Hyppää sisältöön
MeistäYritysvastuu

Yritysvastuu

Me Granlundilla haluamme olla omalta osaltamme rakentamassa parempaa huomista yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Kannamme työstämme niin sosiaalista, taloudellista kuin ympäristövastuuta.

Ympäristövastuu näkyy teoissamme

Granlund haluaa olla osa ilmastohaasteen ratkaisua sekä asiakastyössä että omassa toiminnassa. Olemme vahvasti mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa. Energiatehokkaat ratkaisut ovat olleet toimintamme keskiössä perustamisestamme lähtien, ja pienennämme ympäristövaikutuksia niin omassa kuin asiakkaidemme toiminnassa rakentamalla laadukkaita ja turvallisia tiloja sekä tarjoamalla useita ympäristövastuuseen liittyviä konsultointipalveluja. Parhaiden osaajiemme avulla rakennamme kestävää globaalia muutosta sekä toimimme ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Lisäämme ympäristötietoisuutta ja viestimme ympäristötavoitteista ja -tuloksista niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Sosiaalinen vastuu on osa hyvinvointia

Arvojemme mukaisesti tarjoamme erinomaisen asiakaskokemuksen ammattitaidolla ja joustavasti. Pidämme asiakaslupauksistamme kiinni ja sitoudumme asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Tähän pystymme osaavan, innostuneen ja motivoituneen henkilöstömme avulla, joka on sitoutunut niin itsensä, palveluidemme kuin toimintatapojemme kehittämiseen. Annamme työntekijöillemme mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä erilaisten mentorointi- ja koulutuskokonaisuuksien kautta. Tavoitteemme on olla alan paras työpaikka. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme parantaa suoritustamme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioissa. Näin voimme kantaa vastuumme niin yhteiskunnassa, projekteissa kuin työyhteisössämme.

Laatujärjestelmämme ISO 9001 ja ISO 14001

Olemme pitkäaikainen kumppani, joka sitoutuu täyttämään toimintaympäristömme ja sidosryhmiemme asettamat vaatimukset. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Granlundin arvoja, eettisiä periaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja sääntöjä. Granlund-konsernilla on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatit. Laatujärjestelmä ISO 9001 on työkalu johdonmukaisen ja asiakasvaatimukset täyttävän toiminnan kehittämiseksi. Sen avulla sitoudumme laadunhallinnan jatkuvaan parantamiseen sekä asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.

Innovaatiotoiminnalla uusia kestäviä ratkaisuja

Innovoimme uusia kestävän kehityksen ratkaisuja mm. elinkaaren ja ympäristön optimointiin, energiaverkkojen joustavuuteen, uusiutuviin energiaratkaisuihin sekä ympäristölaskentapalveluihin. Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia tietomalli- ja kustannuslaskentaratkaisuja huomioimaan ja tuomaan näkyväksi koko rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutukset. Kehitämme uusia palveluita entistä tiiviimmin yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Haluamme toimia oikein 

Avoimuus, turvallisuus, kaikkien kunnioittaminen ja korkea etiikka ovat meille tärkeitä. Olemme ottaneet käyttöön WhistleB-ilmoituskanavan, jonka kautta voi ilmoittaa anonyymisti liiketoimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja riippumattomasti. 

Hiilineutraali vuonna 2021

Vuonna 2020 asetettu tavoite olla hiilineutraali vuonna 2021 saavutettiin. Granlundin tavoitteena on edistää jatkossakin toimintansa vähähiilisyyttä. Granlundille on luotu hiilineutraaliustiekartta, jonka avulla omia päästöjä pienennetään ja näin myös kompensoitavien päästöjen määrä vähenee vuosittain.

Hiilineutraaliutta edistetään tehostamalla energiankäyttöä, tuottamalla itse aurinkosähköä, hankkimalla vain vihreää energiaa, liikkumalla kestävästi sekä kompensoimalla jäljelle jäävät päästöt. Olemme liittyneet Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen.

Hiillijalanjälkemme laskenta perustuu GHG-protokollaan. Päästömme jaetaan GHG-protkollan mukaan kolmeen laajuusalaan (scope). Laskentaamme kuuluvat scopet 1 & 2 sekä meille oleelliset epäsuorat päästöt scopesta 3.

Scope 1

Omat suorat päästöt, kuten leasing- ja yhteiskäyttöautot

Scope 2

Epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt, kuten sähkö- ja lämpöenergia

Scope 3

Granlundin kannalta keskeisimmät muut epäsuorat päästöt, kuten työntekijöiden kodin ja työpaikan väliset työmatkat, liikematkustus ja hankinnat.

Haluatko kuulla lisää Granlundin yritysvastuusta? Ota yhteyttä

Maila Herva

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
Granlund Oy

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?