Hyppää sisältöön
MeistäYritysvastuu

Yritysvastuu

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme ja kattaa asiakasprojektiemme lisäksi myös oman toiminnan vastuullisuuden ja henkilöstöstämme huolehtimisen.

Vastuullisuusohjelma: hyvinvointia ihmisille, rakennuksille ja ympäristölle

Tehtävämme on tuottaa hyvinvointia ihmisille, rakennuksille ja ympäristölle. Granlundin vastuullisuusohjelma kertoo, miten.

Näytämme suuntaa vihreässä siirtymässä

Olemme yksi suurimmista kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaorganisaatioista ja talotekniikka-alan suurin toimija, ja haluamme toimia alan vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä. Onhan meillä jo yli 60 vuoden kokemus energiatehokkuuden ja vastuullisuuden edistämisessä talotekniikan avulla.

Hyvinvointia ihmisille

Meillä päähenkilönä on ihminen – niin työntekijänä kuin tilojen käyttäjänäkin. Huolehdimme granlundilaisista kehittämällä alan parasta työpaikkaa, jossa viihdymme yhdessä ja huomioimme jokaisen yksilönä.

Tilojen käyttäjät voivat hyvin terveissä ja turvallisissa kiinteistöissä, jotka suunnitellaan ja joita ylläpidetään kestävillä ja energiatehokkailla ratkaisuilla. Arvojemme mukaisesti tarjoamme erinomaisen asiakaskokemuksen ammattitaidolla ja joustavasti. Pidämme asiakaslupauksistamme kiinni ja sitoudumme asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.

Hyvinvointia rakennuksille

Panostamme innovaatiotoimintaan, tuemme alan koulutusta ja tutkimustyötä sekä tuotamme arvoa kiinteistön omistajalle. Energiaosaaminen on ollut aina vahvuutemme. Ratkaisemme energiaan liittyviä haasteita ja luomme uusia tehokkaita ratkaisuja.

Digitaalisten ratkaisujen ja datan avulla edistämme energiatehokkuutta, vähennämme materiaali- ja energiahukkaa, varmistamme hyvä olosuhteet ja kehitämme kiinteistöjen käyttöä.

Hyvinvointia ympäristölle

Näytämme suuntaa alan energiatehokkuudessa
ja hiilineutraaliuden edistämisessä niin omalla toiminnallamme kuin asiakkaidemme hyväksi. Autamme asiakkaitamme sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja pienentämään hiilijalanjälkeään koko kiinteistön elinkaaren aikana.

Granlund on ollut hiilineutraali vuodesta 2021 alkaen. Oman toimintamme hiilineutraaliutta ylläpidämme järjestelmällisellä hiilineutraaliustyöllä. Olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tieteenmukaiset päästötavoitteet. Olemme myös aloittaneet oman hiilikädenjälkemme laskennan.

ISO-sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Olemme pitkäaikainen kumppani, joka sitoutuu täyttämään toimintaympäristömme ja sidosryhmiemme asettamat vaatimukset. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Granlundin arvoja, eettisiä periaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja sääntöjä. Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001 -sertifioitu ja laatujärjestelmällämme on ISO 9001 -sertifiointi. Laatujärjestelmä ISO 9001 on työkalu johdonmukaisen ja asiakasvaatimukset täyttävän toiminnan kehittämiseksi. Sen avulla sitoudumme laadunhallinnan jatkuvaan parantamiseen sekä asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.

Haluamme toimia oikein 

Avoimuus, turvallisuus, kaikkien kunnioittaminen ja korkea etiikka ovat meille tärkeitä. Olemme ottaneet käyttöön WhistleB-ilmoituskanavan, jonka kautta voi ilmoittaa anonyymisti liiketoimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja riippumattomasti. 

Palkkatasa-arvoa talotekniikka-alalle

Granlundilla naisten osuus kaikista työntekijöistä on noin viidennes. Palkkatasa-arvoa seurataan yrityksessä osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Viimeisin tutkimus tehtiin vuonna 2021, ja sen mukaan ansiotasot ovat sukupuolten välillä hyvin tasaiset ja naisilla joissakin palkkaluokissa jopa suuremmat kuin miehillä.

Vähähiilinen rakentaminen suunnittelijan työpöydälle

Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. Vähähiilinen suunnittelu -strategiaprojektissamme vastuullisuuskonsultit ja suunnittelijat kehittävät yhdessä ratkaisuja, joilla vähähiilisyys tuodaan luontevaksi osaksi suunnittelua. Projektissa tuotetaan konkreettisia ohjeita siitä, mitkä järjestelmät ja laitteet tuottavat suurimmat ja pienimmät elinkaaripäästöt.

Mittaamme hiilikädenjälkeämme

Haluamme seurata toimintamme positiivisia ilmastovaikutuksia laskemalla hiilikädenjälkeämme.

Meidän hiilikädenjälkemme kasvaa, kun autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi energiatehokkuushankkeiden avulla voidaan vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä

Tuemme alan kehitystä

Missiomme, arvomme ja eettiset pelisääntömme ohjaavat sitä, minkälaisia kohteita tuemme ja minkälaisia lahjoituksia annamme. Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä tuottaa positiivista yhteiskunnallista muutosta kiinteistö- ja rakennusalalla niin oman innovatiivisen työmme kuin alan kehittämisen avulla.

Vastuullisuusohjelman mukaisesti keskitymme tukemaan alan opetusta ja kehitystä. Tuemme oppilaitoksia ja professuureja ja teemme opetustyötä. Investoimme alan kehittämiseen osallistumalla erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä alan standardien ja käytäntöjen luomiseen. Vuosittain suuntaamme 6% liikevaihdosta innovaatio- ja kehitystoimintaan.

Haluatko kuulla lisää Granlundin yritysvastuusta? Ota yhteyttä

Maila Herva

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
Granlund Oy

Lisätietoja yritysvastuusta

Granlundin vastuullisuusohjelma on rakennettu mission – Luomme hyvinvointia ihmisille, rakennuksille ja ympäristölle – mukaan. Ohjelman kolme teemaa toimivat Granlundin vastuullisuusraportoinnin osioina.

Lue uutisia vastuullisuudesta

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

07.06.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Blogi

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?