Hyppää sisältöön
ReferenssitAviapolikseen ainutlaatuinen alue-energiaratkaisu

Aviapolikseen ainutlaatuinen alue-energiaratkaisu

8.4.2024 – AVIA Real Estate toteuttaa Aviapolikseen ainutlaatuisen alue-energiaratkaisun yhteistyössä Vantaan Energian kanssa. Teknisesti joustava ja kustannustehokas hybridiratkaisu skaalautuu alueelta toiselle.

Palvelut
Konsultointi, Energiakonsultointi, Energiasuunnittelu
Paikkakunnat
Helsinki, pääkonttori

Vantaan Aviapoliksen alueelle tullaan toteuttamaan täysin uudenlainen energiaratkaisu. Vähintään puolet alueen lämmitysenergiasta tullaan tuottamaan paikallisesti uusiutuvalla energialla ja loputkin päästöttömästi mm. hyödyntämällä Vantaan alueen hukkalämpöjä kaukolämpöverkon avulla. Energiaratkaisussa on mukana viilennys.

Uusi energiapalveluratkaisu toteutetaan yhteistyössä Vantaan Energian kanssa. Se vastaa nykypäivän tarpeisiin sekä joustavasti ja skaalautuvasti myös tulevaisuuden muuttuvaan toimintaympäristöön. Vastaavia energiakumppanuushankkeita ei ole tässä mittakaavassa aiemmin toteutettu.

Uusi energiapalveluratkaisu on sijoittajille, tontinostajille ja asukkaille kilpailukykyinen kokonaisuus, jossa energian hinnoittelu loppuasiakkaille on läpinäkyvää.

Ilkka Pitkänen, toimitusjohtaja, AVIA Real Estate

Kehitettävälle laajalle alueelle tulee sijoittumaan mm. asuinrakennuksia, toimistoja ja liiketiloja. Kortteleissa on tällä hetkellä vähintään valmis asemakaavaluonnos, ja ensimmäiset rakennukset tulevat valmistumaan vuoteen 2030 mennessä.

”Uusi energiapalveluratkaisu on sijoittajille, tontinostajille ja asukkaille kilpailukykyinen kokonaisuus, jossa energian hinnoittelu loppuasiakkaille on läpinäkyvää. Energiapalveluratkaisuilla vastataan kestävyysstrategiamme korkeisiin hiilineutraaliustavoitteisiin”, kertoo AVIA Real Estaten toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Ainutlaatuinen energiaratkaisu

Uusi energiamalli perustuu kortteli- tai aluekohtaisiin ratkaisuihin, joissa keskitetysti tuotettua lämmitystä ja viilennystä jaetaan korttelin kiinteistöille alueelle rakennettavien energiaverkkojen välityksellä. 

Hankkeessa lähdettiin miettimään koko alueen energiaratkaisuja poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa, mikä luo todella hyvät edellytykset niiden toteutukselle.

Teemu Salonen, kestävän rakentamisen osastonjohtaja, Granlund

Hybridiratkaisussa ei olla lukittauduttu yhteen tekniseen ratkaisuun, vaan energia voi olla eri teknologioilla tuotettua – esimerkiksi maalämmöllä, ilmavesilämpöpumpuilla tai kaukolämmön paluuvedellä. Ratkaisu on kokonaisuudessaan hiilineutraali, kun käytettävä sähkö ja kaukolämpökin ovat hiilineutraaleja.

AVIA valitsi kehitettävän alueen energiakonsultiksi Granlundin alueellisten energiaratkaisujen asiantuntijat, joiden kanssa yhteistyö on toiminut ennenkin. Tehtävänä oli varmistaa AVIAn ESG- ja hiilineutraaliustavoitteiden toteutuminen käytännössä. Siihen oli hyvät edellytykset, koska koko laajan hankealueen energiaratkaisuja lähdettiin kehittämään riittävän ajoissa.

“AVIAlla oli edistyksellinen näkemys hankkeen tavoitteista ja eri osapuolten sitouttamisesta ratkaisun toteuttamiseen alusta lähtien. Hankkeessa lähdettiin miettimään koko alueen energiaratkaisuja poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa, mikä luo todella hyvät edellytykset niiden toteutukselle”, kiittelee Granlundin kestävän rakentamisen osastonjohtaja Teemu Salonen.

Energiakumppanin valinta osana hanketta

Granlundin asiantuntijat lähtivät työssään liikkeelle alustavista suunnitelmista. Alkuun määritettiin alueen tulevat energiantarpeet sekä hiilineutraalit energiantuotantoratkaisut ja niiden kapasiteetit. Seuraavassa vaiheessa vertailtiin potentiaalisten energiantuotantotapojen kannattavuutta, elinkaarikustannuksia ja päästövaikutuksia.

