Energiankulutus ja ympäristövaikutukset

Energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten seuranta ja raportointi

Granlund Manager auttaa seuraamaan kiinteistön energiankulutusta. Lisäksi ohjelmisto tehostaa digitaalista energia-, ympäristö- ja vastuullisuusraportointia.

Mobiili energiankulutusseuranta ja -raportointi

Granlund Managerin energiankulutusseuranta auttaa hallitsemaan kiinteistön ylläpitokustannuksia. Ajantasaista energiamittarointitietoa voidaan kerätä useista lähteistä, mikä tukee energiaraportointia. Android- ja iOS-mobiilisovellusten ansiosta energiankulutuksen seuranta onnistuu älypuhelimella missä ja milloin tahansa, myös offline-tilassa.

Suunnitelmallisia energiatehokkuustoimenpiteitä

Manager yhdistää kiinteistön PTS- ja energiatiedon, jolloin energiatehokkuutta pystytään seuraamaan yhtä aikaa energiankulutuksen ja energiansäästötoimenpiteiden näkökulmasta. Kiinteistöportfoliotasoinen raportointi varmistaa, että kulutuspoikkeamat havaitaan nopeasti. Ohjelmisto sopii myös energiatehokkuussopimusten, bonusjärjestelmien ja energialaskutuksen raportointiin.

Digitaalinen työkalu ympäristö- ja vastuullisuusraportointiin

Granlund Manager on digitaalinen ympäristöraportoinnin työkalu. Organisaation ympäristö- ja vastuullisuustiedot kerätään eri lähteistä ja kiinteistöistä Manageriin, mikä nopeuttaa ympäristöraportointiprosesseja. Ympäristövastuullisuuteen liittyvää Big Dataa pystytään myös hyödyntämään aikaisempaa monipuolisemmin ympäristöjohtamisessa.

Granlund Managerin energia- ja ympäristöseuranta:

  • Auditoinnit
  • Dokumenttien hallinta, esim. ympäristöjärjestelmä, kierrätys, jätehuolto
  • Energia- ja ympäristömittarit
  • Käyttöpäiväkirja
  • PTS-suunnittelu
  • Raportointi kohde- ja kiinteistöportfoliotasolla
  • Raportointitehtävien ajoitus ja seuranta
  • Tietojen koonti eri järjestelmistä.

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake