Hyppää sisältöön
UutinenMarkkinatutkimuksella selvitetään rakennusalan vastuullisuustavoitteita

Markkinatutkimuksella selvitetään rakennusalan vastuullisuustavoitteita

21.3.2023 – Vastuullisesta rakentamisesta puhutaan paljon, ja alan toimijoiden ja hankkeiden vastuullisuustavoitteet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Nyt vastuullisuuden eteen tehtyjä päätöksiä ja ratkaisuja kartoitetaan markkinatutkimuksella.

Aihepiiri
Hiilineutraalius, Vastuullisuus
Jaa

Olemme Granlundilla käynnistäneet vastuullista rakentamista koskeva markkinatutkimuksen, jonka pääteemoja ovat vastuullisen rakentamisen trendit, kuten vähähiilisyys- ja hiilijalanjälkitavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamiseen johtaneet tekijät tai esteenä olleet haasteet. Tutkimuksella halutaan selvittää, mitkä vastuullisuustrendit nousevat alan toimijoille merkityksellisiksi ja mille tasolle he asettavat omat vastuullisuustavoitteensa. Tietoa pyritään saamaan sekä vastuullisen rakentamisen nykytilasta että lähitulevaisuudesta.

Tutkimukseen toivotaan vastauksia rakennushankkeissa toimivilta tahoilta eli rakennuttajilta, rakentajilta, kiinteistösijoittajilta, suunnittelijoilta ja muulta hankeorganisaatiolta.

”Haluamme tutkimuksen kautta tuoda esiin alan äänen ja ne trendit, jotka ovat kilpailukyvyn kannalta keskeisiä”, kertoo Granlundin kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Paula Rantanen.

Tutkimustieto yhdistetään laskentadataan

Granlundilla on noin 200 laskentatapausta sisältävä rakennushankkeiden hiilijalanjäljen benchmark-tietokanta ja sen kautta syvällinen ymmärrys hankkeiden hiilijalanjäljen nykytasosta sekä päästövähennyspotentiaalista. Markkinatutkimuksen kautta tuodaan yhteen alan toimijoiden itselleen asettamat tavoitteet ja laskentatapauksiin perustuva tieto siitä, miten asetetut tavoitteet ohjaavat hiilijalanjälkeä.

”Haluamme auttaa asiakkaita tunnistamaan heille olennaisimmat viitekehykset, asettamaan oikean tasoiset tavoitteet sekä jalkauttamaan ne rakennushankkeissa. Olemme huomanneet, että rakennushankkeissa toimivien on toisinaan vaikea hahmottaa, mitä tavoitteita hankkeissa olisi huomioitava. Erilaisia viitekehyksiä on paljon”, toteaa kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Anni Viitala.

Rakentamislaki on iso edistysaskel

Kiinnostusta vastuullisuusasioita kohtaan on lisännyt eduskunnan maaliskuun alussa hyväksymä uusi rakentamislaki. Lain myötä asetetaan uusia määräyksiä muun muassa rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoille sekä sille, miten kiertotalous on huomioitava rakennusten suunnittelussa ja niiden elinkaaren aikana.

”Tämä on todella iso edistysaskel. Laki määrittelee jatkossa minimitason, mutta jo nyt edelläkävijäyritykset ovat huomioineet esimerkiksi vähähiilisyyteen liittyviä tavoitteita rakennushankkeissaan”, Viitala sanoo.

Granlundin tutkimuksessa vähähiilisyys on yksi keskeisistä teemoista. ”Suomessa ei ole lähiaikoina tehty vastaavaa tutkimusta – varsinkaan hiileen keskittyvää, vaikka siitä paljon puhutaan. Hiili on yksi trendeistä, joka viime vuosina on merkittävästi kasvattanut huomiotaan. Yksi syy sille on lakiuudistus, jonka myötä vähähiilisyys ei kohta ole ainoastaan trendi vaan osa lain vaatimaa tekemistä”, Rantanen sanoo.

