Hyppää sisältöön

Granlundin vuosikertomus 2022

Granlundin vuosikertomus kokoaa konsernin keskeiset tapahtumat vuodelta 2022. Lue lisää Granlundin kasvusta, liiketoiminnasta, tuloksesta, innovaatiotoiminnasta ja vastuullisuudesta.

Konsernijohtajan markkinakatsaus

Pekka Metsi, Granlund

Vuosi 2022 alkoi positiivisissa tunnelmissa, ja oletuksena oli paluu normaaliin elämään kahden koronavuoden jälkeen. Kaksi kuukautta saatiin nauttia tavanomaisesta, ja sitten Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Samalla haudattiin toiveet liiketoiminnan paluusta normaaliin. Maailma sai huomata, että yllättävän moni raaka-aine, hankintaketjun osa ja yrityksen liiketoiminta oli jollakin tavalla kytköksissä Venäjään tai Ukrainaan, mikä aiheutti välittömiä haasteita.

Yhteydet Venäjään realisoituivat varsinkin energiatoimialalla, jossa nähtiin dramaattisin vuosi sitten öljykriisin. Pörssin nousu taittuikin heti vuoden alusta, ja loppuvuodesta talouden epävarmuutta lisäsi rajusti kohonnut inflaatio ja normaalille tasolle palannut korkomarkkina. Kiinteistö- ja rakennusalalla tilanne näkyi ylläpitokustannusten kasvuna ja energiansäästöintona. Markkinassa käytiin kovaa kilpailua asiantuntija-, urakoitsija- ja järjestelmätoimittajavetoisten toimintamallien välillä, ja myös uusia palvelumalleja ja investointiratkaisuja saatiin markkinoille.

Kiinteistö- ja rakennusalalla maailmantilanne näkyi eniten asuntomarkkinassa. Korkojen nousulla oli dramaattinen vaikutus kuluttajien luottamukseen, ja myyntiajat alkoivat pidentyä, hinnat laskea ja volyymit pienentyä. Myös kiinteistökehityshankkeiden käynnistys sujui nihkeästi. Sen sijaan julkisella puolella esimerkiksi elinkaarihankkeita toteutettiin vanhaan malliin. Myös korjausrakentamisen volyymit kehittyivät positiivisesti ja energiakorjaushankkeet lisääntyivät. Rakentamisen volyymi olikin lopulta jonkin verran edellisvuotta suurempi. Vuoden erityispiirteenä voidaan pitää sote-kiinteistöjen realisointia, kun kunnat kauppasivat sote-uudistuksen kouriin jääneitä kiinteistöjään sijoittajille.

Energiaremontit ja ESG-tavoitteet olivat vuoden vahvoja teemoja.

Konsulttien tilauskannat nousivat normaalille tasolle, ja suuriakin hankkeita lähti käyntiin, vaikka niiden voitoista sai nauttia entistä harvempi yhtiö: markkinassa nähtiin selvää polarisoitumista. Moni pörssiin lähtenyt konsulttiyhtiö sai kokea pörssimaailman karuuden, ja asiantuntijat äänestivät suuria muutoksia vastaan jopa jaloillaan. Muutoinkin koko alalla henkilöstön vaihtuvuus säilyi korkealla koronavuosien tasolla.

Talotekniikkasuunnittelussa korostuivat energiaremontit, ja myös elinkaarikouluja ja korjausrakentamista tehtiin tiiviiseen tahtiin. Lisäksi talotekniikan asiantuntijoita työllisti sairaaloiden ja datakeskusten suunnittelu.

Alan vahvoja teemoja olivat edellisvuoden tapaan kokonaisvastuullisuudesta kertovat ESG-tavoitteet, mutta ympäristösertifioinneista edettiin nyt syvemmälle tasolle, esimerkiksi hiilineutraaliustiekarttoihin. Hankkeissa tehtiin aikaisempaa enemmän myös laskennallisia ja datapohjaisia analyyseja, mikä vaatii tehokasta tiedon virtaamista, integraatioita ja vakioituja laskentamalleja.

Datapuolella otettiinkin vuoden aikana konkreettisia kehitysaskelia, muun muassa verkkokaupoissa ja integroiduissa laskentamalleissa. Datan virtaamista pyritään standardisoimaan. Lähitulevaisuudessa nähdään varmasti lisää vakioituneita toimintamalleja, joilla automatisoidun datavirran avulla vähennetään manuaalista työtä ja tehostetaan aikataulutusta, kustannusten arviointia, elinkaarianalyysejä ja tilannekuvan hallintaa niin työmailla kuin kiinteistöissä.

Kiinteistö- ja rakennusalan ohjelmistoissa Suomen markkinajohtajat säilyttivät asemansa, ja merkittäviä järjestelmävaihtoja tehtiin varsinkin julkisella sektorilla. Pohjoismaissa alan toimintaympäristö on kuitenkin muuttumassa, mikä voi viitata niin sanotun hypetalouden aikakauden loppuun. Softamarkkinoilla ohjelmistoliiketoimintaa nopeammin vaikuttaa kehittyvän integraatioliiketoiminta. Tiedonsiirron tarve eri ohjelmistojen välillä kasvaa, mikä näkyy myös monimuotoisella kiinteistöalalla. Eri toimintoihin valitaan niihin parhaiten soveltuvia ohjelmistoja, ja niiden väliset integraatiot varmistetaan erilaisilla tiedonsiirtoalustoilla ja rajapinnoilla.

Tutkimus- ja kehitysprojekteissa Business Finland oli aktiivinen rahoittaja. Samalla EU-hankkeiden tutkimusrahoista nähtiin kovaa kilpailua. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tärkeimpiä alueita olivat sairaalasuunnittelu, energiatehokkaat ratkaisut ja tekoälyn hyödyntäminen. Ilahduttava avaus oli Talotekniikka 2030 -ohjelman käynnistys. Alan merkittävimmät yritykset ja oppilaitokset ottivat yhteistyöhön mallia Building 2030 -ohjelmasta ja kokosivat tutkimukselle rahoituksen.

Granlundin vuosi 2022 luvuissa.

Myös kiinteistöalalla näkyy tarve siirtää tietoa eri ohjelmistojen välillä.

Avainluvut

Granlund-konsernin toiminta oli vuonna 2022 voitollista, ja yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyivät hyvinä.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden liikevaihto ja operatiivinen tulos olivat pääosin hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Ainoastaan Granlund Isännöinnin tulos oli tappiollinen.

Konsernin liikevaihto kasvoi 18,5 % edellisestä vuodesta ollen 129,2 milj. euroa. Käyttökate kasvoi edellisestä vuodesta ja oli tasolla 17,2 milj. euroa. Henkilöstölle maksettava kokonaistulospalkkio on noin 4,4 miljoonaa euroa.

Konsernin toiminta pysyi voitollisena ja liikevaihto kasvoi.

Muutokset konsernirakenteessa

Granlund-konsernissa toteutettiin vuoden 2022 aikana kuusi yrityskauppaa, jotka kaikki ajoittuivat vuoden alkupuolelle.

Aktiivisuutemme yritysostoissa näkyy myös vuoden 2022 kasvuluvuissa. Uutta liikevaihtoa on tullut yritysostojen kautta yli 11 miljoonaa euroa (2021–2022).

Samalla olemme saaneet projektiliiketoiminnan tueksi muun muassa uusia kustannuslaskennan ja digitaalisen aikataulutuksen palveluja. Kiinassa toimineen yhtiömme liiketoiminta lopetettiin vuoden aikana.

Granlund-perheeseen liittyi vuonna 2022 kuusi yritystä

Strategia

Vuonna 2020 lanseeratun Plan G -strategian toteutusta jatkettiin vuoden 2022 aikana. Suurempia suunnanmuutoksia ei tehty, mutta talotekniikan profiilinnostoon kehitettiin uusi projekti, jolle saatiinkin lentävä lähtö, kun Talotekniikka 2030 -ohjelma saatiin käyntiin ja Talotekniikka NEXT -tapahtuma lanseerattiin.

Granlund-konsernin kasvu palasi vuonna 2022 hyvään vauhtiin, yli 18 prosenttiin. Plan G -strategian mukaisesti kasvumme moottoreina toimivat yritysjärjestelyt, datakeskus- ja energiapalvelut, korjausrakentamisen kokonaisvaltaiset palvelut sekä jatkuvat asiakkuudet. Myös uusilla palvelumalleilla niin ylläpidossa, kiinteistöjohtamisessa kuin talotekniikan toteutuksessa luotiin hyviä avauksia, jotka tulevat näkymään liiketoiminnassamme tulevina vuosina.

Uusi keskitetty datakehitysyksikkö tukee jatkossa datan parempaa virtausta eri liiketoiminta-alueillamme, tehostaa palvelujamme ja luo asiakkaillemme uusia datapohjaisia ratkaisuja. Kaikkien palvelujemme muokkaus datavetoisiksi vie aikaa, mutta suunta on jo selkeä. Määrämuotoisella datalla voidaan vähentää manuaalista työtä, hyödyntää samaa tietoa monissa eri palveluissa ja luoda hankkeista reaaliaikainen tilannekuva. Hyviä esimerkkejä datan käytön kehittämisestä ovat datapohjaiset aikataulutuspalvelut, kustannusarviot ja hiililaskelmat. Tulevina vuosina tuottavuus tuleekin kehittymään datan avulla enemmän kuin koskaan aiemmin kiinteistö- ja rakennusalan historiassa.

Hallitus linjasi alustavia skenaarioita nykystrategiaa vahvemmasta kansainvälisestä kasvustrategiasta ja siihen tarvittavista järjestelyistä. Tätä keskustelua jatketaan vuoden 2023 aikana Granlund-partnereiden ja kaikkien granlundilaisten kanssa.

Saimme vuoden 2022 aikana valmiiksi ensimmäisen version Plan G -strategian etenemistä kuvaavista strategisista mittareista. Niitä ovat muun muassa yritysjärjestelyt, uusien palvelujen kehitys ja jatkuvan palvelun liikevaihdon kehitys.

Plan G -strategian mukaisesti kasvumme moottoreina toimivat yritysjärjestelyt, datakeskus- ja energiapalvelut, korjausrakentamisen kokonaisvaltaiset palvelut sekä jatkuvat asiakkuudet.

Strategiaprojekti tuo vähähiilisen rakentamisen suunnittelijan työpöydälle

Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. Vähähiilinen suunnittelu -strategiaprojektissa vastuullisuuskonsultit ja suunnittelijat kehittävät yhdessä ratkaisuja, joilla vähähiilisyys tuodaan luontevaksi osaksi suunnittelua.

Projektissa tuotetaan konkreettisia ohjeita siitä, mitkä järjestelmät ja laitteet tuottavat suurimmat ja pienimmät elinkaaripäästöt.

Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa liiketoimintamme kehitystä ja on tärkeä osa strategiaamme. Haluamme näyttää suuntaa kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliudessa ja vastuullisuudessa sekä omalla toiminnallamme että asiakkaidemme hyväksi.

Kirkastimme vuoden 2022 aikana vastuullisuusohjelmamme missiomme mukaan. Tavoitteenamme on tuottaa hyvinvointia ihmisille, rakennuksille ja ympäristölle. Nämä kolme teemaa toimivat Granlundin vastuullisuusraportoinnin osioina. Granlundin taloudellisesta vastuusta kerrotaan mm. Asiakas- ja Avainluvut-osiossa. Vastuullisuusmittarimme ovat mukana strategisissa mittareissa.

Granlundin vastuullisuusohjelma: hyvinvointia ympäristölle, ihmisille ja rakennuksille

Hyvinvointia ympäristölle

Ympäristön hyvinvointi huomioidaan niin omassa toiminnassamme kuin asiakastyössä. Autamme asiakkaitamme sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja pienentämään hiilijalanjälkeään koko kiinteistön elinkaaren ajan.

Vuonna 2022 Granlund liittyi Science Based Targets -aloitteeseen, jonka perusteella Granlund tulee asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvan 1,5 asteen päästövähennystavoitteen.

Hyvinvointia ihmisille

Ihmisten hyvinvoinnissa huomioimme sekä henkilöstömme hyvinvoinnin että tilojen käyttäjät. Kehitämme parasta mahdollista työpaikkaa, ja siksi käynnistimme vuonna 2022 monimuotoisuus- ja osallisuustyön, josta voit lukea lisää kohdassa Henkilöstö.

Kiinteistöjen käyttäjien hyvinvoinnista huolehdimme suunnittelemalla kestäviä, älykkäitä, terveellisiä ja turvallisia tiloja, esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin, museoihin ja liikekiinteistöihin. Ihmiset voivat hyvin kiinteistöissä, jotka suunnitellaan ja joita ylläpidetään kestävillä ja energiatehokkailla ratkaisuilla. Se tuottaa hyvinvointia niin yhteisöille kuin yhteiskunnallekin. Lue lisää sairaalaolosuhteita kehittävästä tutkimushankkeestamme.

Hyvinvointia rakennuksille

Rakennusten hyvinvoinnista huolehditaan hyvällä suunnittelulla ja ylläpidolla. Digitaalisten ratkaisujen ja datan avulla edistämme rakennusten energiatehokkuutta, vähennämme materiaali- ja energiahukkaa, varmistamme hyvät olosuhteet ja kehitämme kiinteistöjen käyttöä.

Tavoitteemme on tukea koko kiinteistö- ja rakennusalan kehittymistä, koulutusta ja innovointia, ja siksi asiantuntijamme osallistuvat alan käytäntöjen ja standardien kehittämiseen sekä tutkimustyöhön. Tutustu tarkemmin esimerkiksi FIGBC:n Hiilineutraali rakennus -ohjeeseen ja Talotekniikka 2030 -ohjelmaan.

Granlundin hiilijalanjälki

Omassa toiminnassamme olemme sitoutuneet hiilineutraaliuteen, jonka saavutimme jo vuonna 2021 toimintamme ympäristövaikutuksia pienentämällä ja täydentävillä päästökompensaatioilla.

Kokonaispäästömme vuonna 2022 olivat 1 590 t CO2e (2021 1 497 t CO2e). Suurin päästölähteemme oli töihin matkustaminen. Kestävän liikkumisen eteen tekemämme työ kantoi hedelmää vuonna 2022, kun töihin matkustamisen päästöt pienenivät 9 % edellisvuoteen verrattuna. Liikematkustamisen suhteen tilanne oli kuitenkin päinvastainen. Koronavuosien jälkeinen paluu normaaliin toimintaan näkyi kilometrikorvattujen ajojen ja lentomatkustamisen lisääntymisenä. Myös päästömme ostetuista tuotteista ja palveluista kasvoivat henkilöstömäärän lisääntymisen ja koneiden uusimisten myötä. Kokonaispäästömme (scope 1+2+3) kasvoivat 6 % edellisvuodesta, mutta liikevaihtoon suhteutettuna kokonaispäästöt laskivat 10% (päästöintensiteetti). 

Oman toiminnan hiilineutraaliutta pidetään yllä ympäristövaikutuksia vähentämällä ja kompensoinneilla.

Laskemme hiilijalanjäljen GHG-protokollan mukaisesti. GHG-protokolla on kansainvälisesti tunnettu laskentastandardi, joka jakaa päästöt kolmeen laajuusalaan (scope). Laskentaamme kuuluvat suorat scopet 1 -päästöt, epäsuorat ostoenergian scope 2 -päästöt ja Granlundille olennaiset muut epäsuorat scope 3 -päästöt.

Granlundin scope 1 ja scope 2 -päästöt

Yrityskauppojen myötä kasvanut toimitilojen määrä ja paluu toimistoille saivat absoluuttiset scope 2 -päästömme kasvamaan vuonna 2022. Scope 1 -päästöt vähenivät, kun työsuhdeautojen päästöt pienenivät ja kylmäainepäästöjä ei ollut. Näin ollen absoluuttiset scope1+2 -päästöt jatkoivat laskuaan 5 %. Liikevaihtoon suhteutettuna scope1+2 -päästöt laskivat 20 %.

*Raportoimme scope 2 -päästömme käyttäen markkinaperusteista (market based) laskentatapaa, joka huomioi ostamamme energian ominaispäästöt. Sijaintiperusteiset (location based) energiankulutuksesta aiheutuvat päästömme olivat 2022 vuonna 518 t CO2e. Luku perustuu Suomen sähkön hankinnan keskimääräisiin ominaishiilidioksidipäästöihin.


Hiilineutraaliustiekartta ohjaa

Ylläpidämme oman toiminnan hiilineutraaliutta järjestelmällisellä hiilineutraaliustyöllä, jota ohjaa hiilineutraaliustiekartta. Tiekarttamme konkreettisia tekoja ovat esimerkiksi se, että omilla kiinteistöillä käytetään uusiutuvaa tuulivoimalla tuotettua sähköä ja vihreää kaukolämpöä. Useilla toimistoillamme tuotetaan aurinkoenergiaa. Työmatkustamisen päästöjä pienennämme tukemalla kestävää liikkumista tarjoamalla työmatkaedun ja työsuhdepolkupyörän. Henkilöstömme voi myös hyödyntää työpäivän aikana liikkumiseen yhteiseen käyttöön tarkoitettuja autoja, polkupyöriä, sähköpyöriä ja sähköpotkulautoja.

Vuonna 2022 selvitimme Suomessa vuokraamiemme toimistotilojen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä tarjosimme vuokranantajille asiantuntemustamme energiatehokkuuden kehittämiseksi.

Granlundin omistamille Kuopion kiinteistöille laadittiin energiatehokkuuden pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS), joiden pohjalta käyttövesiverkoston painetasoa laskettiin ja valaistusta uusittiin.

Seuraamme asiakastyön positiivisia ilmastovaikutuksia hiilikädenjäljen avulla

Tavoitteenamme on mitata asiakastyön positiivisia ilmastovaikutuksia hiilikädenjäljen avulla. Tavoitetta pohjustettiin vuonna 2022 opinnäytetyöllä, jossa kartoitettiin ja arvioitiin eri laskentamenetelmiä. Olemme määrittäneet laskentamenetelmän omalle hiilikädenjäljellemme ja laskeneet ensimmäisen hiilikädenjäljen asiakkaamme energiatehokkuusprojektissa.

Hiilineutraaliuden edistämiselle ja hiilikädenjäljen kasvattamiselle on perustettu myös oma strateginen projekti.

Selvitystyömme mukaan hiilikädenjäljen määrittämiseen tarvitaan yhteisiä käytäntöjä

Liiketoiminta

Talotekninen suunnittelu ja projektiliiketoiminta

Vuosi 2022 oli myynnillisesti yksi historiamme parhaita. Viime vuonna korostui Granlundin kyky erottautua valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden suunnittelukumppanina, mikä pitää asiantuntijat kiireisinä myös tulevina vuosina. Onnistuneen myynnin taustalla vaikuttivat vakioasiakkuuksissa tehty pitkäjänteinen työ sekä Granlundin vahva osaaminen.

Suunnittelu- ja projektiliiketoiminnassa asiakkaillemme tärkeimpiä ajureita ovat hankkeiden energia-, kustannus- ja aikataulutehokkuus. Pelkän teknisen suunnittelun sijaan yhä useampi asiakas valitseekin meidät kumppanikseen ohjaamaan hankkeen tavoitteita sekä johtamaan suunnittelu- ja hankintaprosesseja. Siksi kehitimme ja pilotoimme vuoden 2022 aikana uusia kaupallisia malleja. Talotekniikkatoteutuksen mallissa kannamme aikaisempaa laajemman vastuun talotekniikan onnistumisesta teknisesti ja kaupallisesti. Toimimme hankekehittäjän tai rakennuttajan kumppanina, joka sitoutuu suunnittelun lisäksi talotekniikan kustannusten, laadun, aikataulun ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen.

Kehitämme parempia toimintamalleja jatkuvasti myös projektien kustannusohjaukseen. Lisäksi suunnitteluprojekteihin kehittämämme dynaaminen tiedonhallinta- ja raportointimalli sai yhteistyökumppaneiltamme ja asiakkailtamme positiivisen vastaanoton. Sovellus lisää hankkeiden eri osapuolten yhteistoiminnallisuutta ja läpinäkyvyyttä hankemuodosta riippumatta.

Vuosi 2022 oli myös korkean rakentamisen nousun aikaa. Rakentamisvaiheeseen edenneitä hankkeita on vielä vähän, mutta meidät on valittu jo moneen kehitysvaiheessa olevaan korkean rakentamisen hankkeeseen talotekniikkakumppaniksi. Olemme myös onnistuneet luomaan korkeaan rakentamiseen uudenlaisia taloteknisiä konsepteja, jotka tuovat huomattavia kustannussäästöjä, haastavat kansainvälisiä kilpailijoita ja kehittävät koko toimialaa.

Suunnittelu- ja projektitoiminnassa asiakkaillemme tärkeimpiä ajureita ovat hankkeiden energia-, kustannus- ja aikataulutehokkuus.

Vuoden 2022 suurimpia projekteja olivat muun muassa:

• Laakson yhteissairaala (Helsingin kaupunki / HUS Kiinteistöt Oy)

•Lapin keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus (Rovaniemi, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)

• Oulun yliopistollisen sairaalan F-rakennus (OYS Tulevaisuuden sairaala, NCC Suomi Oy)

• Kuopion yliopistollinen sairaala

• Vaasan keskussairaala

• Toimistokiinteistö Metallimiehenkuja 6–8 (HGR Property Partners Oy)

• Nokian kampuksen toimisto-, laboratorio- ja tuotantotilat (Oulu, YIT Suomi Oy)

• Pasilan keskitorni (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma)

• Piikiekkotehdas (Okmetic Oy)

• Roihupellon kampus (Lujatalo Oy)

Ohjelmistoliiketoiminta

Ohjelmistoliiketoiminnassa Granlund Manager saavutti merkittäviä voittoja ylläpito- ja energiajärjestelmäsektorilla sekä varsinkin julkisella sektorilla. Kotimaan tarjouskanta on hyvä ja 2023 alkuvuoden aikana odotetaan muutamia isoja järjestelmäpäätöksiä.

Vuonna 2022 painopisteeksi otettiin kokonaisvaltainen digitaalinen elinkaaritiedonhallinta. Granlund Manager ja Granlund Designerina aikaisemmin tunnettu Laitetiedon hallinta -ohjelmisto ovat yhdessä lähes uniikki kokonaisratkaisu, joka vastaa markkinoiden tarpeeseen nyt ja tulevaisuudessa.

Pitkäjänteinen työ Digital Twinin kehityksessä ja tietomallien hyödyntämisessä ylläpidossa saivat myös aikaan useita Digital Twin -toimituksia kotimaassa ja ulkomailla. Kiinnostus tiedonhallintaan ja sitä kautta raportoinnin tehostamiseen on selvästi kasvamassa.

Kiinnostus lisääntyy myös integraatioihin ja digitaaliseen elinkaaritiedon hallintaan. Integraatioratkaisut vastaavat asiakkaiden tiedolla johtamisen tarpeisiin, ja kiinteistö- ja ohjelmistointegraatioprojekteja tehtiin vuoden aikana ennätysmäärä. Panostamme integraatioiden tuotteistamiseen myös jatkossa, ja olemme käynnistäneet esimerkiksi ekosysteemikumppanuusohjelman.

Kansainvälisessä ohjelmistoliiketoiminnassa panostimme kumppanuuksiin erityisesti Ruotsissa ja jatkoimme hyvää yhteistyötä Baltiassa. Lähi-idässä ylläpidimme ja kasvatimme nykyisiä asiakkuuksia, ja Intiassa aktiivinen kumppanimme on saanut aikaan merkittäviä avauksia alueen länsimaisissa teollisuusyrityksissä.

Ilmastonmuutoskeskusteluun nousi myös luontokato.

Konsultointi

Akuutti energiakriisi toi näkyväksi energiaratkaisujen pitkäjänteisen kehittämisen tärkeyden. Kaikkien energia-, ESG- ja vastuullisuuspalvelujemme kysyntä kasvoi, ja ilmastonmuutoskeskusteluun nousi myös luontokato. Hiilineutraaliustavoitteiden asettaminen ja hiilitiekarttojen laadinta jatkui aktiivisena, ja monet asiakkaamme panostivat vastuullisuusstrategioiden laadintaan ja jalkauttamiseen. Kiinnostus kasvoi myös EU-taksonomiaa ja uusiutuvia energiamuotoja kohtaan.

Rakennushankkeiden vähähiilisyysvaatimukset alkoivat näkyä vuoden aikana rakennustuoteteollisuuden kiinnostuksena selvittää omien tuotteidensa päästöt. Laadimmekin useita tuotteiden EPD-ympäristöselosteita. Myös energiatehokkuushankkeiden liikevaihto kasvoi merkittävästi, ja iso osa hankkeista toteutettiin projektinjohtopalveluna.

Jatkuvat palvelut vahvistuivat ja saivat uusia asiakkuuksia. Edellisvuosi oli myös ennätyksellisen vilkas kiinteistökauppojen Due Diligence -toiminnassa niin kotimaassa, Pohjoismaissa kuin Baltiassa. Erityisen suurta kiinnostus oli asuinkiinteistöissä ja yhteiskuntakiinteistöissä. Englannissa konsultointipalvelumme keskittyivät kaukolämpö- ja kaukokylmäselvityksiin.

Kiinteistö- ja energiajohtaminen

Kiinteistö- ja energiajohtamisen palveluissa korostuivat kiinteistönomistajien ja vuokralaisten ESG-vastuullisuustavoitteet (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö). Kehitimme asiakastarpeeseen visualisointityökaluja, joilla havainnollistetaan esimerkiksi energiahankkeiden lopputuloksia. Lisäksi kehitimme EU-taksonomiakelpoisuuden arviointiin tekoälyyn perustuvan AI-Taksonomiakartoitus-työkalun, joka auttaa ymmärtämään laajankin kiinteistöportfolion nykytilan ja potentiaalin.

Tiedolla johtamisen palvelumme kehittyivät vuoden 2022 aikana. Tärkeää taustatietoa markkinasta antoi selvitys, jossa tutkimme kiinteistönomistajien kypsyyttä hyödyntää dataa päätöksenteossa. Tiedolla johtamisen palvelut auttavat pitämään kiinteistön tiedot ajan tasalla sekä yhdistelemään ja liikuttamaan dataa oikea-aikaisesti. Palveluun kuuluvat myös visuaaliset raportit, jotka helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa.

Energiamurros kiinteistöalalla -yhteiskehityshanke

Olimme käynnistämässä ja johtamassa Energiamurros kiinteistöalalla -yhteiskehityshanketta. Siihen osallistui yhdeksän merkittävää kiinteistönomistajaa ja noin 20 energia-alan organisaatiota. Hankkeessa mietittiin, miten energiamurros vaikuttaa kiinteistöjen omistamiseen seuraavien 20 vuoden aikana taloudellisesti ja teknisesti. Hanke sai kiitosta osallistujilta ja vahvisti uskoa siihen, että kiinteistö- ja energia-alan tulee tehdä energiamurroksessa entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Kehittämämme projektinjohtopalvelu osoitti vuoden aikana toimivuutensa erityisesti energiansäästöprojekteissa.

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttamisen ja korjausrakentamisen palvelumme kasvoivat selvästi ja työllistivät vuoden loppuun mennessä jo yli 100 asiantuntijaa. Tarjoamme projektinjohtoa sekä omana palvelunaan että kokonaispalveluna, jolloin vastaamme korjausrakentamisessa projektinjohdosta, kaikesta tarvittavasta suunnittelusta sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluista.

