Hyppää sisältöön
UutinenSelvitämme rakennusalan vastuullisuustavoitteita markkinatutkimuksella

Selvitämme rakennusalan vastuullisuustavoitteita markkinatutkimuksella

21.3.2023 – Vastuullisesta rakentamisesta puhutaan paljon, ja alan toimijoiden ja hankkeiden vastuullisuustavoitteet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Nyt vastuullisuuden eteen tehtyjä päätöksiä ja ratkaisuja kartoitetaan markkinatutkimuksella.

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Olemme Granlundilla käynnistäneet vastuullista rakentamista koskeva markkinatutkimuksen, jonka pääteemoja ovat vastuullisen rakentamisen trendit, kuten vähähiilisyys- ja hiilijalanjälkitavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamiseen johtaneet tekijät tai esteenä olleet haasteet. Tutkimuksella halutaan selvittää, mitkä vastuullisuustrendit nousevat alan toimijoille merkityksellisiksi ja mille tasolle he asettavat omat vastuullisuustavoitteensa. Tietoa pyritään saamaan sekä vastuullisen rakentamisen nykytilasta että lähitulevaisuudesta.

Rakennusalan vastuullisuuden markkinatutkimus pyrkii keräämään vastauksia rakennushankkeissa toimivilta tahoilta eli rakennuttajilta, rakentajilta, kiinteistösijoittajilta, suunnittelijoilta ja muulta hankeorganisaatiolta.

”Haluamme tutkimuksen kautta tuoda esiin alan äänen ja ne trendit, jotka ovat kilpailukyvyn kannalta keskeisiä”, kertoo Granlundin kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Paula Rantanen.

Tutkimustieto yhdistetään laskentadataan

Granlundilla on noin 200 laskentatapausta sisältävä rakennushankkeiden hiilijalanjäljen benchmark-tietokanta ja sen kautta syvällinen ymmärrys hankkeiden hiilijalanjäljen nykytasosta sekä päästövähennyspotentiaalista. Markkinatutkimuksen kautta tuodaan yhteen alan toimijoiden itselleen asettamat tavoitteet ja laskentatapauksiin perustuva tieto siitä, miten asetetut tavoitteet ohjaavat hiilijalanjälkeä.

”Haluamme auttaa asiakkaita tunnistamaan heille olennaisimmat viitekehykset, asettamaan oikean tasoiset tavoitteet sekä jalkauttamaan ne rakennushankkeissa. Olemme huomanneet, että rakennushankkeissa toimivien on toisinaan vaikea hahmottaa, mitä tavoitteita hankkeissa olisi huomioitava. Erilaisia viitekehyksiä on paljon”, toteaa kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Anni Viitala.

Rakentamislaki on iso edistysaskel

Kiinnostusta vastuullisuusasioita kohtaan on lisännyt eduskunnan maaliskuun alussa hyväksymä uusi rakentamislaki. Lain myötä asetetaan uusia määräyksiä muun muassa rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoille sekä sille, miten kiertotalous on huomioitava rakennusten suunnittelussa ja niiden elinkaaren aikana.

”Tämä on todella iso edistysaskel. Laki määrittelee jatkossa minimitason, mutta jo nyt edelläkävijäyritykset ovat huomioineet esimerkiksi vähähiilisyyteen liittyviä tavoitteita rakennushankkeissaan”, Viitala sanoo.

Granlundin tutkimuksessa vähähiilisyys on yksi keskeisistä teemoista. ”Suomessa ei ole lähiaikoina tehty vastaavaa tutkimusta – varsinkaan hiileen keskittyvää, vaikka siitä paljon puhutaan. Hiili on yksi trendeistä, joka viime vuosina on merkittävästi kasvattanut huomiotaan. Yksi syy sille on lakiuudistus, jonka myötä vähähiilisyys ei kohta ole ainoastaan trendi vaan osa lain vaatimaa tekemistä”, Rantanen sanoo.

Suomessa ei ole lähiaikoina tehty vastaavaa tutkimusta – varsinkaan hiileen keskittyvää.

Paula Rantanen, ryhmäpäällikkö, kestävä rakentaminen

Osallistu tutkimukseen ja vaikuta

Vastuullisen rakentamisen markkinatutkimus on käynnissä 7.4.2023 saakka. Pääset osallistumaan siihen alla olevasta linkistä. Tutkimuksen tulokset esitellään Granlundin Digitalisaation ja vastuullisuuden synergia -seminaarissa 24.5.2023 sekä julkaistaan Granlundin kanavissa. 

Rantanen ja Viitala toivovat runsaasti vastauksia. ”Jos mahdollisimman moni vastaa, saamme alalle oikeasti uutta tietoa ja arvoa”.

Tule kertomaan näkemyksesi vastuulliseen rakentamiseen liittyvistä onnistumistekijöistä ja haasteista.

Haluatko kuulla lisää?

Anni Viitala

Ryhmäpäällikkö, kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Paula Rantanen

Ryhmäpäällikkö, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Mikä on ilmastoriskikartoitus?

02.10.2023 – Kiristyvä lainsäädäntö on vain yksi syy kartoittaa kiinteistöomaisuuden ilmastoriskit. Lue, milloin ilmastoriskikartoitus tuottaa suurimmat hyödyt?

Uutinen
Ympäristövastuullisuus rakentamisessa -markkinatutkimus

Markkinatutkimus: kiinteistösijoittajat muita edellä rakennushankkeiden ympäristövastuullisuudessa

24.05.2023 – Granlundin toteuttaman ympäristövastuullisuuden markkinatutkimuksen mukaan selkeitä ympäristötavoitteita asetetaan rakennushankkeille harvoin, ja myös niiden toteutumisen seurannassa olisi kehitettävää.

Uutinen

Asiantuntijan vinkit kiinteistön arvon säilyttämiseen vaativassa markkinatilanteessa

08.05.2023 – Inflaatio ja korkojen nousu kasvattavat kiinteistöjen tuottovaatimuksia, mikä pakottaa monet kiinteistösijoittajat laskemaan kiinteistöjen arvoa. Arvonlaskua voidaan kuitenkin hallita!

Uutinen
Laakson yhteissairaala, havainnekuva

Laakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

27.04.2023 – Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena. Mittavassa projektissa energiatehokkuus ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Uutinen

Granlund mittaa hiilikädenjälkeään: energiatehokkuushankkeilla merkittäviä päästövähennyksiä

11.04.2023 – Energiatehokkuushankkeiden avulla voidaan vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä. Kun asiakkaan hiilidioksidipäästöt laskevat, Granlundin hiilikädenjälki kasvaa.

Uutinen

Selvitämme rakennusalan vastuullisuustavoitteita markkinatutkimuksella

21.03.2023 – Vastuullisesta rakentamisesta puhutaan paljon, ja alan toimijoiden ja hankkeiden vastuullisuustavoitteet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Nyt vastuullisuuden eteen tehtyjä päätöksiä ja…

Uutinen

Mitä tietoa etsit?