoisia. Jotkut yritykset raportoivat päästöistä laajemmin, osa taas suppeammin.

Jotkut yritykset raportoivat päästöistä laajemmin, osa taas suppeammin.

“Suunta on kuitenkin selvästi se, että ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttavat merkittävimmät asiat tulisi tunnistaa koko arvoketjussa.”

Bruce-Hyrkäs uskoo, että arvoketjuihin liittyvät resurssien riittävyys, luontokato ja muut kestävän kehityksen haasteet nousevat laajemminkin esille kiinteistö- ja rakennusalalla. Esimerkiksi akkuteknologian tarvitsemien metallien tuotanto aiheuttaa suuria ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia ongelmia, jotka on rakennusalallakin otettava huomioon.

“Myös EU-taksonomia edellyttää, että ympäristöasioiden ohella täytetään sosiaalisen vastuun minimivaatimukset.”

Taloudellisesti kannattavia vastuullisuustoimia

Mitä EU-taksonomia ja rahoituksen siirtyminen vihreisiin kohteisiin tarkoittaa kiinteistöalalla käytännössä?

“Vastuullisuus kannattaa ottaa viimeistään nyt osaksi liiketoiminnan tavoitteita ja miettiä, miten ydinliiketoiminnalla voi edistää ja saavuttaa tuloksia kestävässä kehityksessä.”

Bruce-Hyrkäksen mielestä kiinteistöalalla on selvä tarve entistä uskottavammille ja läpinäkyvimmille toimille. Lisäksi vastuullisuustyöstä tulisi pystyä tarjoamaan sijoittajille ja muille sidosryhmille entistä paremmin tietoa.

“Tarve kiinteistöjen tehokkaammalle tiedonhallinnalle ja ohjaukselle on ilmeinen.”

Tarve kiinteistöjen tehokkaammalle tiedonhallinnalle ja ohjaukselle on ilmeinen.

Bruce-Hyrkäs huomauttaa, että vastuullisuus ei ole vain ympäristöasioista vastaavan tiimiin, vaan osa koko yrityksen jokapäiväistä tekemistä. Näin löydetään kannattavimmat toimet vastuullisuuden parantamiseen.

Hän huomauttaa, että osa esimerkiksi energiaa säästävistä vastuullisuusteoista on taloudellisesti kannattavia, mutta kaikki eivät sitä ole. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi kiinteistöalalla on tarve pystyä vertailemaan eri vaihtoehtoja ja valita niistä päästöt ja kustannukset optimoiva kokonaisuus. Lisäksi on oleellista seurata päästöjen ja kustannuksen kehitystä, jotta toimintaa voidaan suunnitella ja johtaa tehokkaasti.

“Näin voimme tarjota kiinteistöt, jotka palvelevat käyttäjiä, ovat taloudellisesti kannattavia ja vähentävät ympäristövaikutuksia – toisin sanoen tuottavat vastuullisuushyötyjä.”

Tytti Bruce-Hyrkäs puhui kiinteistöalan vastuullisuudesta Granlundin Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha -seminaarissa toukokuussa 2022.

Haluatko kuulla lisää?

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Vuoden 2023 palkittuja opinnäytetöitä juhlistettiin Granlundilla

20.11.2023 – Tämän vuoden palkitut opinnäytetyöt käsittelivät energiasta saatavaa dataa, ulospuhallusilmaa toimistorakennuksissa sekä tarpeenmukaista ilmanvaihtoa.

Uutinen

4D-suunnittelu edistää tiedolla johtamista

17.11.2023 – 4D-suunnittelua voi hyödyntää monessa. Lue, miten palvelu tuki tietomallien käyttöä Lujatalon työmaalla ja tehostaa datalla johtamista Vektor IO:n infrahankkeissa.

Uutinen

Kuinka 4D-suunnittelu tehostaa rakennushankkeita?

10.11.2023 – Asiakkaamme kertovat, miten 4D on vaikuttanut purkuhankkeiden aikatauluihin Purkupihalla, läpinäkyvyyteen Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa ja suunnittelun laatuun Destialla.

Uutinen

Arkkitehtitoimisto ON Oy:sta tulee osa Granlund Kuopiota

07.11.2023 – Granlund on ostanut kuopiolaisen Arkkitehtitoimisto ON Oy:n osakekannan. Kauppa astuu voimaan 1.1.2024.

Uutinen

SCANVAC-palkinto Pekka Metsille

31.10.2023 – SCANVAC myöntää joka toinen vuosi LVI-alan palkinnon pohjoismaiselle yksityishenkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on antanut merkittävän panoksensa alalle.

Uutinen

Miten suunniteltiin edistyksellisen paloturvallinen Länsimetro?

31.10.2023 – Länsimetron turvallisuusratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Granlundin suunnittelijat olivat valitsemassa ratkaisuja, joilla paloturvallisuudesta huolehditaan monen järjestelmän yhteispelillä.

Uutinen

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Granlundin alueyhtiöt sulautuvat Granlund Oy:hyn 31.10.2023

11.10.2023 – Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedotteemme kokoaa olennaiset asiat liittyen Granlundin yhdistymiseen marraskuun alusta alkaen.

Uutinen

Miten onnistut kiinteistöjen ylläpidon kilpailutuksissa?

09.10.2023 – Jos kilpailutuksia ei tehdä eikä sopimussisältöjä ole vähään aikaan päivitetty, kustannukset karkaavat helposti käsistä, laatu voi heiketä ja palvelujen sisältö…

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?