Vuoden 2022 asiakkuustutkimuksessa rakennuttaminen sai asiakkailtamme parhaat palautteet. Toteutuksissa panostetaankin asiakaslähtöisyyteen. Puurakentaminen lisääntyi vuoden aikana selvästi, ja hankkeissa näkyivät myös rakennusten vähähiilisyysvaatimukset. Tärkeimpiä asiakasryhmiä olivat julkinen sektori ja merkittävät kiinteistönomistajat.

Kehittämämme projektinjohtopalvelu osoitti vuoden aikana toimivuutensa erityisesti energiansäästöprojekteissa. Uutta mallia hyödynnettiin onnistuneesti myös suurissa talotekniikkatoteutuksissa. Projektinjohtopalvelussa vastaamme koko projektin johtamisesta ja hankinnoista, mikä luo lisäarvoa erityisesti taloteknisesti haastavissa korjaushankkeissa, energiatehokkuushankkeissa ja puhdastilahankkeissa.

Kaikki datakeskukset kuuluvat jatkossa alempaan veroluokkaan.

Datakeskukset

Datakeskusliiketoiminnassa vuosi oli kiireinen ja kasvu merkittävää. Olemassa olevat asiakkuudet pysyivät hyvällä tasolla tai kasvoivat. Datakeskusprojekteja toteutettiin pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, jossa Granlund Sweden AB:llä on jo hyvä näkyvyys datakeskusmarkkinassa. Kasvun odotetaan jatkuvan myös muissa Pohjoismaissa.

Datakeskushankkeissa näkyi myönteisesti vuoden 2022 alussa Suomessa voimaan tullut päätös veroalesta datakeskuksille, jotka hyödyntävät hukkalämpöjä. Asiakkaidemme toiveiden mukaisesti voimme vastata datakeskushankkeen suunnittelusta kokonaisuutena ja toimia hankkeen pääkonsulttina yhdessä luotettavan alihankintaverkoston kanssa.

Datakeskusliiketoiminnassa vuosi oli kiireinen ja kasvu merkittävää.

Suurimpia avainasiakkaitamme

 • Senaatti-kiinteistöt
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Kesko
 • YIT
 • Lapin sairaanhoitopiiri
 • HUS
 • S-ryhmä
 • Helsingin kaupunki
 • Suomen Yliopistokiinteistöt
 • Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
 • Sponda
 • Finavia
 • Citycon
 • Länsimetro
 • Monet datakeskusasiakkaat

Erikoissuunnittelu

Erikoisosaamiseen liittyvissä suunnittelupalveluissa oli vilkas vuosi. Muun muassa valaistuksen, AV- ja esitystekniikan, tele- ja turvatekniikan, puhdastilojen, palontorjuntatekniikan, kylmätekniikan, sähkönjakelun varmentamisen sekä keittiösuunnittelun erityisasiantuntemusta hyödynnetään kattavasti niin omissa projekteissa kuin konsernin sisällä.

Vuoden 2022 merkittävimpiin projekteihin kuuluivat muun muassa Finlandia-talon peruskorjauksen esitystekniikka-, AV- ja valotekniikkasuunnittelu, Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus ja Aalto-yliopiston ePower Hubin suunnittelu. Erikoissuunnittelua tarvittiin myös Nokian uudessa tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä Oulussa, useissa logistiikkakeskuksissa ja sairaaloissa sekä Länsimetron käyttöönottovaiheessa. Asiantuntemukseemme luotetaan myös ulkomailla. Syvällisen osaamisen avulla pystymme vastaamaan vaativimpienkin asiakkaiden ja hankkeiden tarpeisiin.

Granlundilta löytyy kattavat erikoissuunnittelun palvelut hankkeisiin.

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu

Arkkitehti– ja rakennesuunnittelupalvelujemme merkitys on kasvanut sekä omissa toimeksiannoissa että yhteisprojekteissa talotekniikan kanssa. Usein arkkitehti- ja rakennesuunnittelu täydentää talotekniikkasuunnittelua peruskorjaus- ja tilamuutoshankkeissa. Kokeneempia arkkitehtejä työllistävät myös hankekehitysprojektit aina kaavavaiheesta lähtien.

Yhteistyö eri suunnittelualojen kesken on projekteissa sujuvaa, ja paikallisen tarjoaman laajuus on tuonut lisää vaihtoehtoja asiakkaiden tarpeiden ratkaisuun. Osaajajoukkomme on vahvistunut erityisesti Mikkelin ja Granlund Saimaan alueilla.

Hankekehitys tukee rakennushankkeen aikataulu-, kustannus- ja vastuullisuustavoitteita digitaalisilla menetelmillä.

Uudet palvelut rakennushankkeissa

Vahvistimme vuoden aikana tarjoamaamme uusilla palveluilla, jotka tukevat rakennushanketta sen eri vaiheissa. Merkittävä osa uusista palveluista perustuu digitaalisiin ratkaisuihin ja datan parempaan hyödyntämiseen rakentamisessa.

Hankekehitysosasto laajensi toimintaansa loppuvuodesta 2022. Hankekehitys tukee rakennushankkeen aikataulu-, kustannus- ja vastuullisuustavoitteita digitaalisilla menetelmillä. Uusia hankeohjauksen palvelujamme ovat esimerkiksi tietomalleihin perustuva 4D-aikataulutus, LVI-laskentarekisterit sekä LVI-tekniikan määrä- ja kustannuslaskenta.

Osaston tarkoitus on koota yhteen kaikki kiinteistökehitysosaamisemme. Yli 50 määrä- ja kustannuslaskennan sekä 4D-aikataulutuksen asiantuntijaa ovat erikoistuneet projektien alkuvaiheen talotekniseen konsultointiin ja asiakkaiden tavoitteiden ohjaamisen koko rakennushankkeen läpi. Tuotamme luotettavia datapohjaisia arvioita, jotka auttavat ohjaamaan hankkeen laatua, kustannuksia ja aikatauluja.

Isännöinti

Vuosi 2022 oli Granlund Isännöinnin toinen kokonainen toimintavuosi. Yrityksellä oli edelleen kannattavuushaasteita, vaikka volyymia saatiin vuoden aikana kasvatettua uusien asiakassopimusten myötä. Vuoden aikana jatkoimme palveluprosessien uudistamista, kehitimme isännöinnin tiimimallia ja vahvistimme teknisen isännöinnin palvelutarjontaa. Asiakasyhtiöiden kirjanpitopalvelut ulkoistettiin ja yhtiön toimitilat sekä asiakaspalveluorganisaatio organisoitiin uudelleen.

Suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnan kansainvälistyminen

Suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnan kansainvälistymisessä panostettiin pääasiassa Ruotsiin, muihin Pohjoismaihin ja muutamiin Itä-Euroopan maihin. Tärkeitä avauksia saatiin Tanskassa ja Norjassa. Lisäksi meillä on toimintaa Iso-Britanniassa. Vientiprojektimme keskittyivät energia-, sairaala- ja datakeskussektoreille.

