Hyppää sisältöön
UutinenTytti Bruce-Hyrkäs Granlundin vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi

Tytti Bruce-Hyrkäs Granlundin vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi

4.10.2022 – Rakennusalalla tarvitaan vastuullisuusosaamista, joka kattaa rakennuksen koko elinkaaren.

Aihepiiri
Nimitykset, Vastuullisuus
Jaa

Tytti Bruce-Hyrkäs siirtyy Granlund-konsernin vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi lokakuun alusta 2022 alkaen. Granlundilla halutaan kantaa vastuuta koko rakennusalan vihreästä siirtymästä, minkä vuoksi vastuullisuuspalveluihin halutaan panostaa entistä vahvemmin.

“Yhtenä suurimmista kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaorganisaatioista ja talotekniikka-alan suurimpana toimijana haluamme toimia vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä”, Bruce-Hyrkäs toteaa. Murros on kiinteistö- ja rakennusalalle valtava haaste, joka ulottuu energiakriisistä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Vaikutusmahdollisuudetkin ovat suuret, koska kiinteistöt tuottavat 38 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä ja kuluttavat puolet maapallon resursseista. “Pystymme vaikuttamaan kaikkeen tähän rakennusten suunnittelulla, rakentamisella ja ylläpidolla.”

Monimutkaisen kokonaisuuden ja kasvavien vaatimusten hallinta vaatii myös uusia innovaatioita, digitaalista teknologiaa ja toimintatapoja. “Siksi osallistumme aktiivisesti alan yhteisten käytäntöjen kehittämiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen koko rakennuksen elinkaaren ajalle.”

Vihreä siirtymä on kiinteistö- ja rakennusalalle valtava haaste, joka ulottuu energiakriisistä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund

Vastuullisuus kaiken läpileikkaavaksi teemaksi

Aikaisemmassa Head of Carbon Neutrality -tehtävässään Bruce-Hyrkäs keskittyi ennen kaikkea Granlundin hiilineutraaliuspalveluihin ja niiden kautta ilmastonmuutoksen hillintään. Nyt tavoitteena on saada vastuullisuuteen liittyvien ratkaisujen tarjoaminen läpileikkaavaksi teemaksi koko konsernissa aina hallinnosta suunnittelijoiden ja konsulttien arkeen. Alueyhtiöiden kautta vastuullisuutta on mahdollista edistää koko Suomessa.

”Uudessa tehtävässään Tytti voi vaikuttaa Granlundin vastuullisuustoimintaan entistä tehokkaammin. Kaikkeen toimintaamme liittyy vastuullisuus, ja siksi haluamme, että se näkyy kautta linjan myös jokaisessa asiakasprojektissamme. Tytillä on laaja-alaista kokemusta ja näkemystä vastuullisuudesta, ja hän on ollut mukana kehittämässä mm. alan työkaluja ja laskentametodiikkaa”, Granlundin konsernijohtaja Pekka Metsi kommentoi.

Bruce-Hyrkäs tulee jatkossa vastaamaan muun muassa Granlundin vastuullisuusosaamisen kehittämisestä, uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimisestä ja vastuullisuuspalvelujen tuotteistamisesta.

”Jatkuvasti monimutkaistuvassa vastuullisuustavoitteiden kentässä haluamme auttaa asiakasta löytämään tavoitteiden kannalta optimaaliset ja käytännössä toimivat ratkaisut”, Bruce-Hyrkäs kiteyttää.

Ohjaukseen tarvittavan tiedon lisääntyessä myös automaatio nousee keskeiseen rooliin. Kiinteistönomistajien ja hankkeiden avuksi kehitetään digitaalisia työkaluja, jotka mahdollistavat vastuullisuuteen liittyvän tiedon hallinnan. “Vastuullisuusjohtamisessa tieto pitää saada virtaamaan läpi hankkeen elinkaaren niin, että se mahdollistaa ohjauksen ilman kasvanutta työkuormaa.”

Kaikkeen toimintaamme liittyy vastuullisuus, ja siksi haluamme, että se näkyy kautta linjan myös jokaisessa asiakasprojektissamme.

Pekka Metsi, konsernijohtaja, Granlund

EU-taksonomian kello tikittää

Bruce-Hyrkäs pitää syksyn akuuteimpana teemana EU-taksonomiaa. Uusi lainsäädäntö on tullut voimaan niin nopeasti, ettei alalla ole vielä yhteistä käsitystä siitä, miten vaatimuksia kaikilta osin tulkitaan. “Silti monien asiakkaidemme on raportoitava toimintansa taksonomian mukaisuudesta jo vuodenvaihteessa. Taksonomia ei myöskään ole irrallinen vihreän rahoituksen instrumentti, vaan tulee todennäköisesti vaikuttamaan koko alaan mm. kiinteistöjen likviditeetin, arvon kehityksen ja rahoitukseen hinnan kautta.”

