Hyppää sisältöön
UutinenTytti Bruce-Hyrkäs vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi

Tytti Bruce-Hyrkäs vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi

4.10.2022 – Rakennusalalla tarvitaan vastuullisuusosaamista, joka kattaa rakennuksen koko elinkaaren.

Aihepiiri
Nimitykset, Vastuullisuus
Jaa

Tytti Bruce-Hyrkäs siirtyy Granlund-konsernin vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi lokakuun alusta 2022 alkaen. Granlundilla halutaan kantaa vastuuta koko rakennusalan vihreästä siirtymästä, minkä vuoksi vastuullisuuspalveluihin halutaan panostaa entistä vahvemmin.

“Yhtenä suurimmista kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaorganisaatioista ja talotekniikka-alan suurimpana toimijana haluamme toimia vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä”, Bruce-Hyrkäs toteaa. Murros on kiinteistö- ja rakennusalalle valtava haaste, joka ulottuu energiakriisistä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Vaikutusmahdollisuudetkin ovat suuret, koska kiinteistöt tuottavat 38 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä ja kuluttavat puolet maapallon resursseista. “Pystymme vaikuttamaan kaikkeen tähän rakennusten suunnittelulla, rakentamisella ja ylläpidolla.”

Monimutkaisen kokonaisuuden ja kasvavien vaatimusten hallinta vaatii myös uusia innovaatioita, digitaalista teknologiaa ja toimintatapoja. “Siksi osallistumme aktiivisesti alan yhteisten käytäntöjen kehittämiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen koko rakennuksen elinkaaren ajalle.”

Vihreä siirtymä on kiinteistö- ja rakennusalalle valtava haaste, joka ulottuu energiakriisistä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund

Vastuullisuus kaiken läpileikkaavaksi teemaksi

Aikaisemmassa Head of Carbon Neutrality -tehtävässään Bruce-Hyrkäs keskittyi ennen kaikkea Granlundin hiilineutraaliuspalveluihin ja niiden kautta ilmastonmuutoksen hillintään. Nyt tavoitteena on saada vastuullisuuteen liittyvien ratkaisujen tarjoaminen läpileikkaavaksi teemaksi koko konsernissa aina hallinnosta suunnittelijoiden ja konsulttien arkeen. Alueyhtiöiden kautta vastuullisuutta on mahdollista edistää koko Suomessa.

”Uudessa tehtävässään Tytti voi vaikuttaa Granlundin vastuullisuustoimintaan entistä tehokkaammin. Kaikkeen toimintaamme liittyy vastuullisuus, ja siksi haluamme, että se näkyy kautta linjan myös jokaisessa asiakasprojektissamme. Tytillä on laaja-alaista kokemusta ja näkemystä vastuullisuudesta, ja hän on ollut mukana kehittämässä mm. alan työkaluja ja laskentametodiikkaa”, Granlundin konsernijohtaja Pekka Metsi kommentoi.

Bruce-Hyrkäs tulee jatkossa vastaamaan muun muassa Granlundin vastuullisuusosaamisen kehittämisestä, uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimisestä ja vastuullisuuspalvelujen tuotteistamisesta.

”Jatkuvasti monimutkaistuvassa vastuullisuustavoitteiden kentässä haluamme auttaa asiakasta löytämään tavoitteiden kannalta optimaaliset ja käytännössä toimivat ratkaisut”, Bruce-Hyrkäs kiteyttää.

Ohjaukseen tarvittavan tiedon lisääntyessä myös automaatio nousee keskeiseen rooliin. Kiinteistönomistajien ja hankkeiden avuksi kehitetään digitaalisia työkaluja, jotka mahdollistavat vastuullisuuteen liittyvän tiedon hallinnan. “Vastuullisuusjohtamisessa tieto pitää saada virtaamaan läpi hankkeen elinkaaren niin, että se mahdollistaa ohjauksen ilman kasvanutta työkuormaa.”

Kaikkeen toimintaamme liittyy vastuullisuus, ja siksi haluamme, että se näkyy kautta linjan myös jokaisessa asiakasprojektissamme.