”Otimme huomioon mahdollisuudet erilaisiin hajautettuihin ja keskitettyihin ratkaisuihin sekä esimerkiksi hukkalämpöjen hyödyntämiseen”, kertoo Granlundin energiakonsultti Sami Sihvonen.

Siinä missä moni alue-energiahanke saattaa jäädä hänen mukaansa tekniselle selvitystasolle, tässä hankkeessa lähdettiin selvittämään, millainen omistus- ja operointimalli tukisi parhaalla mahdollisella tavalla AVIAn tavoitteita. Tämän pohjalta oli luontevaa valmistella markkinavuoropuheluaineisto ja lähteä hakemaan parasta mahdollista energiakumppania toteutukseen ja operointiin.

”Kartoitimme potentiaaliset kumppanit ja valmistelimme markkinavuoropuhelut, joissa käytiin keskusteluja eri toimijoiden kanssa.”

Mittakaavaltaan Suomen ensimmäinen energiakumppanisopimus

Vuoropuhelujen tuloksena AVIA valitsi kumppanikseen Vantaan Energian. Mittakaavassaan energiakumppanisopimus on Suomen ensimmäinen: Vantaan Energia vastaa koko alueen lämpö- ja jäähdytysenergian tuotannosta ja jakelusta sekä järjestelmän operoinnista kokonaispalvelumallilla.

“Vantaan Energian tarjoama ratkaisu mahdollistaa paikalla tuotetun uusiutuvan energian, kaukolämmön paluuveden sekä perinteisen kaukolämmön hyödyntämisen. Tällaisella ratkaisulla varmistetaan, että energiaa pystytään tuottamaan alueelle kustannustehokkaasti ja päästöttömästi erilaisissa tilanteissa Esimerkiksi painottamalla tuotannossa korkean sähkönhinnan aikana kaukolämmön ja sen paluuveden osuutta”, Salonen toteaa.

Huomioimalla jo suunnitteluvaiheessa eri energialähteiden vahvuudet ja kustannusvaikutukset, päästään elinkaaritehokkaaseen kokonaisratkaisuun.

Jukka Heino, kehityspäällikkö, Vantaan Energia

Vantaan Energian kehityspäällikkö Jukka Heino nostaa myös esiin hybridiratkaisun hyötyjä.

”Huomioimalla jo suunnitteluvaiheessa eri energialähteiden vahvuudet ja kustannusvaikutukset, päästään elinkaaritehokkaaseen kokonaisratkaisuun. Näin toteutetulla hybridiratkaisulla saavutetaan etuja niin käyttäjien kuin tuottajien näkökulmasta. Kaukolämpö tarjoaa vahvan tuen paikallisesti tuotetulle energialle.”

Ratkaisun kustannustehokkuutta lisää se, että samalla tuotetaan hiilineutraalia viilennystä, jonka tarve tulee lisääntymään ilmaston lämmetessä. Energiaratkaisua on helppo skaalata korttelista toiseen, ja se joustaa toimintaympäristön muuttuessa.

Vantaan Energian tuottaman ratkaisun taustalla on ajatus hajautetun ja keskitetyn kaukolämmön tuotannon yhdistämisestä sekä sektori-integraatiosta, joka linkittää eri energiasektorit toisiinsa ja mahdollistaa kulutus- ja tuotantopiikkien tasapainottamisen.

Alueellisia energiaratkaisuja on kehitetty yhteistyössä myös Vantaan kaupungin kanssa ja ne otetaan huomioon asemakaavoissa. Hanke edistää hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitetta ja Vantaan kaupunkistrategian 2021–2025 mukaista Aviapoliksen alueen tavoitetta kehittyä Euroopan ympäristöystävällisimmäksi lentokenttäkaupungiksi.

Haluatko kuulla lisää?

Teemu Salonen

Osastonjohtaja, kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Sami Sihvonen

Projektipäällikkö, kestävä rakentaminen
Granlund Oy

AVIA Real Estate Oy

 • Kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö
 • Omistaa, hallinnoi ja vuokraa toimitiloja Aviapoliksella
 • Noin 170 000 m² kiinteistöä
 • Noin 400 000 kem² kehitettävää rakennusoikeutta
 • Tavoitteena olla hiilineutraali yritys oman toiminnan osalta (Scope 1 ja 2) vuonna 2025.

Vantaan Energia Oy

 • Tuottaa ja myy pääkaupunkiseudulla kaukolämpöä
 • Noin 90 % vantaalaisista asuu Vantaan Energian kaukolämpökodissa
 • Tavoitteena olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuonna 2030.

