Kauri Salminen

Kauri Salminen, korjausrakentaminen

Kauri työskentelee ryhmäpäällikkönä korjausrakentamisen puolella.

Hän valmistui talotekniikan AMK-insinööriksi LVI-suunnittelupainotteiselta linjalta Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 ja aloitti työskentelyn Granlundilla jo opiskelijana.

Granlundiin Kauri tutustui ensimmäisen kerran, kun Granlundin edustaja tuli esittelemään yritystä Metropolialle ja Kauri päätti lähestyä häntä ensin vuosikurssinsa haalareiden sponsoroinnin merkeissä ja myöhemmin työnhakuun liittyen. Työhaastattelua varten Kaurin tekemä taustatutkimus paljasti Granlundin olevan opiskelijan näkökulmasta mielenkiintoinen työnantaja ja alan edelläkävijä.

Kaurin viikoittaiseen työnkuvaan kuuluu projekteihin liittyviä palavereita, joissa asiakkaan tai urakoitsijan kanssa keskustellaan projektista ja sovitaan seuraavista askeleista. Myös tarjouksia hankkeista lähtee viikoittain, ja niiden työstämiseen kuluu pari tuntia viikossa. ”Korjausrakentamisen projektit ovat usein pienehköjä ja nopeita, jolloin kahden viikon mittaiset hommat jaetaan nopeasti ja tilanteet elävät jatkuvasti. Tämä asettaa haasteita henkilöstön työkuorman tasaamiselle. Maanantaisin on ryhmäpäälliköiden viikkopalaveri, jossa käydään läpi osaston työtilanne ja projektien resursoinnin järjestelytarve”, Kauri kuvailee.

Korjausrakentamisen osaston työntekijät liikkuvat runsaasti kentällä ja Kauri kertoo osastolle valikoituvan lähes poikkeuksetta henkilöitä, joiden kynnys lähteä selvittämään mahdollisia ongelmia paikan päälle on matala. On tavallista, että kaikkia ryhmäläisiä ei näe kertaakaan koko viikkona, kun menot risteävät sopivasti.

Granlundilla Kauri arvostaa sitä, kuinka oma-aloitteisuudella saa äänensä kuuluviin ja kehitysideat otetaan vastaan. Myös työyhteisön joustavuus ja uudistusmyönteisyys on ollut miellyttävää. Kaurille opiskeluaikana syntynyt mielikuva Granlundista edelläkävijänä esimerkiksi suunnittelutyökalujen kehityksessä on entisestään vahvistunut hänen työuransa aikana.

Kauri harrastaa ja valmentaa vapaa-ajallaan taekwondoa, ja käy satunnaisesti kiipeilemässä. Lisäksi hän mökkeilee kesämökillään Mikkelissä niin usein, kuin mahdollista.