Hiilineutraali rakentaminen ja yritystoiminta

Kohti hiilineutraalia rakentamista ja kiinteistönpitoa

Kiinteistö- ja rakennusala on avainpelaajan roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Vastuullisilla organisaatioilla on juuri nyt erinomainen mahdollisuus lähteä mukaan muutokseen. Autamme löytämään tehokkaimmat keinot, joilla tuetaan vähähiilistä kehitystä, ja jotka ovat myös taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäviä.

Vähähiilisyys on kiinteistö- ja rakennusalalla kilpailuetu

Ilmastonmuutoksen huomioiminen on tärkeä osa yhteiskuntavastuuta. Vähähiilisellä rakentamisella ja kiinteistönpidolla vaikutetaan konkreettisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Asiakkaat, rahoittajat ja muut sidosryhmät kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, miten vähähiilisyys on huomioitu organisaation toiminnassa. Fiksusti mietityillä ratkaisuilla saavutetaan myös kustannussäästöjä.

Hiilijalanjälkilaskennasta fiksuihin toimenpiteisiin

Autamme tavoittelemaan hiilineutraaliutta niin organisaatioiden omassa toiminnassa kuin erilaisissa rakennushankkeissa. Tarjoamme räätälöityjä osakokonaisuuksia tai kokonaisvaltaista kumppanuutta strategisessa hiilineutraalisuustyössä. Kartoitamme lähtötilanteen hiilijalanjälkilaskennalla ja mietimme parhaat keinot hiilijalanjäljen pienentämiseen, esimerkiksi energiankulutus-, materiaalitehokkuus- ja kiertotalousratkaisuilla tai ulkopuolisella päästökompensaatiolla.

Laaja-alaista näkemystä kiinteistö- ja energiajohtamiseen

Vankka kokemuksemme energia- ja portfoliojohtamisessa, energiatehokkuuden kehittämisessä sekä kiinteistöjen ympäristösertifioinneissa ja elinkaarisuunnittelussa linkittyy kiinteästi vähähiilisyyden tavoitteluun. Hyödynnämme laaja-alaista omaa osaamistamme ja mittavaa kontaktiverkostoamme, kun mietimme kanssasi organisaatiollesi parhaat ratkaisut.

Granlundin hiilineutraaliuteen liittyviä palveluja

 • Energia- ja kiinteistöportfoliojohtaminen
 • Energiakatselmukset
 • Hiilidioksidipäästöjen vähennyskeinojen kartoitus
 • Hiilijalanjälkilaskenta yrityksille ja kiinteistöihin (GHG Protocol, EN 15978)
 • Kiertotalousratkaisut
 • Materiaalitehokkuusselvitykset
 • Päästöjen vähentäminen energiatehokkuustoimenpiteillä
 • RTS-ympäristöluokitukset
 • Vapaaehtoinen päästökompensointi
 • Vihreän energian / Uusiutuvan energian hankinta
 • Ympäristö- ja energiastrategiat
 • Ympäristö- ja yritysvastuuraportointi (GRI, GRESB)
 • Ympäristösertifioinnit

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake