Hyppää sisältöön
Talotekniikka

Talotekniikalla on merkittävä rooli

Taloteknisten ratkaisujen merkitys kasvaa kiinteistö- ja rakennusalalla koko ajan. Me Granlundilla teemme töitä sen eteen, että talotekniikka huomioidaan rakennushankkeissa ja ylläpidossa entistä vahvemmin.

Pekka Metsi, Granlund
Pekka Metsi Talotekniikka NEXT -seminaarissa

Uudistetaan talotekniikkaa – yhdessä

Talotekniikalla on mahdollisuus ratkaista monia kiinteistö- ja rakennusalan haasteita, jotka liittyvät alan tuottavuuteen, sisäympäristöön ja vastuullisuuteen. Talotekniikka tarvitsee kuitenkin uudistusta – niin profiilin nostoa, uusia toimintamalleja kuin yhteistyötä.

Me uskomme, että talotekniikkaa kehitetään yhteistyössä. Olemme tiiviisti mukana Talotekniikka 2030 -kehityshankkeessa sekä järjestämässä Talotekniikka NEXT -tapahtumaa.

Tälle sivustolle olemme koonneet tietopaketin talotekniikasta. Siitä, kuinka kehitämme alaa ja kuinka voimme auttaa asiakkaitamme taloteknisissä haasteissa.

Mihin talotekniikka vaikuttaa?

Tekninen toimivuus

Talotekniikalla huolehditaan siitä, että rakennus toimii suunnitellulla tavalla. Sisäolosuhteet ovat hyvät ja rakennus on turvallinen, toimiva ja käyttäjäystävällinen.

Toimimme kumppanina kaikilla talotekniikkasuunnittelun alueilla LVI- ja sähkösuunnittelusta rakennusautomaatioon, tele- ja turvasuunnittelusta palontorjuntaan ja kylmätekniikkaan.

Energiatehokkuus

Talotekniikka on osa-alue, jolla on suuri vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. Kun talotekniset järjestelmät on säädetty toimimaan oikein, myös energiaa säästyy.

Kaikki lähtee liikkeelle laadukkaasta energiasuunnittelusta. Energiatehokkuuden voi laittaa kuntoon niin olemassa olevaan kiinteistöön kuin uudiskohteeseen.

Vastuullisuus

Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. Näin ollen talotekniikalla voidaan vaikuttaa olennaisesti myös rakennuksen hiilijalanjälkeen.

Meillä Granlundilla vähähiilisyys tuodaan talotekniikkasuunnittelijan työpöydälle. Konsultit ja suunnittelijat tekevät tiiviisti yhteistyötä vastuullisemman rakentamisen eteen.

Sisäympäristö

Vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa. Talotekniikalla säädellään kiinteistön sisäolosuhteita ja huolehditaan siitä, että tiloissa on hyvä olla.

Koronapandemia nosti esiin myös sisätilojen terveysturvallisuuden. Me Granlundilla haluamme olla aallonharjalla sisäympäristön kehittämisessä ja olemme mukana lukuisissa alan kehityshankkeissa – E3 on yksi suurimmista.

Päättäjätutkimus: Talotekniikan rooli kasvaa merkittävästi

Teetimme syksyllä 2022 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa selvityksen siitä, kuinka kiinteistö- ja rakennusalan päättäjät näkevät talotekniikan roolin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Tutkimustulosten mukaan lähes kaikki vastaajista (93 %) kokevat, että talotekniikan rooli tulee kasvamaan rakennushankkeissa.

Neljä viidestä päättäjästä (80 %) jakaa näkemyksen, että rakennushankkeissa jonkun osapuolen tulee ottaa talotekniikasta suurempi vastuu. Yleisimmin koetaan, että vastuu talotekniikasta kuuluu rakennuttajille (38 %). Reilu viidesosa vastaajista kokee, että vastuu kuuluu talotekniikkasuunnittelijoille (23 %) tai talotekniikkaurakoitsijoille (21 %).