Vuoden 2022 lopussa laadittiin strategiaa Ruotsin markkinalle seuraavan kolmen vuoden ajalle. Granlundin ydinosaamista naapurissa laajennetaan energian, sairaaloiden ja datakeskusten osalta. Yritysostot ovat keskeisessä roolissa. Nykyisille asiakkaille pyritään laajentamaan tarjontaa ja valikoidusti etsitään uusia asiakassegmenttejä. Muissa Pohjoismaissa tutkitaan markkinaa ja Granlundille sopivaa markkinapositiota. Mahdollisuuksien mukaan ollaan myös mukana tarjoamassa projekteja, jotka tukevat pidempiaikaista kansainvälistymistä.

Granlund Stockholm AB

Granlund Stockholm AB keskittyy neljään osaamisalueeseen, joita ovat sähkö-, voima-, valaistus- ja tietoliikennesuunnittelu. Yritys on vahva omilla toimialueillaan ja osaamista on laajennettu rekrytoinneilla ja koulutuksella. Käynnissä on useita projekteja ja yrityksellä on laaja asiakasverkosto.

Vuonna 2022 on panostettu erikoisosaamisalueisiin, kuten sähkönsyöttöön, valaistussuunnitteluun, aurinkopaneeliosaamiseen, turvallisuuteen ja tietoliikenteeseen. Projektitarjonta on laajentunut uusiin asiakassektoreihin niin kiinteistöjen, teollisuuden kuin datakeskusten osalta.

Granlund Sweden AB

Vuonna 2022 Granlund Sweden AB jatkoi näkyvyytensä vahvistamista Ruotsissa. Asiakastapaamisia järjestettiin aktiivisesti ja yritys oli toista kertaa mukana omalla osastollaan Data Center Forum -tapahtumassa Tukholmassa. Tunnettuus datakeskusmarkkinalla alkaa olla hyvällä tasolla ja kontakteja on luotu merkittävästi.

Vuonna 2022 ensimmäinen suunnitteluprojekti aloitettiin Ruotsin ulkopuolella. Henkilöstössä on ollut jonkun verran vaihtuvuutta, mutta kokonaisuudessaan osaamisen taso on pysynyt vahvana. Uusissa rekrytoinneissa on onnistuttu ja ne vahvistavat osaamista vuonna 2023. Tämä mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvattamisen.

Asiakastyytyväisyys

Sujuva ja mutkaton yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on toimintamme kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää. Siksi mittaamme ja seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä säännöllisesti ja reagoimme kehitystarpeisiin mahdollisimman nopeasti. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä pidemmän aikavälin tutkimuksilla ja nopeilla pulssitutkimuksilla. Laaja asiakassuhdetutkimus toteutetaan joka toinen vuosi, projektien ja palvelujen asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti.

Asiantuntijatalona koko toimintamme perustuu työntekijöidemme osaamiseen, hyvinvointiin ja viihtymiseen. Tyytyväinen henkilöstö luo vankan pohjan myös asiakkaidemme tyytyväisyydelle, ja siksi panostamme jatkuvasti sisäiseen viestintään ja yhteisöllisyyteen.

Henkilöstön asiantuntemus sai huippuarvosanat

Taloustutkimus toteutti meille laajan asiakassuhdetutkimuksen syksyllä 2022. Se antoi Granlund-konsernin NPS-luvuksi (Net Promoter Score) eli suositteluindeksiksi 44. Pitkäaikaista asiakastyytyväisyyttä mittaava CSI-luku (Customer Satisfaction Index) oli 73. CSI kuvaa täysin ja hyvin tyytyväisten asiakkaiden yhteenlaskettua prosenttiosuutta kaikista vastaajista. Yleisesti asiakkaamme pitivät yhtiötämme luotettavana (4,25/5), yhteistyökykyisenä (4,23/5) ja korkealaatuisena (4,02/5).

Henkilöstön asiantuntemus ja yhteyshenkilöiden tavoitettavuus saivat jälleen huippuarvosanat. Myös asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden tilaamisen helppoutta arvostettiin korkealle. Ilahduttavaa on, että kykymme vastata kiireellisiin toimeksiantoihin on parantunut vuodesta 2020, jolloin kysely toteutettiin edellisen kerran. Myös tuolloin kehityskohteeksi nousseessa ongelmatilanteiden käsittelyssä on tapahtunut parannusta. Asiaan kiinnitetään huomiota myös jatkossa.

Syksyllä 2022 kehityskohteiksi nousivat projektinaikaisen yhteydenpidon aktiivisuus ja asiantuntijoiden kyky tarjota asiakkaille uusia ratkaisuja. Näihin panostamme erityisesti vuoden 2023 aikana.

Asiakassuhdetutkimuksen tuloksia 2022
Projektipalautteen NPS 2022

Yhteistyön sujuvuus projekteissa kehittyy

Liiketoimintamme on suurelta osin projektiluonteista, ja siksi myös asiakastyytyväisyyden jatkuva mittaaminen on tärkeää. Pyydämme asiakaspalautetta jokaisen projektin tai projektikokonaisuuden päätyttyä kaikissa Granlund-yhtiöissä ja liiketoiminta-alueilla. Palaute antaa meille tärkeää tietoa projektien onnistumisista ja kehityskohteista.

Vuoden 2022 projektipalautteiden NPS-luku oli 60. Suosittelijoita oli 64 % ja arvostelijoita 4 %. Parannusta edellisvuoteen oli tapahtunut erityisesti yhteistyön sujuvuudessa ja aikataulujen pitävyydessä.

Sujuva ja mutkaton yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on toimintamme kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää.

Henkilöstö

Strategian mukaisesti haluamme olla paras työpaikka sekä nykyisille että tuleville granlundilaisille. Henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia mitataan joka toinen vuosi laajalla henkilöstötutkimuksella ja kuukausittain Fiilispulssi-kyselyllä. Edellinen henkilöstötyytyväisyystutkimus toteutettiin keväällä 2021 ja seuraava on vuorossa syksyllä 2023.

Työilmapiiri saa kiitosta

Fiilispulssilla mitattuna henkilöstötyytyväisyytemme on kokonaisuudessaan korkealla tasolla. Erityisen tyytyväisiä granlundilaiset olivat työyhteisön ilmapiiriin. Vuoden 2022 Fiilispulssin eNPS-luku oli noin 49, mikä on hieman edellisvuotta korkeampi (45).

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan kuukausittain Fiilispulssi-kyselyllä.

Henkilöstön Fiilispulssi 2022

Uusi monimuotoisuus- ja osallisuustyö

Vuonna 2022 aloitimme uuden monimuotoisuus- ja osallisuustyön, jossa koko henkilöstölle toteutettiin monimuotoisuus- ja osallisuuskartoitus. Lisäksi ylintä johtoa koulutettiin aiheesta. Monimuotoisuuden edistämistä piti tärkeänä 77 % kyselyyn vastanneista ja osallisuuden edistämistä 93 %. Yksi selkeä vahvuutemme on vastanneiden mielestä joukkoon kuulumisen kokemus.

