Hyppää sisältöön
ReferenssitKYS Uusi Sydän: Allianssimalli näyttää kyntensä 200 miljoonan sairaalahankkeessa

KYS Uusi Sydän: Allianssimalli näyttää kyntensä 200 miljoonan sairaalahankkeessa

9.11.2023 – Kuopion suuri sairaalahanke KYS Uusi Sydän päätettiin toteuttaa allianssimallilla. Se oli onnistunut päätös, sillä hanke on edennyt aikataulussaan ja alle budjetin.

Toimialat
Sairaalat ja terveydenhuolto
Palvelut
Talotekniikkasuunnittelu, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Palotekninen suunnittelu
Paikkakunnat
Kuopio
Jukka Kolehmainen ja Marko Sutinen tekivät käynnin sairaalan konehuoneeseen syksyllä 2023.

KYS Uusi Sydän -projektissa Kuopiossa rakennetaan uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni ja peruskorjataan KYSin päärakennus vaiheittain vuosina 2018–2027. Suurhankkeen budjetti on 198,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen aikataulu on edennyt aikataulussaan. Kustannuksetkin on saatu puristettua alle budjetin.

Petri Pyy, kiinteistöjohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja Petri Pyy on tyytyväinen siihen, että hanke päätettiin toteuttaa allianssimallilla.

“Sairaala saa teknisesti korkealaatuiset tilat, ja hankkeen aikataulu on edennyt aikataulussaan. Kustannuksetkin on saatu puristettua alle budjetin”, Pyy kertoo.

Allianssi vastaa yhdessä hankkeen onnistumisesta

Allianssimallissa toimitaan yhteisellä projektiorganisaatiolla, jossa ovat mukana hankkeen tilaaja, suunnittelijat ja rakentajat. Kaikki osapuolet ovat yhteisesti vastuussa hankkeen onnistumisesta.

“Näin suuressa hankekokonaisuudessa on isoja riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi kustannuksiin ja läpimenoaikoihin. Toimivalla yhteistyöllä riskejä on mahdollista vähentää merkittävästi”, Pyy sanoo.

Granlund Kuopio vastaa vaativassa sairaalahankkeessa talotekniikan suunnittelusta. Aluejohtaja Tommi Miettinen sanoo, että perinteiseen urakkamuotoon verrattuna yhteydenpito suunnittelijan ja toteuttajan välillä on allianssimallissa poikkeuksellisen tiivistä.

“Sopivimpia ratkaisuja pohditaan yhdessä. Sama pätee kustannusten seurantaan. Jos suunta havaitaan vääräksi, siihen on mahdollista reagoida nopeasti uusintasuunnittelulla”, Miettinen kertoo.

KYS Uusi Sydän -hankkeen allianssi

  • Budjetti 198,5 miljoonaa euroa.
  • Toteutus vuosina 2018–2027.

Rakennushankkeen tilaajana on Pohjois-Savon hyvinvointialue ja päätoteuttajana toimii Rakennusliike Lapti Oy.

Muut allianssikumppanit ovat

Granlundin osuus KYS Uusi Sydän -hankkeessa

Osastonjohtaja Jukka Kolehmainen sanoo, että hankkeen työtapa työllistää paljon suunnittelua, mutta on vaivan arvoista. Esimerkiksi hankinnoissa päästään merkittäviin säästöihin, kun niitä mietitään yhdessä. Näin suunnitteluun käytetty euro saadaan moninkertaisesti takaisin.

Suunnitteluun panostaminen kannattaa

KYS Uusi Sydän -allianssissa suunnittelua tehdään samaan aikaan rakentamisen kanssa. Ennen toteutusta suunnittelun ratkaisut käydään aina yhdessä läpi urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa.

“Toimintamalli työllistää enemmän suunnittelua. Aikataulutkin ovat usein tiukat, mutta toisaalta kokonaistulos on parempi”, Granlund Kuopion osastonjohtaja Jukka Kolehmainen sanoo.

Hyvä yhteistyö perustuu toimivaan henkilökemiaan ja keskinäiseen luottamukseen.

Juho Mustonen, aluepäällikkö, Caverion

Talotekniikan toteutuksesta on vastannut Caverion Suomi yhdessä Are Oy:n kanssa. Aluepäällikkö Juho Mustonen Caverionilta kehuu hankkeen poikkeuksellista yhteistyötä kentällä, työmaatoimistossa ja Big Roomissa.

“Hyvä yhteistyö perustuu toimivaan henkilökemiaan ja keskinäiseen luottamukseen. Granlundin kova ammattitaito suunnittelussa ja Caverionin urakoinnissa täydentävät erinomaisesti toisiaan. Näin olemme löytäneet hankkeeseen kustannustehokkaimmat ja parhaimmat tekniset ratkaisut”, Mustonen toteaa.

Työmaa on voittanut valtakunnallisen Vuoden työmaa -kilpailun ja saanut palkintoja Itä-Suomen alueellisissa työturvallisuuskilpailuissa.

Hankkeen onnistuminen saa kiitosta

Granlund Kuopion ryhmäpäällikkö Marko Sutinen kertoo, että moderni sairaala on täynnä toiminnalle ja potilasturvallisuudelle elintärkeää talotekniikkaa. Ilmanvaihdon, viemäreiden ja elämää ylläpitävien laitteiden sähkönsyötön on toimittava kaikissa oloissa.

