Uutiset

AV-suunnittelu nyt ja 2020-luvulla

Helsinki-Vantaan Aukio tarjoaa elämyksellisen luontokokemuksen matkustajalle. Granlund toteutti medianäyttöratkaisun teknisen suunnittelun, ja visuaalisesta sisällöntuotannosta vastasi OiOi Oy yhteistyössä Granlundin kanssa.

Minkälaisia trendejä on havaittavissa audiovisuaalisen suunnittelun saralla? Granlundin AV-asiantuntijat kertovat alan uusista tuulista.

Uutinen

Audiovisuaalinen ala kehittyy huimaa vauhtia, mikä näkyy myös kiinteistöjen AV-suunnittelussa. Perinteisen kaapelointi- ja laitesuunnittelun lisäksi AV-suunnittelua tarvitaan entistä enemmän konsultointiin, konseptisuunnitteluun ja eri suunnittelualojen sekä työmaan tarpeiden yhteensovitukseen.

Alaa mullistaa esimerkiksi AV-jakelutekniikan siirtyminen IP-verkkoihin.

”Tämä tuo ihan uudenlaista joustavuutta AV-ratkaisuihin niin toiminnallisuuden kuin teknisten ratkaisujen osalta. Alalla on entistä tärkeämpää hallita IP- ja verkkotekniikkaa. Toki audiovisuaalisuuden peruslainalaisuudet säilyvät: millainen toiminnallisuus, äänentoiston toteutus, näkyykö kuva sekä kuinka saadaan tila ja tekniikka saumattomasti palvelemaan AV-käyttöä”, kertoo Granlundin AV-suunnittelun ryhmäpäällikkö Markku Myllys.

AV-suunnittelu ajoissa mukaan ja tehtävät ajan tasalle

Nykyään AV-suunnittelussa korostuu aiempaa enemmän yhteistyö käyttäjän, tilaajan ja arkkitehdin kanssa, jotta saadaan toimivat ja tyylikkäät tilat. AV-tekniikan ratkaisut vaikuttavat myös muiden suunnittelualojen ratkaisuihin.

”AV-suunnittelu pitää ottaa ajoissa hankkeeseen mukaan. Näin varmistetaan tarvittavien tietojen saanti muun muassa arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja IV-suunnittelijoille. AV-asiantuntemus on hyödyksi myös tilasuunnittelun apuna tuoden esille esitystekniikan vaatimia reunaehtoja ja ideoita. Tilaratkaisujen ongelmia on usein vaikeaa, kallista tai mahdotonta korjata jälkikäteen esitystekniikalla”, valottaa projektipäällikkö Arttu Harjula.

AV-suunnittelun tehtävät kannattaa määritellä aina hankekohtaisesti, sillä siihen voidaan nykyisellään käsittää kuuluvan hyvin monenlaisia tehtäviä. AV-suunnittelua varten ollaankin tekemässä tehtäväluetteloa, - vastaavanlaista kuin muillakin talotekniikan suunnittelualoilla.

Uusia tilamahdollisuuksia kehittyvän AV-tekniikan myötä

Muiksi nouseviksi AV-suunnittelun trendeiksi Myllys ja Harjula nimeävät tilavaraus- ja opastusjärjestelmät, jotka tehostavat työpisteiden ja neuvottelutilojen käyttöä ja ylläpitoa, sekä erityisratkaisujen ja sisällöntuotannon roolin kasvun, mikä on havaittavissa esimerkiksi monitilatoimistojen tai uudenlaisten julkisten tilojen suunnittelussa.

Tulevaisuudessa AV-tekniikan käyttö tulee laajenemaan voimakkaasti erityisesti oppilaitoksissa ja terveydenhoidossa. Etäopetus lisääntyy, kun erilaisten ohjelmistopohjaisten ratkaisujen avulla oppilas voi seurata opetusta mistä vain.

”Terveydenhoidossa AV-tekniikka puolestaan mahdollistaa leikkauksien tekemisen nykyistä helpommin ja tehokkaammin. Leikkaussalien AV-järjestelmät voivat näyttää kirurgille ja henkilökunnalle suoraan tarvittavaa kuvaa. Videoidut toimenpiteet voivat myös toimia hoidon tukena myöhemmin”, Myllys sanoo.

Lue myös Helsinki-Vantaan Aukio tarjoaa elämyksellisen luontokokemuksen matkustajalle

Takaisin uutisiin

Jaa artikkeli

Haluatko kuulla lisää?

3 syytä, miksi AV-suunnitteluun kannattaa panostaa

 1. Hyvä AV-suunnittelu mahdollistaa tyylikkäät ja toimivat tilat.

 2. Se säästää kustannuksia vähentyneiden lisä- ja muutostöiden ansiosta sekä projektin suunnittelu- että toteutusvaiheessa.

 3. AV-suunnittelun puitteissa toteutettu AV-urakan kilpailutus mahdollistaa kustannustehokkaat, pitkäikäiset ja toimivat järjestelmät tarkoituksenmukaisilla ominaisuuksilla.

Kiinteistön AV-hankinnat suunnitteilla? Huomioi ainakin nämä:

 • Ajoissa liikkeelle. Toimivat AV-ratkaisut suunnitellaan jo hankkeen alkuvaiheessa.
 • Tarvekartoitus: Minkälaisia käyttötarpeita tilalla on nyt ja tulevaisuudessa?
 • Realistinen arvio AV-urakan kustannuksista: Paljonko suunnittelu, toteutus, urakan aikainen konsultointi ja itse laitteet arviolta tulevat maksamaan?
 • Miten AV-tarpeet vaikuttavat arkkitehti-, sisustus- ja tate-suunnitelmiin?
 • AV-tekniikan vaatimat tilavaraukset, sähkö- ja ilmastointi sekä kaapelointitarpeet sekä näiden dokumentointi.
 • Laitteiden määrittely niin, että mahdollistetaan toimiva ja tarkoituksenmukainen ratkaisu.
 • AV-toimituksen kilpailutus ja AV-toimittajan valinta ajoissa.
 • AV-ratkaisujen toiminta ja käyttö: Toimivatko tehdyt ratkaisut suunnitellusti toteutuksen jälkeen? Tarvitaanko AV-järjestelmien käyttöön koulutusta?
 • Ylläpidon suunnittelu ja tulevaisuuden päivitystarpeisiin varautuminen.