Laadukasta talotekniikkaa

Toimiva talotekniikka edellyttää paljon muutakin kuin hyvää suunnittelua. On tärkeää, että talotekniset järjestelmät on säädetty toimimaan oikealla tavalla, jolloin lupaukset hyvästä sisäympäristöstä, energiatehokkuudesta ja vähähiilisyydestä toteutuvat. Toimiva talotekniikka edellyttääkin hyvää toiminnanvarmistusta ennen käyttöönottoa. Myös taloteknisten järjestelmien ajoittainen säätöjen tarkistaminen on paikallaan. Kun talotekniikan optimoi toimimaan oikein, kiinteistön energiakuluista voi säästää jopa 40 prosenttia ilman investointeja.

Me Granlundilla tarjoamme kattavan valikoiman talotekniikan palveluita kiinteistön elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Mitä kaikkea talotekniikka sisältää?

Talotekniikan erikoisalat: sairaalat ja datakeskukset

Talotekniikka korostuu erityisesti rakennuksissa, joissa teknisten järjestelmien toimivuus on äärimmäisen tärkeää. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaalat ja datakeskukset.

Sairaalasuunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota toimintaympäristöön ja terveydenhuollon ammattilaisten sujuvaan arkeen. Autamme luomaan käyttäjälähtöisiä ja toimintavarmoja sairaalatiloja.

Datakeskusten toimintavarmuus on kriittistä talotekniikan osalta. Myös energiatehokkuus korostuu valtavasti energiaa käyttävissä konesaleissa .

Talotekniikka projekteissa

OYS 2030
Oulu

Allianssimalli tuo Oulun yliopistollisen sairaalan uudistumiseen ketteryyttä

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

OYS 2030 -uudistamisohjelma on hyvässä vauhdissa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa otetaan käyttöön huippuälykästä tekniikkaa ja valmistaudutaan samalla tekoälyn hyödyntämiseen.
Referenssi
Savonlinna

Luken erikoiskasvihuoneessa tutkimustyö asettaa ehdot tekniikalle

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Teollisuus

Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan tutkimusyksikössä syntyy tietoa, jolla edistetään metsien terveyttä ja kasvua. Parahiksi kasvukauden kynnyksellä valmistuneessa erikoiskasvihuoneessa hallitaan tarkkaan lämpötilaa, ilmankosteutta…
Referenssi
Helsinki

Elinkaari- ja allianssikouluihin suunnitellaan kestävää tekniikkaa

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu, Ympäristösertifioinnit

Toimiala

Koulut ja oppilaitokset

Granlundin suunnittelijat varmistavat elinkaari- ja allianssikouluissa hyvät sisäolosuhteet, energiatehokkaat järjestelmät ja elinkaarikestävät materiaalivalinnat. Myös talotekniikan huollettavuutta mietitään jo suunnittelun aikana.
Referenssi
Helsinki

Hartela ja Granlund loivat yhdessä talotekniikan kumppanuusmallin

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu, Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta, Talotekninen hankekehitys

Toimiala

Teollisuus

Hartela varmistaa kohteidensa talotekniikan onnistumisen uudenlaisella kumppanuudella Granlundin kanssa. Aikataulu-, laatu- ja vastuullisuustavoitteet on määritelty tarkkaan.
Referenssi
Joensuu

Enon seurakunta sai energiatehokkaan seurakuntatalon

Palvelu

Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta, Toiminnan varmistaminen ja käyttöönotto, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Kulttuuri ja rakennushistorialliset kohteet

Moderni energiatehokas rakennus on parhaimmillaan kuin huippuunsa viritetty kone – kunhan kaikki toimii tismalleen niin, kun on suunniteltu. Enon seurakuntatalon…
Referenssi
Helsinki

Keskon uuden pääkonttorin K-kampuksen talotekninen koordinointi

Palvelu

Smart Building, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Liiketilat ja kauppa