Toinen tämän hetken suurista kysymyksistä on Bruce-Hyrkkään mukaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen. Asia on jäänyt liian vähälle huomiolle rakennusten suunnittelussa. “Rakennuksissa pitää pystyä elämään tulevaisuudessakin, vaikka lämpötilat nousevat ja helleaallot kestävät yhä pidempään. Rakenteiden on kestettävä myös esimerkiksi tulvat, viistosateet ja lisääntyvä kosteus.”

Energiakriisi luo entisestään painetta vihreän siirtymän aikataululle. “Vauhtia on kiihdytettävä. Kulutusta on saatava leikattua, jotta energiaa tarvittaisiin vähemmän. Tässä talotekniikka-alan vastuullisuusosaamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Lisäksi meidän on pystyttävä aiempaa laajemmin huomioimaan kaikki elinkaaren päästövaikutukset tuotantoketjut mukaan lukien”.

Talotekniikka-alan vastuullisuusosaamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund

Lisätietoja

Tytti Bruce-Hyrkäs

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Pekka Metsi

Konsernijohtaja
Granlund Oy

Ajankohtaista Granlundilla

Vilma Heljo, Juho Lukkari, Jarna Vesala ja Sami Ventä viihtyvät Granlund Tampereella.

Granlund Tampereella viihdytään yhdessä

02.12.2022 – Granlund Tampereella panostetaan työnteon mielekkyyteen, rentoon ilmapiiriin ja työntekijöiden viihtymiseen.

Uutinen

Omat opit käytössä pääkonttorin energiatehokkuus- ja hiilineutraaliustyössä

29.11.2022 – Granlund tarjoaa asiakkailleen osaamistaan energiatehokkuuden ja hiilineutraaliuden edistämiseksi. Luonnollisesti samat keinot ovat käytössä myös omassa pääkonttorissa.

Uutinen

KONEen huoltamien hissien, liukuportaiden ja automaattiovien huoltotiedot siirtyvät automaattisesti Granlund Manageriin

25.11.2022 – KONEen ja Granlundin ohjelmistointegraation kautta KONEen huoltamien laitteiden huoltotiedot siirtyvät automaattisesti Granlund Manageriin. Järjestelmien vuoropuhelu helpottaa ylläpidon seurantaa ja raportointia.

Uutinen

KSL-suunnittelijan tärkein tehtävä on tukea käyttäjiä

24.11.2022 – KSL-suunnittelussa eri osapuolten kuuntelu on tärkeää. Varmistamme, että kiinteät sairaalalaitteet tukevat hoitotyötä niin sairaalakampuksilla kuin yksityisklinikoilla.

Uutinen

Energiatehokkuus, IoT ja data vuoden opinnäytetöiden aiheina

23.11.2022 – Granlundin Vuoden opinnäytetyökisan voittajakolmikon työt pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin: energiatehokkuuteen, esineiden internetiin IoT:n ja datan hyödyntämiseen.

Uutinen

Esa Nykäsestä tulee Granlund Mikkeli Oy:n toimitusjohtaja

21.11.2022 – Granlund Mikkelin toimitusjohtaja Olli Tirkkonen siirtyy konsernin kehitystehtäviin ja tekee tilaa nuoremman polven johtajalle, Esa Nykäselle.

Uutinen

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiöltä kunniamaininta Granlundin AI-Energiakartoitukselle

10.11.2022 – Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön kunniamaininta annettiin 10.11.2022 Granlundin AI-Energiakartoitus-työkalulle. AI-Energiakartoitus antaa vauhtia ESG-tavoitteiden saavuttamiseen.

Uutinen

ESG-tavoitteet korostuvat kiinteistösijoittamisessa

10.11.2022 – Yhä useammat sijoittajat alkavat arvioida kiinteistöomistuksia ja potentiaalisia ostokohteita sen mukaan, kuinka hyvin ne täyttävät ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän…

Uutinen

Granlundin hankekehityspalvelut pureutuvat dataan

10.11.2022 – Hankekehitysvaihe on merkittävä osa onnistunutta rakennushanketta, koska silloin päätetään hankkeen energia-, vastuullisuus-, elinkaari- ja laatutavoitteet. Olemme kehittäneet hankekehityksen tueksi benchmark-tietopankin,…

Uutinen

EPD-ympäristöseloste tarjoaa kilpailuedun talotekniikan laitevalmistajille

27.10.2022 – Talotekniikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennusmateriaalien elinkaarinäkökulmasta talotekniikka on myös yksi suurimmista elinkaaripäästöjen aiheuttajista. Rakennustuotteen ympäristöseloste (EPD) tarjoaa mahdollisuuden…

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?