Pekka Metsi, konsernijohtaja, Granlund

EU-taksonomian kello tikittää

Bruce-Hyrkäs pitää syksyn akuuteimpana teemana EU-taksonomiaa. Uusi lainsäädäntö on tullut voimaan niin nopeasti, ettei alalla ole vielä yhteistä käsitystä siitä, miten vaatimuksia kaikilta osin tulkitaan. “Silti monien asiakkaidemme on raportoitava toimintansa taksonomian mukaisuudesta jo vuodenvaihteessa. Taksonomia ei myöskään ole irrallinen vihreän rahoituksen instrumentti, vaan tulee todennäköisesti vaikuttamaan koko alaan mm. kiinteistöjen likviditeetin, arvon kehityksen ja rahoitukseen hinnan kautta.”

Toinen tämän hetken suurista kysymyksistä on Bruce-Hyrkkään mukaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen. Asia on jäänyt liian vähälle huomiolle rakennusten suunnittelussa. “Rakennuksissa pitää pystyä elämään tulevaisuudessakin, vaikka lämpötilat nousevat ja helleaallot kestävät yhä pidempään. Rakenteiden on kestettävä myös esimerkiksi tulvat, viistosateet ja lisääntyvä kosteus.”

Energiakriisi luo entisestään painetta vihreän siirtymän aikataululle. “Vauhtia on kiihdytettävä. Kulutusta on saatava leikattua, jotta energiaa tarvittaisiin vähemmän. Tässä talotekniikka-alan vastuullisuusosaamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Lisäksi meidän on pystyttävä aiempaa laajemmin huomioimaan kaikki elinkaaren päästövaikutukset tuotantoketjut mukaan lukien”.

Talotekniikka-alan vastuullisuusosaamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund

Lisätietoja

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Pekka Metsi

Toimitusjohtaja
Granlund Oy

Ajankohtaista Granlundilla

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Vuoden 2023 palkittuja opinnäytetöitä juhlistettiin Granlundilla

20.11.2023 – Tämän vuoden palkitut opinnäytetyöt käsittelivät energiasta saatavaa dataa, ulospuhallusilmaa toimistorakennuksissa sekä tarpeenmukaista ilmanvaihtoa.

Uutinen

4D-suunnittelu edistää tiedolla johtamista

17.11.2023 – 4D-suunnittelua voi hyödyntää monessa. Lue, miten palvelu tuki tietomallien käyttöä Lujatalon työmaalla ja tehostaa datalla johtamista Vektor IO:n infrahankkeissa.

Uutinen

Kuinka 4D-suunnittelu tehostaa rakennushankkeita?

10.11.2023 – Asiakkaamme kertovat, miten 4D on vaikuttanut purkuhankkeiden aikatauluihin Purkupihalla, läpinäkyvyyteen Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa ja suunnittelun laatuun Destialla.

Uutinen

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä…

Blogi

Arkkitehtitoimisto ON Oy:sta tulee osa Granlund Kuopiota

07.11.2023 – Granlund on ostanut kuopiolaisen Arkkitehtitoimisto ON Oy:n osakekannan. Kauppa astuu voimaan 1.1.2024.

Uutinen

SCANVAC-palkinto Pekka Metsille

31.10.2023 – SCANVAC myöntää joka toinen vuosi LVI-alan palkinnon pohjoismaiselle yksityishenkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on antanut merkittävän panoksensa alalle.

Uutinen

Miten suunniteltiin edistyksellisen paloturvallinen Länsimetro?

31.10.2023 – Länsimetron turvallisuusratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Granlundin suunnittelijat olivat valitsemassa ratkaisuja, joilla paloturvallisuudesta huolehditaan monen järjestelmän yhteispelillä.

Uutinen

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Yritysten päästövähennystavoitteet vaativat enemmän myös hiilijalanjälkilaskennalta

24.10.2023 – Yritystason hiilijalanjälkilaskenta alkaa olla monelle jo arkipäivää, mutta päästöraportoinnin vaatimukset kasvavat koko ajan. Ihannetapauksessa hiilijalanjälkilaskenta tukee liiketoimintojen ja tuotteiden päästövaikutusten…

Blogi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?