Energiatehokkuuspalvelut

Uutta tehoa kiinteistöportfolion hallintaan

 

Granlundin energiatehokkuuspalvelut on suunnattu tavoitteellisille ja vastuullisille, energiatehokkuuden vahvistamisesta kiinnostuneille kiinteistöportfolioiden omistajille, jotka haluavat kehittää niin kohteidensa taloudellisuutta, arvoa, ympäristövastuullisuutta kuin sisäolosuhteitakin.

Selkeät kustannussäästöt ja parempi kassavirta

Systemaattisella energiaseurannalla ja aktiivisilla kehitystoimenpiteillä vähennetään suoraan energiankulutusta ja saadaan aikaan selkeää säästöä.

Pienempi hiilijalanjälki

Ympäristövastuullisuus on olennainen osa nykypäivän kiinteistöhallintaa. Energiatehokkuuden parantaminen näkyy selkeästi kohteiden hiilipäästöissä tukien hiilineutraalius- tavoitteita ja heijastuen suoraan myös kohteiden arvoon.

Hyvinvoivat ja arvokkaammat kiinteistöt

Energiatehokkuutta kehittämällä vahvistetaan kiinteistöjen arvoa monipuolisesti koko elinkaarella. Energiatehokkuus luo parempia olosuhteita käyttäjille ja näkyy konkreettisesti kiinteistöjen kunnossa, houkuttelevuudessa ja pitkäikäisyydessä.

Vaivatonta kiinteistöhallintaa

Huolehdimme puolestanne niin energiadatan seurannasta ja analysoinnista, kuin tarvittavien kehitystoimien tunnistamisesta, priorisoinnista ja hallinnoinnista. Varmistamme, että kehitystoiminta pohjaa selkeään tilannekuvaan. Lisäksi sparraamme pitkäjänteisessä suunnittelussa ja innovoinnissa.

Selkeitä palvelukokonaisuuksia eri lähtötilanteisiin ja tavoitteisiin

1. Energian ja talotekniikan seuranta kuntoon ja data hyötykäyttöön

Varmistamme, että energiamittarointi ja talotekniikka toimivat, ja energiaseuranta mahdollistaa tehokkaankehitystyön.

2. Energiatehokkuus seuraavalle tasolle

Viemme energiatehokkuuden analysoinnin ja kehittämistoiminnan tavoitteellisemmalle ja pitkäjänteisemmälle tasolle.

3. Pitkäjänteistä ja strategista energiajohtamista 

Autamme luomaan strategiat ja tiekartat ja viemään ne käytäntöön. Kehitämme tiedolla johtamista, hankintatoimintaa ja innovatiivisia ratkaisuja yhdessä.

Yhteistyö helposti käyntiin

1. Lähtökartoitus

Käynnistämme yhteistyön aina toteuttamalla nykytilakartoituksen kohteissanne. Selvitämme olennaiset tiedot lähtötilanteesta, laadimme suunnitelmat tarvittavista toimenpiteistä ja varmistamme toimivat edellytykset yhteistyölle.

2. Dataseurannan varmistaminen

Energiatehokkuuden kehittäminen pohjaa toimivan seurannan ja analysoinnin mahdollistavaan dataan. Mittarointi ja datan keruu voidaan toteuttaa joustavasti useiden eri järjestelmien ja ratkaisujen avulla, kunhan varmistamme, että data on tehokkaasti käytettävissä.

3. Yhteistyömallin sopiminen ja käynnistys

Jatkuvaluonteinen, energiatehokkuuden konkreettiseen kehittämiseen tähtäävä yhteistyö käynnistetään monialaisella yhteistyökokouksella, jossa varmistamme sujuvat käytännöt, toimintamallit ja eri toimijoiden roolit.

Ota yhteyttä, kerromme mieluusti lisää!

Teemu Hausen
Teemu Hausen

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

050 385 3321
etunimi.sukunimi@granlund.fi
Martin Aalto
Martin Aalto

Ryhmäpäällikkö
Granlund Oy

+358 50 342 4360
martin.aalto@granlund.fi
Ilkka Kasari
Ilkka Kasari

Ryhmäpäällikkö, Digitaaliset kiinteistöpalvelut
Granlund Oy

040 643 4151
etunimi.sukunimi@granlund.fi