Hyppää sisältöön
Talotekniikka

Talotekniikalla on merkittävä rooli

Taloteknisten ratkaisujen merkitys kasvaa kiinteistö- ja rakennusalalla koko ajan. Me Granlundilla teemme töitä sen eteen, että talotekniikka huomioidaan rakennushankkeissa ja ylläpidossa entistä vahvemmin.

Pekka Metsi, Granlund
Pekka Metsi Talotekniikka NEXT -seminaarissa

Uudistetaan talotekniikkaa – yhdessä

Talotekniikalla on mahdollisuus ratkaista monia kiinteistö- ja rakennusalan haasteita, jotka liittyvät alan tuottavuuteen, sisäympäristöön ja vastuullisuuteen. Talotekniikka tarvitsee kuitenkin uudistusta – niin profiilin nostoa, uusia toimintamalleja kuin yhteistyötä.

Me uskomme, että talotekniikkaa kehitetään yhteistyössä. Olemme tiiviisti mukana Talotekniikka 2030 -kehityshankkeessa sekä järjestämässä Talotekniikka NEXT -tapahtumaa.

Tälle sivustolle olemme koonneet tietopaketin talotekniikasta. Siitä, kuinka kehitämme alaa ja kuinka voimme auttaa asiakkaitamme taloteknisissä haasteissa.

Mihin talotekniikka vaikuttaa?

Tekninen toimivuus

Talotekniikalla huolehditaan siitä, että rakennus toimii suunnitellulla tavalla. Sisäolosuhteet ovat hyvät ja rakennus on turvallinen, toimiva ja käyttäjäystävällinen.

Toimimme kumppanina kaikilla talotekniikkasuunnittelun alueilla LVI- ja sähkösuunnittelusta rakennusautomaatioon, tele- ja turvasuunnittelusta palontorjuntaan ja kylmätekniikkaan.

Energiatehokkuus

Talotekniikka on osa-alue, jolla on suuri vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. Kun talotekniset järjestelmät on säädetty toimimaan oikein, myös energiaa säästyy.

Kaikki lähtee liikkeelle laadukkaasta energiasuunnittelusta. Energiatehokkuuden voi laittaa kuntoon niin olemassa olevaan kiinteistöön kuin uudiskohteeseen.

Vastuullisuus

Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. Näin ollen talotekniikalla voidaan vaikuttaa olennaisesti myös rakennuksen hiilijalanjälkeen.

Meillä Granlundilla vähähiilisyys tuodaan talotekniikkasuunnittelijan työpöydälle. Konsultit ja suunnittelijat tekevät tiiviisti yhteistyötä vastuullisemman rakentamisen eteen.

Sisäympäristö

Vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa. Talotekniikalla säädellään kiinteistön sisäolosuhteita ja huolehditaan siitä, että tiloissa on hyvä olla.

Koronapandemia nosti esiin myös sisätilojen terveysturvallisuuden. Me Granlundilla haluamme olla aallonharjalla sisäympäristön kehittämisessä ja olemme mukana lukuisissa alan kehityshankkeissa – E3 on yksi suurimmista.

Päättäjätutkimus: Talotekniikan rooli kasvaa merkittävästi

Teetimme syksyllä 2022 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa selvityksen siitä, kuinka kiinteistö- ja rakennusalan päättäjät näkevät talotekniikan roolin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Tutkimustulosten mukaan lähes kaikki vastaajista (93 %) kokevat, että talotekniikan rooli tulee kasvamaan rakennushankkeissa.

Neljä viidestä päättäjästä (80 %) jakaa näkemyksen, että rakennushankkeissa jonkun osapuolen tulee ottaa talotekniikasta suurempi vastuu. Yleisimmin koetaan, että vastuu talotekniikasta kuuluu rakennuttajille (38 %). Reilu viidesosa vastaajista kokee, että vastuu kuuluu talotekniikkasuunnittelijoille (23 %) tai talotekniikkaurakoitsijoille (21 %).

Laadukasta talotekniikkaa

Toimiva talotekniikka edellyttää paljon muutakin kuin hyvää suunnittelua. On tärkeää, että talotekniset järjestelmät on säädetty toimimaan oikealla tavalla, jolloin lupaukset hyvästä sisäympäristöstä, energiatehokkuudesta ja vähähiilisyydestä toteutuvat. Toimiva talotekniikka edellyttääkin hyvää toiminnanvarmistusta ennen käyttöönottoa. Myös taloteknisten järjestelmien ajoittainen säätöjen tarkistaminen on paikallaan. Kun talotekniikan optimoi toimimaan oikein, kiinteistön energiakuluista voi säästää jopa 40 prosenttia ilman investointeja.

Me Granlundilla tarjoamme kattavan valikoiman talotekniikan palveluita kiinteistön elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Mitä kaikkea talotekniikka sisältää?

Talotekniikan erikoisalat: sairaalat ja datakeskukset

Talotekniikka korostuu erityisesti rakennuksissa, joissa teknisten järjestelmien toimivuus on äärimmäisen tärkeää. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaalat ja datakeskukset.

Sairaalasuunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota toimintaympäristöön ja terveydenhuollon ammattilaisten sujuvaan arkeen. Autamme luomaan käyttäjälähtöisiä ja toimintavarmoja sairaalatiloja.

Datakeskusten toimintavarmuus on kriittistä talotekniikan osalta. Myös energiatehokkuus korostuu valtavasti energiaa käyttävissä konesaleissa .

Talotekniikka projekteissa

Savonlinna

Luken erikoiskasvihuoneessa tutkimustyö asettaa ehdot tekniikalle

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Teollisuus

Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan tutkimusyksikössä syntyy tietoa, jolla edistetään metsien terveyttä ja kasvua. Parahiksi kasvukauden kynnyksellä valmistuneessa erikoiskasvihuoneessa hallitaan tarkkaan lämpötilaa, ilmankosteutta…
Referenssi
Helsinki

Elinkaari- ja allianssikouluihin suunnitellaan kestävää ja käyttäjäystävällistä tekniikkaa

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu, Ympäristösertifioinnit

Toimiala

Koulut ja oppilaitokset

Granlundin suunnittelijat varmistavat elinkaari- ja allianssikouluissa hyvät sisäolosuhteet, energiatehokkaat järjestelmät ja elinkaarikestävät materiaalivalinnat. Myös talotekniikan huollettavuutta mietitään jo suunnittelun aikana.
Referenssi
Helsinki

Hartela ja Granlund loivat yhdessä talotekniikan kumppanuusmallin

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu, Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta, Hankekehitys ja -konsultointi

Toimiala

Teollisuus

Hartela varmistaa kohteidensa talotekniikan onnistumisen uudenlaisella kumppanuudella Granlundin kanssa. Aikataulu-, laatu- ja vastuullisuustavoitteet on määritelty tarkkaan.
Referenssi
Joensuu

Enon seurakunta sai energiatehokkaan seurakuntatalon

Palvelu

Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta, Toiminnan varmistaminen ja käyttöönotto, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Kulttuuri ja rakennushistorialliset kohteet

Moderni energiatehokas rakennus on parhaimmillaan kuin huippuunsa viritetty kone – kunhan kaikki toimii tismalleen niin, kun on suunniteltu. Enon seurakuntatalon…
Referenssi
Helsinki

Keskon uuden pääkonttorin K-kampuksen talotekninen koordinointi

Palvelu

Smart Building, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Liiketilat ja kauppa

Olemme mukana Keskon uuden K-kampus-pääkonttorin rakentamisessa ja samalla Helsingin Kalasataman kehittämisessä. Toimimme hankkeessa taloteknisenä koordinoijana ja Smart Building -konsulttina.
Referenssi
Helsinki

Scandic Grand Central Helsinki vaati paljon talotekniikalta

Palvelu

Kiinteistökehitys, Korjaussuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, LVI-suunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu

Toimiala

Hotellit ja ravintolat

Granlundin kokeneet LVIA-suunnittelijat olivat mielenkiintoisen haasteen edessä, kun yksi Helsingin rautatieaseman tunnettu maamerkki saneerattiin maailmanluokan hotelliksi. VR:n entinen pääkonttori sisältää…
Referenssi
Kajaani

Supertietokone jäähtyy ympäristöystävällisesti

Palvelu

Datakeskussuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Datakeskukset

Granlund on suunnitellut Kajaaniin sijoitettavan eurooppalaisen supertietokoneen konesalin. Konesalioperointi on hiilineutraalia – hiilijalanjälki voi olla jopa negatiivinen.
Referenssi
Koko Suomi

Senaatti-kiinteistöt arvostaa pitkäaikaisessa kumppanissaan reagointinopeutta

Palvelu

Rakennuttaminen ja valvonta, Talotekninen rakennuttaminen ja valvonta, Korjaussuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Kunnat ja kaupungit

Yhteistyö Senaatti-kiinteistöjen ja Granlundin välillä on jatkunut jo vuosikymmeniä. Kumppanuuden tavoitteena on lähes 10 000 rakennuksen suunnitelmallinen ylläpito ja oikein…
Referenssi
Joensuu

Suomen korkein puukerrostalo valmistui Joensuuhun

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Taloyhtiöt

Joensuun Penttilänkulman 14-kerroksinen puukerrostalo on ainutlaatuinen Suomessa. Granlund Joensuu toteutti kohteen LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelun.
Referenssi
Tampere

Muumimuseossa luodaan elämyksiä

Palvelu

AV- ja esitystekniikan suunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu

Toimiala

Kulttuuri ja rakennushistorialliset kohteet

Ainutlaatuinen AV- ja esitystekniikka herättää Tove Janssonin tarinat eloon.
Referenssi

Talotekniikka NEXT – alan oma tapahtuma

Talotekniikka NEXT on talotekniikan toimijoiden yhteinen tapahtuma. Sen tavoitteena on kohottaa alan profiilia sekä lisätä vuoropuhelua niin suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, teknologiatoimittajien kuin alan yhdistysten kesken.

