Hyppää sisältöön
PalvelutHiilineutraaliuskonsultointiKiertotalouspalvelut

Kiertotalouspalvelut

Kiertotalous mahdollistaa kestävän rakentamisen ja kiinteistöjohtamisen, jossa rakennusmateriaaleja hyödynnetään resurssiviisaasti. Kiertotalous voidaan ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaarella.

Resurssitehokkuus vähentää jätettä

Kiertotalouden huomiointi tuottaa kiinteistö- ja rakennusalalla suuria ympäristöhyötyjä, ja myös potentiaali taloudellisiin säästöihin on merkittävä. Materiaalien kierrätyksellä säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja, suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja vähennetään jätettä. Kierrätyspotentiaali on suuri, koska tällä hetkellä rakennus- ja purkujäte muodostaa kolmanneksen kaikesta Euroopassa tuotetusta jätteestä. Suomessa se merkitsee noin 1,6 miljoonaa tonnia jätteitä vuosittain.

Jätelain kautta tavoitteena on ollut jo vuosia, että rakennus- ja purkujätteestä vähintään 70 prosenttia hyödynnettäisiin materiaalina. EU-taksonomia tuo materiaalien hyötykäyttöasteelle saman vaatimuksen. Silti hyödyntämisaste jää yhä alle 60 prosenttiin. Jätteiden kierrätys, uudelleenkäyttö ja koko rakentamisen kiertotalous vaativatkin yhä kehittämistä, ja juuri tähän purkukartoituspalvelumme tuottaa asiantuntija-apua ja toimivia käytänteitä. Kiertotalousratkaisuista voidaan hyötyä kaikenlaisissa purku-, korjaus- ja uudisrakennushankkeissa. Materiaalit saavat uuden elämän arvokkaina resursseina.

Purkukartoitus kiertotalousnäkökulmalla

Purkukartoitus kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen purkutöitä ja niiden kilpailutusta, jotta purkukartoituksen tulokset ja kiertotalouden tavoitteet saadaan sisällytettyä tarjouspyyntöaineistoihin. Toteutamme purkukartoitukset ympäristöministeriön ohjeiden mukaan. Eri materiaalit ja jätejakeiden massat määritellään kohdekäyntien ja piirustusten pohjalta.

Kiertotalouspainotteisessa purkukartoituksessa laadimme myös suositukset jätteiden kierrätykselle ja listaamme potentiaalisesti uudelleenkäytettävissä olevat rakennusosat. Lisäksi esitämme suositukset mahdollisista rakennusosien vastaanottajista.

Kokonaisvaltaiseen palveluumme kuuluvat purkukohteiden asbesti- ja haitta-ainekartoitukset. Lisäksi voimme ohjeistaa ja tukea purku-urakoitsijaa toteuttamaan purkutyöt tilaajan kiertotaloustavoitteiden mukaisesti. Kun purku suunnitellaan alusta lähtien jätehierarkian kautta, kaikki kierrätykseen kelpaavat materiaalit ohjataan eteenpäin ja ehjät rakennusosat, kuten kiintokalusteet ja väliovet, uudelleen käyttöön.

Korjaushankkeiden kiertotalouskonsultointi

Kiertotalous voi olla osa korjausrakentamisen tavoitteita. Materiaalitehokas ja tarpeenmukainen korjaaminen on usein hiilijalanjäljen kannalta parempi vaihtoehto kuin raskas purkaminen ja uudisrakentaminen. Hiilijalanjäljenlaskennalla pystymme tuomaan esiin kiertotalouden ympäristöhyödyt ja ohjaamaan hankintoja vähähiilisiin ja kierrätettyihin rakennusmateriaaleihin sekä uusioraaka-aineisiin. Vaihtoehtotarkasteluilla varmistamme, kumpi on elinkaaripäästöjen kannalta parempi vaihtoehto, purkaminen vai korjaaminen.

Purkukartoitus antaa myös korjauskohteissa tärkeää tietoa kiertotalouden mahdollisuuksista. Purettavaa massaa on vähemmän, mutta monia materiaaleja voidaan hyödyntää uudelleen tehokkaasti. Tuemmekin tilamuutos- ja peruskorjaushankkeiden suunnittelunohjausta ja autamme käyttämään olemassa olevia materiaaleja mahdollisuuksien mukaan uudistuvissa tiloissa.

Uudisrakennusten kiertotalousnäkökulma

Energiankierrätys on jo monelle tuttu osa kiertotaloutta. Myös materiaalien kiertotaloudesta keskustellaan uudisrakennusten suunnitteluvaiheessa yhä enemmän. Kiertotalous voidaan ottaa huomioon valitsemalla helposti kierrätettäviä tai jo kierrossa olleita materiaaleja, jolloin rakennus on elinkaarensa päässä purettavissa osiin ja kierrätettävissä mahdollisimman laajasti.

Uudisrakennuksen kiertotaloutta voidaan edistää myös muuntojoustavuudella. Kiertotalouden mukainen uudisrakennus on muuntautumiskykyinen ja helposti huollettava, jolloin rakennuksen käyttö ja korjaaminen on resurssitehokasta. Pitkä käyttöikä auttaa säästämään myös neitseellisiä raaka-aineita.

Granlundin kiertotalouspalvelut

  • Purkukartoitus
  • Purkutyömaan seuranta, tuki ja ohjeistus sekä urakka-asiakirjojen määritys
  • Tilamuutos- ja peruskorjaushankkeiden kiertotalouskonsultointi
  • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
  • Hiilijalan- ja hiilikädenjälkilaskenta kiertotalouspainotuksella
  • Tilaajakohtaiset rakentamisen kiertotalousohjeistukset
  • Organisaation liiketoiminnan ja toimintamallien kehitys
  • EU-taksonomian mukainen kiertotaloussuunnitelma
  • Koulutuspalvelut ja työpajat.
PalvelutHiilineutraaliuskonsultointiKiertotalouspalvelut

Markkinatutkimus: kiinteistösijoittajat muita edellä rakennushankkeiden ympäristövastuullisuudessa


Granlundin toteuttaman ympäristövastuullisuuden markkinatutkimuksen mukaan selkeitä ympäristötavoitteita asetetaan rakennushankkeille harvoin. Myös niiden toteutumisen seurannassa olisi kehitettävää.

Lue lisää ja lataa Ympäristövastuullisuus rakentamisessa -markkinatutkimus:

Kysy lisää kiertotalouspalveluista

Paula Rantanen

Ryhmäpäällikkö, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Löydä lähin Granlund-toimipiste ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?