Olemme mukana Keskon uuden K-kampus-pääkonttorin rakentamisessa ja samalla Helsingin Kalasataman kehittämisessä. Toimimme hankkeessa taloteknisenä koordinoijana ja Smart Building -konsulttina.
Referenssi
Helsinki

Scandic Grand Central Helsinki vaati paljon talotekniikalta

Palvelu

Kiinteistökehitys, Korjaussuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, LVI-suunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu

Toimiala

Hotellit ja ravintolat

Granlundin kokeneet LVIA-suunnittelijat olivat mielenkiintoisen haasteen edessä, kun yksi Helsingin rautatieaseman tunnettu maamerkki saneerattiin maailmanluokan hotelliksi. VR:n entinen pääkonttori sisältää…
Referenssi
Kajaani

Supertietokone jäähtyy ympäristöystävällisesti

Palvelu

Datakeskussuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Datakeskukset

Granlund on suunnitellut Kajaaniin sijoitettavan eurooppalaisen supertietokoneen konesalin. Konesalioperointi on hiilineutraalia – hiilijalanjälki voi olla jopa negatiivinen.
Referenssi
Koko Suomi

Senaatti-kiinteistöt arvostaa Granlundin reagointinopeutta

Palvelu

Rakennuttaminen ja valvonta, Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta, Korjaussuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Kunnat ja kaupungit

Yhteistyö Senaatti-kiinteistöjen ja Granlundin välillä on jatkunut jo vuosikymmeniä. Kumppanuuden tavoitteena on lähes 10 000 rakennuksen suunnitelmallinen ylläpito ja oikein…
Referenssi
Joensuu

Suomen korkein puukerrostalo valmistui Joensuuhun

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Taloyhtiöt

Joensuun Penttilänkulman 14-kerroksinen puukerrostalo on ainutlaatuinen Suomessa. Granlund Joensuu toteutti kohteen LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelun.
Referenssi

Talotekniikka NEXT – alan oma tapahtuma

Talotekniikka NEXT on talotekniikan toimijoiden yhteinen tapahtuma. Sen tavoitteena on kohottaa alan profiilia sekä lisätä vuoropuhelua niin suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, teknologiatoimittajien kuin alan yhdistysten kesken.

Talotekniikka NEXT järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2022 ja seuraavan kerran tapahtuma on Bio Rexissä 28.9.2023. Tilaisuuden järjestävät Granlund ja Kiinko sekä lukuisat kumppanit. Tänä vuonna tavoitteena on saada paikalle 500 alan toimijaa.

Uusia talotekniikan toimintatapoja

Talotekniikan toimintamallien parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme. Pyrimme parantamaan rakennusalan tuottavuutta sekä ideoimaan uusia tehokkaampia toimintatapoja.

Hankekehitys on rakennushankkeissa keskeinen vaihe, jolloin päätetään hankkeen energia-, vastuullisuus-, elinkaari- ja laatutavoitteet. Olemme kehittäneet hankekehitysvaiheeseen talotekniikkakokonaisuuden, jossa Granlundin asiantuntija toimii tilaajan oikeana kätenä. Talotekniikan konsultti auttaa tilaajaa ymmärtämään erilaisia tekniikkavalintoja ja niiden vaikutuksia hankkeen elinkaarikustannuksiin, aikatauluun, asiakastyytyväisyyteen ja vastuullisuuteen.

Hartela ja Granlund loivat yhdessä talotekniikan kumppanuusmallin

Hartela varmistaa kohteidensa talotekniikan onnistumisen uudenlaisella kumppanuudella Granlundin kanssa. Aikataulu-, laatu- ja vastuullisuustavoitteet on määritelty tarkkaan.

Talotekniikka on noussut rakennushankkeen suurimmaksi kustannuseräksi, jopa ohi runkoratkaisujen. Tekniikan osuus voi olla jopa 30 prosenttia investointikustannuksista.

