Hyppää sisältöön
UutinenTalotekniikka johtaa tietä kohti tekoälyratkaisuja

Talotekniikka johtaa tietä kohti tekoälyratkaisuja

27.9.2023 – Tekoälyyn perustuvien sovellusten käyttöönotto edellyttää suurten datamäärien analysointia ja tiedon vakioimista. Talotekniikka näyttää tässä mallia koko kiinteistö- ja rakennusalalle.

Talotekniikan tuottaman datan avulla on mahdollista ratkaista kiinteistö- ja rakennusalan haasteita, jotka liittyvät muun muassa tuottavuuteen, energiatehokkuuteen ja vastuullisuuteen.

Granlundin liiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Reinikainen huomauttaa, että talotekniikassa käyttökelpoista tietoa on saatavilla moninkertaisesti enemmän kuin millään muulla rakentamisen osa-alueella.

“Yksityiskohtaisen tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen on ollut talotekniikan toimijoille luontevaa jo vuosikausia. Hyödyntämätöntä potentiaalia on kuitenkin runsaasti”, Reinikainen sanoo.

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat tuottavat tietomalleihin jo nyt paljon tietoa. Ongelmana kuitenkin on, että kukin toimija rakentaa tietokantoja omilla säännöillään.

“Jatkossa tietomallien tietosisällön on oltava vakioitua, jolloin eri toimijoiden tuottamaa tietoa on mahdollista jakaa muillekin, oli sitten kyse suunnittelusta rakentamisesta tai ylläpidosta”, Reinikainen toteaa.

Yksityiskohtaisen tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen on ollut talotekniikan toimijoille luontevaa jo vuosikausia. Hyödyntämätöntä potentiaalia on kuitenkin runsaasti.

Ville Reinikainen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Granlund

Kaikki hyötyvät vakioidun tiedon jakamisesta

Talotekniikan laitevalmistajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja ylläpitäjien tuottama vakioitu ja koneluettava tieto tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia.

Esimerkiksi vaikkapa valaisinjärjestelmien toimittaja voi kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka omien järjestelmiensä ohjauksen ohella pystyvät tuottamaan hyödyllistä tietoa muillekin toimijoille. Data voi auttaa esimerkiksi energianhallinnan optimoinnissa tai tilan käyttöasteen mittaamisessa.

“Yksittäiselle toimijalle tuotettu data voi olla arvoltaan pientä. Mutta kun monet tahot pystyvät sitä hyödyntämään, kokonaisvaikutus on suuri. Näin kaikki voittavat digitaalisuuden ympärille rakentuvasta yhteistyöstä”, Granlundin innovaatiojohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Heikki Ihasalo sanoo.

Rakennusalan toimijat ovat perinteisesti jakaneet tuottamaansa tietoa säästeliäästi muille. Tästä toimintamallista kannattaa Reinikaisen mielestä nyt irtautua.

“Tietoa standardoivat ja sitä avoimesti jakavat toimijat kuuluvat tulevaisuuden voittajiin. He ovat kiinnostavia kumppaneita muille toimijoille ja luovat tiedon avulla kasvua omaan liiketoimintaan”, Reinikainen perustelee.

Yksittäiselle toimijalle tuotettu data voi olla arvoltaan pientä. Mutta kun monet tahot pystyvät sitä hyödyntämään, kokonaisvaikutus on suuri.

Heikki Ihasalo, Granlundin innovaatiojohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori

Vastuullinen liiketoiminta hyödyntää dataa

Reinikaisen mukaan kiinteistömassasta kerätyn datan ja siitä tehtyjen analyysien merkitystä korostavat entisestään kiristyvä sääntely ja sidosryhmien kasvavat vaatimukset vastuullisesta toiminnasta.

Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan rahoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvästä sääntelystä ajankohtainen esimerkki on EU-taksonomia, joka edellyttää entistä tarkempaa raportointia ympäristöasioissa.

Reinikainen huomauttaa, että datan avulla kiinteistön omistaja voi esimerkiksi osoittaa tekemänsä parannukset energia- tai materiaalitehokkuudessa.

Käytön aikainen energian kulutus on noin puolet rakennuksen hiilijalanjäljestä koko elinkaaren aikana. Energiatehokkuutta parannetaan kustannustehokkaimmin taloteknisillä ratkaisuilla. Tämä on moneen kertaan osoitettu vertaisarvioiduissa laadukkaissa tutkimuksissa.”