Granlundin palvelut hankkeessa

 • Alueellisen energiaratkaisun tekninen konsultointi
 • Uusiutuvan energian tarpeen kartoitus
 • Vaihtoehtovertailut, mm. kannattavuus, elinkaarikustannukset ja päästövaikutukset
 • Omistus- ja operointimallit
 • Sopimusneuvottelujen tekninen konsultointi.

Muita referenssejämme

Helsinki

Granlund sparraa HOK-Elantoa parempaan energiajohtamiseen

Palvelu

Energiajohtamisen palvelut, Talotekniikan optimointipalvelu

Toimiala

Liiketilat ja kauppa, Hotellit ja ravintolat

Granlundin sparraus energiajohtamisessa ja talotekniikan optimointi auttavat HOK-Elantoa saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteet energiatehokkuudessa.
Referenssi
Vantaa

Aviapolikseen ainutlaatuinen alue-energiaratkaisu

Palvelu

Konsultointi, Energiakonsultointi, Energiasuunnittelu

Toimiala

Aviapolikseen ainutlaatuinen alue-energiaratkaisu

AVIA Real Estate toteuttaa Aviapolikseen ainutlaatuisen alue-energiaratkaisun yhteistyössä Vantaan Energian kanssa. Teknisesti joustava ja kustannustehokas hybridiratkaisu skaalautuu alueelta toiselle.
Referenssi

Kokkolan Urheilupuistosta tulossa energiatehokkuuden edelläkävijä

Palvelu

Energiasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Urheilu

Kokkolan Urheilupuiston työmaa lähtee näyttävästi käyntiin allianssin voimin helmikuussa 2024. Luvassa on energiamielessä erittäin jännä kokonaisuus.
Referenssi
Jyväskylä

Koas otti kaiken hyödyn irti energiatodistusten kohdekierroksista

Palvelu

Aviapolikseen ainutlaatuinen alue-energiaratkaisu

Toimiala

Aviapolikseen ainutlaatuinen alue-energiaratkaisu

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (Koas) tilasi Granlundilta 17 kiinteistön energiatodistukset. Samalla vaivalla ja kohdekierroksilla kartoitettiin myös parhaat energiansäästökohteet.
Referenssi
Jyväskylä

Leppävirran energiankierrätysjärjestelmä säästää kustannuksia ja pienentää hiilipäästöjä

Palvelu

Energiatehokkuushankkeet

Toimiala

Kunnat ja kaupungit

Leppävirran kunnan laaja energiankierrätysjärjestelmä säästää kustannuksia Vokkolan liikunta-alueella. Energiankierrätys säästää Leppävirralla 4700 megawattituntia lämpöä, mikä vastaa yli 230 kaukolämpökodin vuosikulutusta.
Referenssi
Jyväskylä

Granlund Manager tukee Moventaksen vastuullisuusraportointia

Palvelu

Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Teollisuus

Moventas hyödyntää Granlund Manageria tuuliturbiinien vaihteiden huoltotehtaallaan Jyväskylässä. Sähköisen huoltokirjan lisäksi ohjelmisto helpottaa energia-, vesi- ja jäteseurantaa sekä vastuullisuusraportointia.
Referenssi
Helsinki

AI-Energiakartoitus vauhdittaa Antiloopin hiilineutraaliutta

Palvelu

AI-Energiakartoitus, Vähähiilisyys, AI-Taksonomiakartoitus, Energiatehokkuushankkeet

Toimiala

Toimistot

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi saa Granlundin AI-Energiakartoituksesta hyvää tukea hiilineutraaliuden tavoitteluun ja EU-taksonomian mukaisuuden kehittämiseen.
Referenssi
Vaasa

Vaasan keskussairaalan H-talo on energiatehokas ja älykäs

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuus

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Vaasan keskussairaalan H-talon talotekniikan suunnittelussa korostuivat turvallisuus, älykkäät ja helppokäyttöiset toiminnot, energiatehokkuus, viihtyisyys ja muuntojoustavuus.
Referenssi
Vaasa

Vaasan Merikampuksen kirjastossa tekniikka on askeleen edellä

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuus

Toimiala

Koulut ja oppilaitokset

Yhdessä suunniteltu tiedekirjasto tarjoaa modernit ja esteettömät tilat ja palvelut Palosaaren kampuksen väelle.
Referenssi
Helsinki

HUSin Siltasairaalan talotekniikka mahdollistaa joustavan toiminnan

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, KSL-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUSin uuden sairaalarakennuksen suunnittelun perustana oli yksinkertainen ja toimiva rakenne sekä muuntojoustavuus ja energiatehokkuus.
Referenssi

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?