“Kiinnitämme talotekniikan suunnittelussa paljon huomiota myös energiankulutukseen kiinteistön koko elinkaaren aikana. Sairaalassa on paljon sähköä käyttäviä laitteita. Energiaa kuluttavat myös sisään otettavat suuret ilmamäärät”, Sutinen sanoo.

Energiatehokkuuteen panostetaan muun muassa lämmön talteenotoilla ja muilla energiankierrätysratkaisuilla. Näin lämmitysenergian kulutusta voidaan vähentää kymmeniä prosentteja tavanomaiseen sairaalakiinteistöön verrattuna.

KYS Uusi Sydän -hankkeen onnistunut läpivienti on noteerattu laajasti rakennusalalla. Työmaa on voittanut valtakunnallisen Vuoden työmaa -kilpailun ja saanut palkintoja Itä-Suomen alueellisissa työturvallisuuskilpailuissa.

“Suorituksen ansiota nostaa entisestään se, että rakennusvaiheeseen osuivat koronapandemia ja rakennuskustannusten nousu”, Tommi Miettinen sanoo.

Ryhmäpäällikkö Marko Sutinen sanoo, että sairaalassa on paljon sähköä käyttäviä laitteita. Energiaa kuluttavat myös sisään otettavat suuret ilmamäärät.

Haluatko kuulla lisää?

Jukka Kolehmainen

Osastonjohtaja, sähkö
Granlund Kuopio

Marko Sutinen

Ryhmäpäällikkö, LVIA-suunnittelu
Granlund Kuopio

Tommi Miettinen

Aluejohtaja
Granlund Kuopio

Tampere

Hyvä yhteistyö varmisti vaativan TAYS psykiatrian uudisrakennushankkeen onnistumisen

Palvelu

Sairaalasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu, Palotekninen suunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

TAYS psykiatrian uudisrakennus vastaa tarkasti asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeisiin. Onnistuneen lopputuloksen varmisti hyvä yhteistyö tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.
Referenssi
Kuopio

Pohjois-Savon SOTE-uudistus toi mukanaan yli 400 uutta toimipaikkaa

Palvelu

Granlund Manager ohjelmisto

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SOTE-uudistus toi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjen ylläpitopäällikön Juha-Matti Horttanaisen työpöydälle valtavasti uutta tekemistä. Kiinteistöjä koskevan tiedon hallitsemisessa auttoi Granlund Manager.
Referenssi
Kuopio

KYS Uusi Sydän: Allianssimalli näyttää kyntensä 200 miljoonan sairaalahankkeessa

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Palotekninen suunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Kuopion suuri sairaalahanke KYS Uusi Sydän päätettiin toteuttaa allianssimallilla. Se oli onnistunut päätös, sillä hanke on edennyt aikataulussaan ja alle…
Referenssi
Helsinki

Kuntoarviot tukevat SBB:n hoivakiinteistöjen kunnossapidon hallintaa ja budjetointia

Palvelu

Taloyhtiön kuntoarviot ja -tutkimukset, PTS, Huoltokirja

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SBB:n omistamissa hoivakiinteistöissä kuntoarvioilla on tärkeä tehtävä. Kuntoarviot auttavat pitämään pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS) ajan tasalla ja kunnossapidon kustannukset hallinnassa.
Referenssi
OYS 2030
Oulu

Allianssimalli tuo Oulun yliopistollisen sairaalan uudistumiseen ketteryyttä

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

OYS 2030 -uudistamisohjelma on hyvässä vauhdissa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa otetaan käyttöön huippuälykästä tekniikkaa ja valmistaudutaan samalla tekoälyn hyödyntämiseen.
Referenssi
Helsinki

HUS seuraa hissien huoltoa ja ylläpitoa Granlund Managerilla

Palvelu

Granlund Manager -integraatiot, Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUS, KONE ja Granlund toteuttivat yhdessä ohjelmistointegraation, jonka ansiosta kaikkien KONEen huollon piirissä olevien hissien, liukuportaiden ja automaattiovien huoltotiedot löytyvät…
Referenssi
Vaasa

Vaasan keskussairaalan H-talo on energiatehokas ja älykäs

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuus

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Vaasan keskussairaalan H-talon talotekniikan suunnittelussa korostuivat turvallisuus, älykkäät ja helppokäyttöiset toiminnot, energiatehokkuus, viihtyisyys ja muuntojoustavuus.
Referenssi
Helsinki

HUSin Siltasairaalan talotekniikka mahdollistaa joustavan toiminnan

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, KSL-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUSin uuden sairaalarakennuksen suunnittelun perustana oli yksinkertainen ja toimiva rakenne sekä muuntojoustavuus ja energiatehokkuus.
Referenssi
Keski-Suomen Sairaala Nova
Jyväskylä

Sairaala Nova on energiatehokas ja turvallinen moderni keskussairaala

Palvelu

Energiakonsultointi, Energiatehokkuus, Sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Puhdastilasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Sairaalasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Keski-Suomen keskussairaala Novassa on energiankierrätysjärjestelmä ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla varmistetaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus kaikissa tilanteissa.
Referenssi
Kuopio, Savonlinna

Tehokas tiedonhallinnan prosessi Savonlinnan keskussairaalaan

Palvelu

Digitaaliset palvelut

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Savonlinnan keskussairaalaa on laajennettu vaiheittain 1950-luvulta asti. Yhtä kauan hankkeista on kertynyt suunnittelutietoa, jota on tallennettu mappeihin, kovalevyille ja muistitikuille.…
Referenssi

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?