Suomessa ei ole lähiaikoina tehty vastaavaa tutkimusta – varsinkaan hiileen keskittyvää.

Paula Rantanen, ryhmäpäällikkö, kestävä rakentaminen

Osallistu tutkimukseen ja vaikuta

Vastuullisen rakentamisen markkinatutkimus on käynnissä 7.4.2023 saakka. Pääset osallistumaan siihen alla olevasta linkistä. Tutkimuksen tulokset esitellään Granlundin Digitalisaation ja vastuullisuuden synergia -seminaarissa 24.5.2023 sekä julkaistaan Granlundin kanavissa. 

Rantanen ja Viitala toivovat runsaasti vastauksia. ”Jos mahdollisimman moni vastaa, saamme alalle oikeasti uutta tietoa ja arvoa”.

Tule kertomaan näkemyksesi vastuulliseen rakentamiseen liittyvistä onnistumistekijöistä ja haasteista.

Haluatko kuulla lisää?

Anni Viitala

Tiimipäällikkö
Granlund Oy

Paula Rantanen

Ryhmäpäällikkö
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Asiantuntijan vinkit kiinteistön arvon säilyttämiseen vaativassa markkinatilanteessa

08.05.2023 – Inflaatio ja korkojen nousu kasvattavat kiinteistöjen tuottovaatimuksia, mikä pakottaa monet kiinteistösijoittajat laskemaan kiinteistöjen arvoa. Arvonlaskua voidaan kuitenkin hallita!

Uutinen
Laakson yhteissairaala, havainnekuva

Laakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

27.04.2023 – Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena. Mittavassa projektissa energiatehokkuus ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Uutinen

Granlund mittaa hiilikädenjälkeään: energiatehokkuushankkeilla merkittäviä päästövähennyksiä

11.04.2023 – Energiatehokkuushankkeiden avulla voidaan vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä. Kun asiakkaan hiilidioksidipäästöt laskevat, Granlundin hiilikädenjälki kasvaa.

Uutinen

Markkinatutkimuksella selvitetään rakennusalan vastuullisuustavoitteita

21.03.2023 – Vastuullisesta rakentamisesta puhutaan paljon, ja alan toimijoiden ja hankkeiden vastuullisuustavoitteet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Nyt vastuullisuuden eteen tehtyjä päätöksiä ja…

Uutinen

Vähähiilinen rakentaminen suunnittelijan työpöydälle

06.03.2023 – Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. On siis tärkeää, että vähähiilisyys huomioidaan talotekniikkasuunnittelijoiden työssä.

Uutinen

Granlund sitoutuu tieteeseen pohjautuvaan 1,5 asteen päästövähennyspolkuun

20.12.2022 – Granlund on sitoutunut tieteeseen perustuvaan Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi), jonka perusteella Granlund asettaa toiminnalleen 1,5 asteen päästövähennystavoitteen.

Uutinen

Omat opit käytössä pääkonttorin energiatehokkuus- ja hiilineutraaliustyössä

29.11.2022 – Granlund tarjoaa asiakkailleen osaamistaan energiatehokkuuden ja hiilineutraaliuden edistämiseksi. Luonnollisesti samat keinot ovat käytössä myös omassa pääkonttorissa.

Uutinen

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiöltä kunniamaininta Granlundin AI-Energiakartoitukselle

10.11.2022 – Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön kunniamaininta annettiin 10.11.2022 Granlundin AI-Energiakartoitus-työkalulle. AI-Energiakartoitus antaa vauhtia ESG-tavoitteiden saavuttamiseen.

Uutinen

ESG-tavoitteet korostuvat kiinteistösijoittamisessa

10.11.2022 – Yhä useammat sijoittajat alkavat arvioida kiinteistöomistuksia ja potentiaalisia ostokohteita sen mukaan, kuinka hyvin ne täyttävät ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän…

Uutinen

Mitä tietoa etsit?