Talotekniikka NEXT järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2022 ja seuraavan kerran tapahtuma on Bio Rexissä 28.9.2023. Tilaisuuden järjestävät Granlund ja Kiinko sekä lukuisat kumppanit. Tänä vuonna tavoitteena on saada paikalle 500 alan toimijaa.

Uusia talotekniikan toimintatapoja

Talotekniikan toimintamallien parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme. Pyrimme parantamaan rakennusalan tuottavuutta sekä ideoimaan uusia tehokkaampia toimintatapoja.

Hankekehitys on rakennushankkeissa keskeinen vaihe, jolloin päätetään hankkeen energia-, vastuullisuus-, elinkaari- ja laatutavoitteet. Olemme kehittäneet hankekehitysvaiheeseen talotekniikkakokonaisuuden, jossa Granlundin asiantuntija toimii tilaajan oikeana kätenä. Talotekniikan konsultti auttaa tilaajaa ymmärtämään erilaisia tekniikkavalintoja ja niiden vaikutuksia hankkeen elinkaarikustannuksiin, aikatauluun, asiakastyytyväisyyteen ja vastuullisuuteen.

Hartela ja Granlund loivat yhdessä talotekniikan kumppanuusmallin

Hartela varmistaa kohteidensa talotekniikan onnistumisen uudenlaisella kumppanuudella Granlundin kanssa. Aikataulu-, laatu- ja vastuullisuustavoitteet on määritelty tarkkaan.

Talotekniikka on noussut rakennushankkeen suurimmaksi kustannuseräksi, jopa ohi runkoratkaisujen. Tekniikan osuus voi olla jopa 30 prosenttia investointikustannuksista.

Juho Lepistö, liiketoimintajohtaja

Talotekniikka 2030 luo visiota toimialalle

Talotekniikka 2030 on talotekniikkatoimijoiden yhteinen kehityshanke, jonka tavoitteena on viedä talotekniikka-alan kehitystä voimakkaasti eteenpäin ja luoda visio siitä, mitä talotekniikka-ala on vuonna 2030.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä 14 alan yrityksen, järjestön ja säätiön kanssa.

Vuonna 2023 hankkeen tutkimusteemoina ovat:

  • Talotekniikan rooli rakentamisen arvoketjussa
  • Rakennusten energiajoustavuus ja kulutusjousto
  • Talotekniikan optimaalinen aikataulutus rakennushankkeissa (suunnittelusta ylläpitoon)
  • Toiminnanvarmistus

Lue lisää talotekniikasta

Talotekniikan määrä- ja kustannuslaskennan palvelut

Markkinoiden kattavin LVI-laskentarekisteri puolittaa määrälaskennan kustannukset

24.03.2023 – LVI-urakoiden tarjous- ja määrälaskenta vie valtavasti aikaa – vai viekö? Granlundin LVI-laskentarekisterin käyttö vähentää laskenta-aikaa selvästi, ja tiedot ovat tarkkoja…

Uutinen

Vähähiilinen rakentaminen suunnittelijan työpöydälle

06.03.2023 – Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. On siis tärkeää, että vähähiilisyys huomioidaan talotekniikkasuunnittelijoiden työssä.

Uutinen

Talotekniikka-ala uudistuu – tule mukaan yhteiskehittämiseen!

25.01.2023 – Granlundin uusi innovaatiojohtaja Heikki Ihasalo pitää talotekniikka-alan uudistumista väistämättömänä. Toimintatavat muuttuvat vain yhdessä tekemällä.

Uutinen

Granlundin hankekehityspalvelut pureutuvat dataan

10.11.2022 – Hankekehitysvaihe on merkittävä osa onnistunutta rakennushanketta, koska silloin päätetään hankkeen energia-, vastuullisuus-, elinkaari- ja laatutavoitteet. Olemme kehittäneet hankekehityksen tueksi benchmark-tietopankin,…

Uutinen

EPD-ympäristöseloste tarjoaa kilpailuedun talotekniikan laitevalmistajille

27.10.2022 – Talotekniikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakennusmateriaalien elinkaarinäkökulmasta talotekniikka on myös yksi suurimmista elinkaaripäästöjen aiheuttajista. Rakennustuotteen ympäristöseloste (EPD) tarjoaa mahdollisuuden…

Uutinen

Päättäjätutkimus: Talotekniikan rooli tulee merkittävästi kasvamaan kiinteistö- ja rakennusalalla

13.10.2022 – Granlund teetti yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa selvityksen siitä, kuinka kiinteistö- ja rakennusalan päättäjät näkevät talotekniikan roolin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Uutinen

Ensimmäinen Talotekniikka NEXT kokosi alan toimijat yhteen

07.10.2022 – Talotekniikka-ala kehittyy yhteistyöllä. Potentiaalia on ratkaista niin energiakriisi kuin rakennusalan vihreä siirtymä.

Uutinen

Löydä lähin Granlund-toimipaikka ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?