Enemmistöihin kuuluvat vastaajat olivat tyytyväisimpiä vaikutusmahdollisuuksiinsa, yhdenvertaiseen kohteluun ja monimuotoisuutta ja osallisuutta edistäviin käytäntöihin. Naiset sekä etniset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt suhtautuivat kyselyn väittämiin jonkin verran kriittisemmin. Vastauksissa nousivat kehityskohteina esiin esimerkiksi muuta kuin suomen kieltä puhuvien viestintäkanavien parantaminen sekä epäasiallisen puheen tai kohtelun kokemukset. Työ jatkuu vuonna 2023.

Joukkoon kuulumisen kokemus on Granlundin vahvuus.

Henkilöstön hyvinvointi

Olemme panostaneet henkilöstömme hyvinvointiin ja työssä kehittymiseen. Vuonna 2022 henkilöstön hyvinvointia edistettiin mm. seuraavilla tavoilla:

1. Kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus hyödyntää Movendos-hyvinvointivalmennusta.

2. Varhaisen välittämisen keskusteluiden saatavuutta vahvistettiin entisestään.

3. Luotiin toimintamalli, joka antaa työntekijälle ja hänen esihenkilölleen valmiuksia keskustella erilaisista työn muotoilun tavoista. Mallia pilotoidaan vuonna 2023.

4. Valmentava mentorointi -ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden sisäiseen mentoriin.

5. Uudistunut Granlund Akatemia -oppimisympäristö, jossa on erilaisia sisältöjä, kursseja ja oppimissuunnitelmia.

6. Monimuotoisuus- ja osallisuustyön käynnistäminen.

 

Innovaatio- ja kehitystoiminta

Panostamme joka vuosi merkittävän osan liikevaihdostamme innovaatio- ja kehitystoimintaan sekä uutta luovaan yhteistyöhön asiakkaiden, kumppaniyritysten, startupien ja tutkimuslaitosten kanssa. Investoimme vuonna 2022 innovaatio- ja kehitystoimintaan 7,2 miljoonaa euroa. Se on noin10 % emoyhtiön ja 6 % koko konsernin liikevaihdosta.

Olimme vuoden 2022 aikana mukana monissa yhteiskehityshankkeissa, joihin osallistui kotimaan toimijoiden lisäksi kansainvälisiä tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Pyrimmekin luomaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoja niin, että eri kehitysaiheisiin saadaan aina parhaat tutkimus- ja yrityskumppanit. Toiminnan tarkoituksena on tukea innovaatiostrategiassamme (2021–2026) määriteltyjä erityisalueita, jotka tukevat myös Plan G -strategiamme toteutumista.

Kiinteistö- ja rakennusalaa muuttavat tulevaisuudessa monet megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen. Muutos luo mahdollisuuden uusille innovaatioille, joiden kehittämiseen meillä on pitkä historia. Meillä onkin hyvät lähtökohdat luoda uusia palveluja ja ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin.

Kiinteistö- ja rakennusalaa muuttavat tulevaisuudessa monet megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen.

Sairaalaympäristöön keskittyviä kehityshankkeita vuonna 2022

Vuonna 2022 tutkimus- ja kehitystoimintamme erityiskehitysalueisiin kuului sairaalasuunnittelu. Tavoitteena ovat sairaaloiden uudet toteutustavat, turvallisen ja viihtyisän ympäristön takaavat ratkaisut sekä elinkaaripalvelut.

Mad@Work – ITEA3-projekti

Mad@Work eli Mental Wellbeing Management and Productivity Boosting in the Workplace -hankkeessa on mukana kotimaisen konsortion lisäksi laajasti kansainvälisiä osapuolia.

Pilotointialustana toimii Vaasan keskussairaala, jossa tavoitteena on tunnistaa älykkäästi mahdolliset olosuhdepoikkeamat ja niiden vaikutukset.

E3

Excellence in pandemic response and enterprise solutions ecosystem -hankkeessa kehitetään yhdessä useiden tutkimuslaitosten kanssa pandemiaturvallisia ratkaisuja rakennettuun ympäristöön. E3 on Granlundin suurin kehityshanke ja yksi Business Finlandin suurimpia. Meidän tehtävämme on toimia terveydenhuollon ratkaisujen kehittämisen koordinaattorina käyttötapauksessa ”Smart Modular Healthcare”.

Smart hospital

Smart hospital -hanke tukee sairaalaliiketoimintamme kansainvälistymistä yhdessä Integrated Hospital Design Alliance -yritysryhmän kanssa. Hankkeessa selvitetään kohdemaiden päätöksentekomekanismeja sairaalasuunnitteluprojektien suunnittelijavalinnoissa. Tarkoitus on myös kartoittaa sairaalasuunnittelukohteita ja potentiaalisia yhteistyöyrityksiä arkkitehti-, talotekniikka- ja rakennesuunnittelussa. Lisäksi hankkeessa selvitetään kohdemaiden lainsäädäntöä ja verotuskäytäntöjä.

Muita kehityshankkeita kansainvälisten kehittäjäyhteisöjen kanssa

MES-China

MES-China (Research and Demonstration of Model-based Dispatching of Multi-carrier Energy System in Industrial Parks) -hankkeessa kehitetään Suomi–Kiina-yhteistyöprojektina hybridienergia- ja digital twin -ratkaisuja. Pilotointikohteeksi valittiin Te Xun Cyber technology building, joka sijaitsee Kiinan Hangzhoussa (Zhejiang). Kotimaan tutkimuskumppaninamme on Lappeenrannan yliopisto.

DHC-Hybrid

DHC-Hybrid (Research and demonstration of key technologies of DHC hybrid system based on renewable energy heat pump) -hankkeessa kehitetään Suomi–Kiina-yhteistyöprojektina uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä hybridienergiaratkaisuja. Tutkimuskumppaninamme kotimaassa on Aalto-yliopisto, jossa tutkitaan väitöskirjatasoisesti erityisesti energiankierrätykseen perustuvia ratkaisuja.

IML4E

ITEA-projekti IML4E (Industrial machine learning for enteprises):ssa kehitetään yhdessä kansainvälisen konsortion kanssa prosessia keinoälyn hyödyntämiseen. Hankkeessa kehitetään myös keinoälyyn perustuvia käyttötapauksia ja palveluja, mikä tukee strategista kehittämisaluettamme “Dataflow”. Tutkimuskumppanimme kotimaassa on Helsingin yliopisto ja Saksassa Fraunhofer-instituutti.

Vuonna 2023 käynnistyvät Business Finland -hankkeet

GenerIoT

GenerIot (Generating and Deploying Lightweight, Secure and Zero-overhead Software for Multipurpose IoT Devices) on ITEA-projekti, jossa kehitetään kansainvälisen konsortion kanssa tehokkaita tapoja yhdistää IoT-laitteet maantieteellisesti hajallaan oleviin infrarakenteisiin kuten tuulivoimaloihin ja mobiilitukiasemiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään älykkäitä palveluja rakenteiden pitkäaikaisseurantaan. Tutkimuskumppaninamme kotimaassa on Tampereen yliopisto ja tärkeimpänä kansainvälisenä yrityspartnerina tuulivoimaan erikoistunut saksalainen Max Bögl Group.

