Kunnossapito

Kunnossapidon suunnittelu ja optimointi Granlund Managerilla

Granlund Manager -ohjelmisto tehostaa kunnossapitoa ja auttaa hallitsemaan suurten ja pienten korjaushankkeiden tarpeenmukaisuutta ja oikeaa ajoitusta.

Säännöllistä ja läpinäkyvää kunnossapitoa

Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät tiedot on perinteisesti säilytetty Excel-taulukoissa, kuntoarvioraporteissa ja useissa tietojärjestelmissä. Kun kaikki kunnossapitotieto säilytetään digitaalisessa muodossa Granlund Managerissa, tiedon koonti ja käyttö on nopeaa. Autamme hyödyntämään ohjelmistoa tehokkaasti ja saamaan kunnossapidosta hyvän kokonaiskuvan.

Granlund Manager Mobile tuo liikkuvat työkalut kunnossapitoon

Android- ja iOS-käyttöjärjestelmissä toimivalla Granlund Manager Mobilella kunnossapitotietoja voidaan lisätä ja tarkastella reaaliajassa. Mukana kulkeva järjestelmä tehostaa kunnossapitoa, lisää yhteistyötä ja vähentää turhia siirtymisiä. Granlund Manager tukee suunnitelmallista kunnossapitoa ja ohjaa kunnossapitoprosesseja aina korjaustarpeiden tunnistamisesta budjetointiin ja toteutuksen seurantaan. Ohjelma sisältää myös investointihankkeiden hyväksymismenettelyn.

Pitkän aikavälin sähköinen PTS-suunnitelma

PTS-ominaisuus mahdollistaa pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmien ja korjausohjelmien laatimisen. Autamme myös kunnossapitoprosessien kehittämisessä yhdessä Capex-palvelujen kanssa. Korjaustarpeet voidaan aikatauluttaa, budjetoida ja luokitella kunnossapitostrategian mukaisesti. Lisäksi ohjelmisto huomioi energiatehokkuusinvestoinnit ja tuottaa säästövaikutusraportit.

Granlund Manager kunnossapidon työkaluna:

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake