Hyppää sisältöön
UutinenTytti Bruce-Hyrkäs Granlundin vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi

Tytti Bruce-Hyrkäs Granlundin vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi

4.10.2022 – Rakennusalalla tarvitaan vastuullisuusosaamista, joka kattaa rakennuksen koko elinkaaren.

Aihepiiri
Nimitykset, Vastuullisuus
Jaa

Tytti Bruce-Hyrkäs siirtyy Granlund-konsernin vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajaksi lokakuun alusta 2022 alkaen. Granlundilla halutaan kantaa vastuuta koko rakennusalan vihreästä siirtymästä, minkä vuoksi vastuullisuuspalveluihin halutaan panostaa entistä vahvemmin.

“Yhtenä suurimmista kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaorganisaatioista ja talotekniikka-alan suurimpana toimijana haluamme toimia vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä”, Bruce-Hyrkäs toteaa. Murros on kiinteistö- ja rakennusalalle valtava haaste, joka ulottuu energiakriisistä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Vaikutusmahdollisuudetkin ovat suuret, koska kiinteistöt tuottavat 38 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä ja kuluttavat puolet maapallon resursseista. “Pystymme vaikuttamaan kaikkeen tähän rakennusten suunnittelulla, rakentamisella ja ylläpidolla.”

Monimutkaisen kokonaisuuden ja kasvavien vaatimusten hallinta vaatii myös uusia innovaatioita, digitaalista teknologiaa ja toimintatapoja. “Siksi osallistumme aktiivisesti alan yhteisten käytäntöjen kehittämiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen koko rakennuksen elinkaaren ajalle.”

Vihreä siirtymä on kiinteistö- ja rakennusalalle valtava haaste, joka ulottuu energiakriisistä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund

Vastuullisuus kaiken läpileikkaavaksi teemaksi

Aikaisemmassa Head of Carbon Neutrality -tehtävässään Bruce-Hyrkäs keskittyi ennen kaikkea Granlundin hiilineutraaliuspalveluihin ja niiden kautta ilmastonmuutoksen hillintään. Nyt tavoitteena on saada vastuullisuuteen liittyvien ratkaisujen tarjoaminen läpileikkaavaksi teemaksi koko konsernissa aina hallinnosta suunnittelijoiden ja konsulttien arkeen. Alueyhtiöiden kautta vastuullisuutta on mahdollista edistää koko Suomessa.

”Uudessa tehtävässään Tytti voi vaikuttaa Granlundin vastuullisuustoimintaan entistä tehokkaammin. Kaikkeen toimintaamme liittyy vastuullisuus, ja siksi haluamme, että se näkyy kautta linjan myös jokaisessa asiakasprojektissamme. Tytillä on laaja-alaista kokemusta ja näkemystä vastuullisuudesta, ja hän on ollut mukana kehittämässä mm. alan työkaluja ja laskentametodiikkaa”, Granlundin konsernijohtaja Pekka Metsi kommentoi.

Bruce-Hyrkäs tulee jatkossa vastaamaan muun muassa Granlundin vastuullisuusosaamisen kehittämisestä, uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimisestä ja vastuullisuuspalvelujen tuotteistamisesta.

”Jatkuvasti monimutkaistuvassa vastuullisuustavoitteiden kentässä haluamme auttaa asiakasta löytämään tavoitteiden kannalta optimaaliset ja käytännössä toimivat ratkaisut”, Bruce-Hyrkäs kiteyttää.

Ohjaukseen tarvittavan tiedon lisääntyessä myös automaatio nousee keskeiseen rooliin. Kiinteistönomistajien ja hankkeiden avuksi kehitetään digitaalisia työkaluja, jotka mahdollistavat vastuullisuuteen liittyvän tiedon hallinnan. “Vastuullisuusjohtamisessa tieto pitää saada virtaamaan läpi hankkeen elinkaaren niin, että se mahdollistaa ohjauksen ilman kasvanutta työkuormaa.”

Kaikkeen toimintaamme liittyy vastuullisuus, ja siksi haluamme, että se näkyy kautta linjan myös jokaisessa asiakasprojektissamme.

Pekka Metsi, konsernijohtaja, Granlund

EU-taksonomian kello tikittää

Bruce-Hyrkäs pitää syksyn akuuteimpana teemana EU-taksonomiaa. Uusi lainsäädäntö on tullut voimaan niin nopeasti, ettei alalla ole vielä yhteistä käsitystä siitä, miten vaatimuksia kaikilta osin tulkitaan. “Silti monien asiakkaidemme on raportoitava toimintansa taksonomian mukaisuudesta jo vuodenvaihteessa. Taksonomia ei myöskään ole irrallinen vihreän rahoituksen instrumentti, vaan tulee todennäköisesti vaikuttamaan koko alaan mm. kiinteistöjen likviditeetin, arvon kehityksen ja rahoitukseen hinnan kautta.”

Toinen tämän hetken suurista kysymyksistä on Bruce-Hyrkkään mukaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen. Asia on jäänyt liian vähälle huomiolle rakennusten suunnittelussa. “Rakennuksissa pitää pystyä elämään tulevaisuudessakin, vaikka lämpötilat nousevat ja helleaallot kestävät yhä pidempään. Rakenteiden on kestettävä myös esimerkiksi tulvat, viistosateet ja lisääntyvä kosteus.”

Energiakriisi luo entisestään painetta vihreän siirtymän aikataululle. “Vauhtia on kiihdytettävä. Kulutusta on saatava leikattua, jotta energiaa tarvittaisiin vähemmän. Tässä talotekniikka-alan vastuullisuusosaamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Lisäksi meidän on pystyttävä aiempaa laajemmin huomioimaan kaikki elinkaaren päästövaikutukset tuotantoketjut mukaan lukien”.

Talotekniikka-alan vastuullisuusosaamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund

Lisätietoja

Tytti Bruce-Hyrkäs

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Pekka Metsi

Konsernijohtaja
Granlund Oy

Ajankohtaista Granlundilla

Talotekniikan määrä- ja kustannuslaskennan palvelut

Markkinoiden kattavin LVI-laskentarekisteri puolittaa määrälaskennan kustannukset

24.03.2023 – LVI-urakoiden tarjous- ja määrälaskenta vie valtavasti aikaa – vai viekö? Granlundin LVI-laskentarekisterin käyttö vähentää laskenta-aikaa selvästi, ja tiedot ovat tarkkoja…

Uutinen

Markkinatutkimuksella selvitetään rakennusalan vastuullisuustavoitteita

21.03.2023 – Vastuullisesta rakentamisesta puhutaan paljon, ja alan toimijoiden ja hankkeiden vastuullisuustavoitteet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Nyt vastuullisuuden eteen tehtyjä päätöksiä ja…

Uutinen

Vähähiilinen rakentaminen suunnittelijan työpöydälle

06.03.2023 – Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. On siis tärkeää, että vähähiilisyys huomioidaan talotekniikkasuunnittelijoiden työssä.

Uutinen

ITEA4-tutkimushankkeessa ideoidaan IoT-mittareita tuulivoimaloiden ylläpitoon

02.03.2023 – Granlundin korjausrakentamisen asiantuntijat osallistuvat kansainväliseen tutkimushankkeeseen, jossa ideoidaan uusia IoT-ratkaisuja esimerkiksi tuulivoimaloiden kunnon seurantaan. Etämittaroinnin tavoitteena on ennakoiva huolto myös…

Uutinen

Jäähdytys kuntoon kesäksi

01.03.2023 – Kesällä kylmän tarve on suuri. Ennakointi auttaa varmistamaan laitteiden toiminnan.

Uutinen
Pekka Metsi, Granlund

Granlundilla vahva vuosi – liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia

14.02.2023 – Granlund teki vuonna 2022 hyvän tuloksen. Konserni palasi koronavuosien jälkeen vahvaan kasvuvauhtiin.

Uutinen

DD-selvitys auttaa hallitsemaan kiinteistökaupan riskejä hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöissä

13.02.2023 – Hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöjen omistuksen painopiste on siirtymässä sote-uudistuksen myötä yhä enemmän ammattimaisille sijoittajille. Samaan aikaan Due Diligence- eli DD-selvitysten tarve…

Uutinen

LVI-suunnittelun pelikentillä

09.02.2023 – LVI-suunnittelija Tero Hietala kävi luokkakokouksessa. Tilanne pisti miettimään omaan työtä. ”Tuskin monikaan haaveilee pienenä LVI-suunnittelijan ammatista, mutta olen löytänyt siitä…

Blogi

Hiilikädenjäljen määrittämiseen ja laskemiseen tarvitaan yhteisiä käytäntöjä

09.02.2023 – Hiilikädenjäljen tavoitteena on osoittaa yksilöiden ja yritysten tuottamia positiivisia ympäristövaikutuksia asiakkaille tai koko yhteiskunnalle.

Blogi

Tuore selvityshanke antaa kiinteistönomistajalle rahanarvoisia vinkkejä energiamurrokseen

02.02.2023 – Kiinteistön energiamarkkinaperusteisesta energiahallinnasta kannattaa kiinnostua viimeistään nyt. Kulujen hallinta vaatii energiatehokkuuden ohella myös fiksua tehohallintaa.

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?