Juho Lepistö, liiketoimintajohtaja

Talotekniikka 2030 luo visiota toimialalle

Talotekniikka 2030 on talotekniikkatoimijoiden yhteinen kehityshanke, jonka tavoitteena on viedä talotekniikka-alan kehitystä voimakkaasti eteenpäin ja luoda visio siitä, mitä talotekniikka-ala on vuonna 2030.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä 14 alan yrityksen, järjestön ja säätiön kanssa.

Vuonna 2023 hankkeen tutkimusteemoina ovat:

  • Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa
  • Rakennusten energiajoustavuus ja kulutusjousto
  • Talotekniikan optimaalinen aikataulutus rakennushankkeissa (suunnittelusta ylläpitoon)
  • Toiminnanvarmistus

Lue lisää talotekniikasta

Vastuullinen kiinteistönomistaja varautuu häiriötilanteisiin ennalta

28.08.2023 – Kiinteistöön kohdistuvat mahdolliset häiriötilanteet ja riskit kannattaa selvittää ennakoiden. Tärkeintä on varmistaa käyttäjien turvallisuus ja kriittisten järjestelmien toiminta kaikissa tilanteissa.

Uutinen

Fiksu yritys varautuu sähkökatkoihin

28.08.2023 – Jokaisen yrityksen kannattaa laatia varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalta. Kriittisten toimintojen turvaaminen voi edellyttää varavoimaa ja vaihtoisia reittejä sähkönsyötölle.

Uutinen

Suomalainen osaaminen tukemassa Romanian sairaalakannan uudistusta

21.08.2023 – Suomalaisen sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen asiantuntijat yhdistävä Integrated Hospital Design Alliance eli IHDA-ryhmä on mukana romanialaisen sairaalan uudisrakennushankkeessa. Länsi-Romaniassa sijaitseva Resita…

Uutinen

E3-hanke: puhtaan ilman tuotto ehkäisee tehokkaasti virusinfektioita

09.08.2023 – Alustavien tutkimustulosten mukaan ilmanpuhdistimet vähensivät päiväkotien virusinfektioita 30 prosenttia. Iso E3-tutkimushanke antaa ilmanvaihdosta arvokasta tietoa myös pandemioiden varalta.

Uutinen
Datakeskus

Datakeskusten hukkalämmöissä piilee huikea potentiaali

08.08.2023 – Datakeskusten hukkalämmöillä voitaisiin lämmittää satojen tuhansien suomalaisten kodit. Potentiaali on valtava, sillä tällä hetkellä vain viisi prosenttia hukkalämmöstä hyödynnetään.

Uutinen
Laakson yhteissairaala, havainnekuva

Laakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

27.04.2023 – Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena. Mittavassa projektissa energiatehokkuus ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Uutinen

Granlund mittaa hiilikädenjälkeään: energiatehokkuushankkeilla merkittäviä päästövähennyksiä

11.04.2023 – Energiatehokkuushankkeiden avulla voidaan vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä. Kun asiakkaan hiilidioksidipäästöt laskevat, Granlundin hiilikädenjälki kasvaa.

Uutinen
Talotekniikan määrä- ja kustannuslaskennan palvelut

Markkinoiden kattavin LVI-laskentarekisteri puolittaa määrälaskennan kustannukset

24.03.2023 – LVI-urakoiden tarjous- ja määrälaskenta vie valtavasti aikaa – vai viekö? Granlundin LVI-laskentarekisterin käyttö vähentää laskenta-aikaa selvästi, ja tiedot ovat tarkkoja…

Uutinen

Vähähiilinen rakentaminen suunnittelijan työpöydälle

06.03.2023 – Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. On siis tärkeää, että vähähiilisyys huomioidaan talotekniikkasuunnittelijoiden työssä.

Uutinen

Löydä lähin Granlund-toimipaikka ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?