Smart Grid 2.0

Next generation distribution grid -projektissa kehitetään osaamista ja uutta tietoa uusiutuvan energian kytkemiseksi sähköverkkoon yhdessä älykkään kuormanhallinnan ja jakeluverkon kapasiteetin hallinnan kanssa.

Laaja kotimainen konsortio sai rahoituksen Business Finlandilta. Granlund rahoittaa ja seuraa hankkeessa Aalto-yliopiston tutkimusta.

Lisäksi rahoitamme seuraavia hankkeita

 • Aalto-yliopiston Building 2030 -projekti (rakennusalan uudet ja tehokkaammat toimintamallit)
 • Aalto-yliopiston älykkäiden rakennusten tohtorikoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun Minno-innovaatioprojektit opiskelijoille
 • Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston Talotekniikka 2030 -hanke
 • Tampereen yliopiston Hybrid Energy Solutions (HybE) -hanke 2022-2026
 • Tampereen yliopiston talotekniikan teollisuusprofessuuri
 • Rakennusalan yritysten RAIN2 ja RAIN3 -projektit (rakentamisen integraatiokyvykkyys ja yhteistyö)
 • VTT:n Metaverse-hanke

Building 2030 -hankkeen lähtökohdista perustettiin vuonna 2022 Talotekniikka 2030 -ohjelma, jonka tavoitteena on talotekniikka-alan kehitysloikka. Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä 14 alan yrityksen, järjestön ja säätiön kanssa.

FirstQ Euroinnovation

Sijoituimme FirstQ-verkoston järjestämässä euroinnovaatiokilpailussa neljännelle sijalle. Ehdotuksemme liittyi kiinteistöjen energiatehokkuuspotentiaalin kartoittamiseen. Työssä hyödynnettiin avoimia tietolähteitä sekä konenäöllä luettua rakennustietoa kartoista ja katukuvista.

Näkymät vuodelle 2023

Suhdannetilanne kiinteistö- ja rakennusalalla, kuten monella muullakin toimialalla, on vuoden 2023 alussa erittäin vaikeasti ennakoitava. Koronahuolet ovat vaihtuneet sotahuoliin, haastavaan inflaatiokehitykseen ja korkojen nousuun. Positiivisia indikaattoreita ei juurikaan ole, ja ennustukset vaihtelevat lievästä taantumasta jopa lamaan.

Vuonna 2023 tullaan varmasti näkemään häiriöitä kiinteistö- ja rakennusalan konsulttimarkkinassa. Taustalla on pitkään jatkunut kasvu, pörssi- ja pääomasijoittajamarkkinan aktiivinen toiminta ja hypevaluaatiot. Jää nähtäväksi, tuleeko muutoksista merkittäviä tekijöitä markkinoiden kehityksessä. Vaikutukset voivat jäädä vain omistusmuutosten tasolle.  

Kamppailu asiantuntijayhtiöiden välillä tulee olemaan aikaisempia vuosia kovempaa. Kasvua nähdään yhä harvemmissa segmenteissä. Silti yhtiöt, jotka toimivat vähemmän suhdanteista kärsivillä sektoreilla ja ovat valmiita vaikuttamaan aktiivisesti vihreään siirtymään, pärjäävät todennäköisesti paremmin.

Vahvuuksilla yli vaikeiden aikojen

Me Granlundilla olemme selvinneet koronavuosista yllättävän hyvin. Turbulenssi markkinoilla on lähitulevaisuudessa ilmeinen, mutta näemme edessä myös monia menestymisen mahdollisuuksia. Uskon, että vahvuutemme vaativissa teknologiahankkeissa, kanta-asiakassuhteiden vaalimisessa, erikoisosaamisessa ja uusien palvelujen kehittämisessä kantavat yli myös tulevien taloudellisesti vaikeiden aikojen.

Olemme tehneet vuodelle 2023 optimistisen kasvubudjetin, ja usko sen toteutumiseen on vahva. Mikäli Suomen ja Euroopan taloudessa selvitään lievällä taantumalla, tavoitteet on hyvin mahdollista saavuttaa. Kasvun lähteinä toimivat meillä korjausrakentaminen, datakeskushankkeet, energiansäästöprojektit ja sairaalasektori. Tilauskannassa näkyvät myös vahvojen kiinteistösijoittajien ja käyttäjien kehitysprojektit. Uusia mahdollisuuksia luovat akku- ja vetyteollisuuden projektit.

Konsernin ja kaikkien yhtiöidemme vuoden 2023 budjetit perustuvat hyvän kehityksen jatkumiselle ja kasvulle. Haemme vahvaa kasvua myös Ruotsista. Suurimpina riskeinä ja vuoden 2023 kehityksen jarruina voivat toimia maailmanpolitiikan turbulenssit sekä niiden heijastuminen talouden kehitykseen. Taloudelliset riskit varsinkin isoissa hankkeissa ovat mahdollisia.

Turbulenssi markkinoilla on lähitulevaisuudessa ilmeinen, mutta näemme edessä myös monia menestymisen mahdollisuuksia.

Haluatko keskustella aiheista lisää?

Pekka Metsi

Toimitusjohtaja
Granlund Oy

Miia Anttila

Liiketoimintayksikön johtaja, Elinkaarijohtamisen palvelut ja ohjelmistot
Granlund Oy

Jukka Tyni

Varatoimitusjohtaja
Granlund Oy

Sirpa Sinkkonen

Talous- ja hallintojohtaja
Granlund Oy

Topi Volama

Liiketoimintayksikön johtaja, rakentamisen ja kiinteistökehityksen palvelut
Granlund Oy

Kimmo Mattila

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

Tapani Muttonen

Liiketoimintajohtaja, rakennuttaminen ja valvonta
Granlund Oy

Jari Innanen

Liiketoimintajohtaja, Data centers
Granlund Oy
Heikki Ihasalo

Heikki Ihasalo

Innovaatiojohtaja
Granlund Oy

Jukka Vasara

Varatoimitusjohtaja
Granlund Oy

Timo Ranne

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaja
Granlund Oy

Maila Herva

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
Granlund Oy

Risto Havo

Aluejohtaja
Granlund Saimaa

Matti Nieminen

Toimitusjohtaja, Granlund Isännöinti Oy
Granlund Isännöinti Oy

Molli Nyman

Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Granlund Oy

Minna Lappalainen

Henkilöstöjohtaja
Granlund Oy

Vikke Niskanen

Suunnittelujohtaja, Projektit
Granlund Oy

Susanna Sairanen

Kaupallinen johtaja
Granlund Oy

Juho Lepistö

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

Teemu Salonen

Osastonjohtaja, kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Granlundin aiemmat vuosikertomukset

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?