Data-analytiikkaa ja simulointimalleja hyödyntämällä energian kulutusta ja päästöjä leikkaavat investoinnit voidaan kohdistaa kustannustehokkaasti oikeisiin paikkoihin. Dataa hyödyntävä älykäs talotekniikka varmistaa puolestaan energiatehokkuuden ohella myös miellyttävät ja terveelliset sisäolosuhteet.

Tekoäly tarvitsee vakioitua datamassaa

Granlund on tehnyt jo pitkään tiedon vakioimisen ja standardoidun datanhallinnan kehitystyötä. Granlund on myös mukana muun muassa tutkijoiden ja yritysten Talotekniikka 2030 -yhteenliittymässä, joka määrittää toimialaa uudistavan vision ja edistää sen toteutumista tutkimuksen ja nopeiden kokeilujen avulla.

“Tiedon vakioinnin kehittäminen tarjoaa Graalin maljan, jonka avulla hyviä ratkaisuja voidaan skaalata ja kehittää uusia”, Reinikainen muistuttaa.

Heikki Ihasalo huomauttaa, että suuret ja vakioidut datamäärät ovat myös edellytys ottaa käyttöön tekoälyratkaisuja ja koneoppimista kiinteistö- ja rakennusalalla. “Tässäkin talotekniikka voi olla edelläkävijä. Tuotamme dataa, jota voidaan lähteä hyödyntämään tekoälypohjaisissa ratkaisuissa.”

Granlundin liiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Reinikainen sekä kehitysjohtaja Tero Järvinen puhuvat lisää aiheesta Talotekniikka NEXT -puheenvuorossaan: Talotekniikka vie kiinteistö- ja rakennusalaa kohti datapohjaisia ratkaisuja

Haluatko kuulla lisää?

Ville Reinikainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy
Heikki Ihasalo

Heikki Ihasalo

Innovaatiojohtaja
Granlund Oy

Tero Järvinen

Kehitysjohtaja, Teknologioiden kehitys
Granlund Oy

Lisää uutisiamme

Vuoden 2023 palkittuja opinnäytetöitä juhlistettiin Granlundilla

20.11.2023 – Tämän vuoden palkitut opinnäytetyöt käsittelivät energiasta saatavaa dataa, ulospuhallusilmaa toimistorakennuksissa sekä tarpeenmukaista ilmanvaihtoa.

Uutinen

4D-suunnittelu edistää tiedolla johtamista

17.11.2023 – 4D-suunnittelua voi hyödyntää monessa. Lue, miten palvelu tuki tietomallien käyttöä Lujatalon työmaalla ja tehostaa datalla johtamista Vektor IO:n infrahankkeissa.

Uutinen

Kuinka 4D-suunnittelu tehostaa rakennushankkeita?

10.11.2023 – Asiakkaamme kertovat, miten 4D on vaikuttanut purkuhankkeiden aikatauluihin Purkupihalla, läpinäkyvyyteen Helsinki-Vantaan kehitysohjelmassa ja suunnittelun laatuun Destialla.

Uutinen

Arkkitehtitoimisto ON Oy:sta tulee osa Granlund Kuopiota

07.11.2023 – Granlund on ostanut kuopiolaisen Arkkitehtitoimisto ON Oy:n osakekannan. Kauppa astuu voimaan 1.1.2024.

Uutinen

SCANVAC-palkinto Pekka Metsille

31.10.2023 – SCANVAC myöntää joka toinen vuosi LVI-alan palkinnon pohjoismaiselle yksityishenkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on antanut merkittävän panoksensa alalle.

Uutinen

Miten suunniteltiin edistyksellisen paloturvallinen Länsimetro?

31.10.2023 – Länsimetron turvallisuusratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Granlundin suunnittelijat olivat valitsemassa ratkaisuja, joilla paloturvallisuudesta huolehditaan monen järjestelmän yhteispelillä.

Uutinen

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Granlundin alueyhtiöt sulautuvat Granlund Oy:hyn 31.10.2023

11.10.2023 – Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedotteemme kokoaa olennaiset asiat liittyen Granlundin yhdistymiseen marraskuun alusta alkaen.

Uutinen

Miten onnistut kiinteistöjen ylläpidon kilpailutuksissa?

09.10.2023 – Jos kilpailutuksia ei tehdä eikä sopimussisältöjä ole vähään aikaan päivitetty, kustannukset karkaavat helposti käsistä, laatu voi heiketä ja palvelujen sisältö…

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?