Hyppää sisältöön
UutinenLaakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

Laakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

27.4.2023 – Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena. Mittavassa projektissa energiatehokkuus ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Aihepiiri
Energia, Hiilineutraalius, suunnittelu, Talotekniikka, Vastuullisuus
Jaa

Yhden Suomen suurimman sairaalahankkeen, Laakson yhteissairaalan, rakentaminen alkaa. Yli 10 vuotta kestävässä projektissa uudistetaan koko Laakson sairaala-alue, ja hanke sisältää niin uudis- kuin korjausrakentamista. Mittavalle projektille on asetettu myös vaativat elinkaaritavoitteet: niin rakentamisen kuin valmiin rakennuksen ylläpidon tulee olla energiatehokasta ja elinkaareltaan kestävää sekä luontoarvot huomioivaa.

”Hankkeelle on asetettu todella kunnianhimoiset energiatehokkuus- ja elinkaaritavoitteet. Sairaalatoiminta vaatii valtavasti energiaa, koska sitä tarvitaan ympärivuorokautiseen käyttöön ja myös poikkeustilanteisiin tulee varautua. Siksi hankkeessa puhutaan hyvin mittavista ratkaisuista”, kommentoi Granlundin johtava vastuullisuusasiantuntija Ulla Nykter, joka toimii Laakson yhteissairaalan hankkeen vastaavana elinkaarisuunnittelijana.

Jokaiselle uuden sairaala-alueen rakennukselle on laskettu hankesuunnitteluvaiheessa arvio koko elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä. Uudisrakennukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että niiden energiatehokkuus on vähintään 10 % kansallista määräystasoa parempi. Olemassa olevien vanhojen sairaalarakennusten energiatehokkuutta parannetaan.

Laakson yhteissairaala

  • Tilaaja: Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala (Helsingin kaupunki ja HUS)
  • Päätoteuttaja: SRV
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Laakson LATU (Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, AW2-Arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit ja UKI Arkkitehdit)
  • Rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelu: Unitas (AFRY, A-Insinöörit)
  • LVISA-suunnittelu, energia- ja elinkaarisuunnittelu, KSL, keittiösuunnittelu ja kustannusohjaus: Granlund
  • Valmistuminen: vaiheittain vuosina 2027–2030

Energiatehokkuus ja oma uusiutuvan energian tuotanto pienentävät huomattavasti sekä sairaalarakennusten käytön aikaista hiilijalanjälkeä että energiakustannuksia. Rakennusten energiantarpeesta valtaosa tuotetaan hukkalämmön avulla. Lisäksi hyödynnetään lämpöpumpuilla ja aurinkopaneeleilla paikalla tuotettua energiaa.

Jokaiselle uuden sairaala-alueen rakennukselle on laskettu hankesuunnitteluvaiheessa arvio koko elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä.

Ulla Nykter, Laakson yhteissairaala-hankkeen vastaava elinkaarisuunnittelija, Granlund
Laakson yhteissairaala

Laakson hanke toteutetaan allianssina

Laakson sairaalahankkeessa alueelle rakennetaan kaksi uudisrakennusta sekä peruskorjataan kaksi suojeltua rakennusta. Lisäksi yksi uusi rakennus sijoitetaan Ohkolan alueelle Mäntsälään. Laakson alueelle toteutetaan laajat maanalaiset ajoyhteydet sekä pysäköinti- ja huoltotilat. Uudet sairaalat linkittyvät osaksi Meilahden sairaala-aluetta.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, jonka omistavat puoliksi Helsingin kaupunki ja HUS. Toteuttamisesta vastaa Laakson yhteissairaalan allianssi. Granlundin vastuulla ovat hankkeen LVI- ja sähkösuunnittelu, rakennusautomaation suunnittelu, energia- ja elinkaarisuunnittelu, KSL-suunnittelu, keittiösuunnittelu sekä kustannusohjaus.

Laakson yhteissairaalan työmaa käynnistyi valmistelevilla töillä keväällä 2022. Vaiheittain suunniteltavan ja toteutettavan hankkeen on määrä valmistua vuonna 2030. Sairaalatoiminta uusissa tiloissa aloitetaan vaiheittain vuodesta 2027 alkaen.

Talotekniikassa korostuvat energiatehokkuus, turvallisuus sekä digitaaliset ratkaisut

Uuden sairaalan taloteknisessä suunnittelussa korostuvat energiatehokkuus ja kiertotalous, sekä myös turvallisuus ja digitaaliset ratkaisut. Sairaalaosastojen suunnittelussa huomioidaan tilojen muuntojoustavuus ja sopivuus sairaalan eri toimintojen tarpeisiin. 

Uudet rakennukset ja tilat suunnitellaan toiminnallisesti ja tilankäytöllisesti tehokkaiksi, ja niissä voidaan tarjota sekä psykiatrista että somaattista sairaanhoitoa samoissa tiloissa.

Valtavan hankkeen eri rakennusten ja vaiheiden yhteensovittaminen on tärkeää. Osa järjestelmistä palvelee kaikkia Laakson alueen rakennuksia, ja rakennukset toteutetaan eri aikaan.

”Suunnittelun kannalta haaste on saada järjestelmät toimimaan erillään, mutta kuitenkin yhdessä kokonaisuus huomioiden. Allianssihankkeessa taloteknisten toimijoiden varhainen mukaantulo on tuonut urakoitsijoiden näkemykset esille jo suunnittelun alkuvaiheessa”, sanoo Granlundin sairaalasuunnittelun ryhmäpäällikkö Eero Tähkäpää.

Talotekniset suunnitteluratkaisut ovat merkittävässä roolissa hankkeen ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden tavoittelussa. Hankinnoissa painottuu energiatehokkuuden lisäksi myös kotimaisuusaste.

”Granlund on ainoa toimisto Suomessa, jolta löytyy riittävät resurssit vastata yksinään näin mittavan hankkeen taloteknisestä suunnittelusta”, kertoo Granlundin varatoimitusjohtaja Jukka Vasara.

Vaativassa sairaalahankkeessa talotekniikan osuus saattaa olla jopa 40 prosenttia kokonaiskustannuksista

Jari Salmi, kustannusohjauksen toimialajohtaja, Granlund

Teknisesti vaativissa hankkeissa kustannusohjaus korostuu

Hankkeen taloteknisessä suunnittelussa nousee esiin myös kustannusohjauksen merkitys. Vaativassa sairaalahankkeessa talotekniikan osuus saattaa olla jopa 40 prosenttia kokonaiskustannuksista. Granlundin kustannusohjaus on ollut mukana hankkeessa alkumetreiltä lähtien. Nyt projektin edetessä toteutukseen rooli on muuttunut kustannusasiantuntijan tehtäviin.

”Toimimme riippumattomana kustannusasiantuntijana hankkeessa eli varmistamme, että allianssin kustannustavoitteet ovat oikeudenmukaisia ja järkeviä ja toteutuessaan tuottavat tilaajalle suunnitellusti arvoa”, kertoo Granlundin kustannusohjauksen toimialajohtaja Jari Salmi.

Haluatko kuulla lisää?

Ulla Nykter

Digital transformation manager / johtava vastuullisuusasiantuntija
Granlund Oy

Jari Salmi

Toimialajohtaja, kustannusohjaus, rakennustekniikan laskentapalvelut
Granlund Oy
Eero Tähkäpää

Eero Tähkäpää

Ryhmäpäällikkö

Jukka Vasara

Varatoimitusjohtaja
Granlund Oy

Lisää sairaalahankkeitamme

Kuopio

Pohjois-Savon SOTE-uudistus toi mukanaan yli 400 uutta toimipaikkaa

Palvelu

Granlund Manager ohjelmisto

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SOTE-uudistus toi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjen ylläpitopäällikön Juha-Matti Horttanaisen työpöydälle valtavasti uutta tekemistä. Kiinteistöjä koskevan tiedon hallitsemisessa auttoi Granlund Manager.
Referenssi
Kuopio

KYS Uusi Sydän: Allianssimalli näyttää kyntensä 200 miljoonan sairaalahankkeessa

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Palotekninen suunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Kuopion suuri sairaalahanke KYS Uusi Sydän päätettiin toteuttaa allianssimallilla. Se oli onnistunut päätös, sillä hanke on edennyt aikataulussaan ja alle…
Referenssi
Helsinki

Kuntoarviot tukevat SBB:n hoivakiinteistöjen kunnossapidon hallintaa ja budjetointia

Palvelu

Taloyhtiön kuntoarviot ja -tutkimukset, PTS, Huoltokirja

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SBB:n omistamissa hoivakiinteistöissä kuntoarvioilla on tärkeä tehtävä. Kuntoarviot auttavat pitämään pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS) ajan tasalla ja kunnossapidon kustannukset hallinnassa.
Referenssi
OYS 2030
Oulu

Allianssimalli tuo Oulun yliopistollisen sairaalan uudistumiseen ketteryyttä

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

OYS 2030 -uudistamisohjelma on hyvässä vauhdissa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa otetaan käyttöön huippuälykästä tekniikkaa ja valmistaudutaan samalla tekoälyn hyödyntämiseen.
Referenssi
Helsinki

HUS seuraa hissien huoltoa ja ylläpitoa Granlund Managerilla

Palvelu

Granlund Manager -integraatiot, Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUS, KONE ja Granlund toteuttivat yhdessä ohjelmistointegraation, jonka ansiosta kaikkien KONEen huollon piirissä olevien hissien, liukuportaiden ja automaattiovien huoltotiedot löytyvät…
Referenssi
Vaasa

Vaasan keskussairaalan H-talo on energiatehokas ja älykäs

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuus

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Vaasan keskussairaalan H-talon talotekniikan suunnittelussa korostuivat turvallisuus, älykkäät ja helppokäyttöiset toiminnot, energiatehokkuus, viihtyisyys ja muuntojoustavuus.
Referenssi
Helsinki

HUSin Siltasairaalan talotekniikka mahdollistaa joustavan toiminnan

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, KSL-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUSin uuden sairaalarakennuksen suunnittelun perustana oli yksinkertainen ja toimiva rakenne sekä muuntojoustavuus ja energiatehokkuus.
Referenssi
Keski-Suomen Sairaala Nova
Jyväskylä

Sairaala Nova on energiatehokas ja turvallinen moderni keskussairaala

Palvelu

Energiakonsultointi, Energiatehokkuus, Sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Puhdastilasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Sairaalasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Keski-Suomen keskussairaala Novassa on energiankierrätysjärjestelmä ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla varmistetaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus kaikissa tilanteissa.
Referenssi
Kuopio, Savonlinna

Tehokas tiedonhallinnan prosessi Savonlinnan keskussairaalaan

Palvelu

Digitaaliset palvelut

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Savonlinnan keskussairaalaa on laajennettu vaiheittain 1950-luvulta asti. Yhtä kauan hankkeista on kertynyt suunnittelutietoa, jota on tallennettu mappeihin, kovalevyille ja muistitikuille.…
Referenssi
Helsinki

Uuden lastensairaalan sähkösuunnittelu ja digitaaliset ratkaisut

Palvelu

Sähkösuunnittelu, Valaistussuunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu, AV- ja esitystekniikan suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, KSL-suunnittelu, Puhdastilasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Granlundin vastuulla oli Uuden lastensairaalan sähkösuunnittelu.
Referenssi

Mitä tietoa etsit?