Hyppää sisältöön
UutinenTalvi tulee ja sähkön hinta nousee – oletko varautunut?

Talvi tulee ja sähkön hinta nousee – oletko varautunut?

1.9.2022 – Sähkön hintataso on ollut koko vuoden 2022 korkealla, ja säiden kylmetessä varaudutaan koviin hintapiikkeihin – jopa sähkökatkoihin. Mitä kiinteistönomistajan pitäisi tehdä viimeistään nyt?

Aihepiiri
Energia
Jaa

Energian hintojen nousu hirvittää. Moni kiinteistönomistaja pohtii parhaillaan, miten energiakriisistä selvitään. Suurimpana kauhuskenaariona on, että ihmiset eivät reagoi akuuttiin energiakriisiin mitenkään. Tällöin sähköä ei riitä kaikille.

”Muutos ei ole koskaan mukavaa, mutta toivon, että esimerkiksi isot kiinteistönomistajat ja vuokralaiset sopisivat nyt yhteiset pelisäännöt ja ohjeet sitä varten, miten paljon ja minkälaisista olosuhteista he ovat valmiita tinkimään”, sanoo energia- ja vastuullisuuspalvelujen johtaja Asta Autelo Granlundilta.

Suurimpana kauhuskenaariona on, että ihmiset eivät reagoi akuuttiin energiakriisiin mitenkään. Tällöin sähköä ei riitä kaikille.

Autelon mukaan jokaisen kannattaa joustaa, oli sähkökatkoriskejä tai ei, koska joustoilla tasapainonotetaan tilannetta. Sisälämpötilan vähäinen pudotus talvella on pieni uhraus verrattuna siihen, että energianjakelua joudutaan rajoittamaan koko yhteiskunnan tasolla.

”Jos kiinteistön olosuhteita päätetään heikentää, se tulee tehdä ammattimaisesti siten, ettei esimerkiksi rakenneturvallisuus vaarannu”, Autelo muistuttaa.

Mitä valmiuslaki voi tarkoittaa kiinteistöjen omistajille, miten paljon sähkön hinta muuttuu?

Äärimmäisessä tilanteessa voidaan Suomessa harkita siirtymistä yhteiskunnan erittäin vahvaan ohjaukseen valmiuslain muodossa. Tämä tarkoittaa, että jokaiselle kiinteistön omistajalle määräytyy edellisen vuoden sähkönkulutuksen perusteella raja-arvo, jonka ylittävästä energiankulutuksesta kiinteistön omistaja joutuu maksamaan kolminkertaisen markkinahinnan valtiolle.

Autelo arvioi tämän olevan hyvin epätodennäköinen skenaario, mutta viisautta olisi varautua siihenkin. Kunkin kiinteistön omistajan pitäisi mahdollisimman pian miettiä, miten tilanne hoidetaan, ettei sanktioita tulisi.

”Yhteistyö kiinteistön käyttäjien kanssa on tässä erittäin olennaista. Vain sillä saadaan riittävät muutokset aikaan.”

Autelon mielestä valmiuslain sanktio olisi pienempi paha sähkökatoihin verrattuna.

Yhteistyö kiinteistön käyttäjien kanssa on erittäin olennaista. Vain sillä saadaan riittävät muutokset aikaan.

”Jos sähköt ovat poikki pitkään, siitä voi aiheutua mittavia vahinkoja. Esimerkiksi kaikki kotien ja kauppojen pakastimien sisältö voi muuttua useamman tunnin sähkökatkon myötä biojätteeksi.”

Energialaskua voi pienentää ilman isoja investointeja

Viimeistään nyt kiinteistön energiatehokkuutta voi ja kannattaa parantaa niin paljon kuin mahdollista. Energiatehokkuuden parantaminen ei tarkoita välttämättä suuria investointeja. Usein päästään jo merkittäviin säästöihin laittamalla talotekniikka toimimaan oikein.

Autelo kertoo, että näin on saatu usean asiakkaan energialaskusta pudotettua kivuttomasti lähes 20 prosenttia pois – ilman että on tarvittu isoja investointeja uuteen teknologiaan.

”Tällä hetkellä tehdään myös paljon selvityksiä siitä, miten kiinteistöjä voidaan paremmin ohjata energiamarkkinoiden tarpeen ja hintojen muutosten mukaan, jotta omistaja voi varautua talveen ja edesauttaa omalla toiminnallaan sähkön riittävyyttä”, Autelo kertoo.

Usein päästään jo merkittäviin säästöihin laittamalla talotekniikka toimimaan oikein.

Älä hätiköi

Autelo kannustaa kaikkia kiinteistönomistajia nipistämään sähkönkulutuksesta, mutta varoittaa tekemästä hätiköityjä päätöksiä.

”Kaikki päätökset pitää peilata kiinteistöissä pitkälle tulevaisuuteen, koska koko sähkömarkkina on muuttumassa hyvin erilaiseksi”, hän korostaa.

Käynnissä on iso energiamurros, jota Ukrainan sota on nopeuttanut, mutta muutoksen taustalla on pääasiassa siirtyminen fossiilisista energialähteistä uusiutuviin energiamuotoihin. Jo ennen Ukrainan sotaa oli nähtävissä, että kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvä pörssisähkön spot-tuntihinta kohosi vähätuulisina talvipäivinä totuttua korkeampiin lukemiin.

”Sähkömarkkinoiden asiantuntijat ovat melko yksimielisiä siitä, että tilanne rauhoittuu ja sähkön hinta laskee tulevaisuudessa alaspäin, mutta isot hintavaihtelut ovat todennäköisesti tulleet jäädäkseen. Tällä on suora vaikutus siihen, miten meidän pitää alkaa ajatella sähkömarkkinaa ja miten kiinteistöjä pitää ohjata suhteessa sähkömarkkinoihin”, Autelo sanoo.

Autelo arvioi myös sopimus- ja hankintamallien muuttuvan, koska sähköyhtiöllä on tarve siirtää hintariskiä sähkön loppukäyttäjille ja optimoimaan verkosta otettua tehoa kannustamalla kulutusjoustojen sekä energiavarastojen käyttöön.

Sähkömarkkinoiden asiantuntijat ovat melko yksimielisiä siitä, että tilanne rauhoittuu ja sähkön hinta laskee tulevaisuudessa alaspäin.

”Pörssisähkösopimukset vaikuttaisivat yleistyvän, koska asiakas voi niiden avulla ohjata kulutustaan halvempiin tunteihin. Tämä edistää myös sähköyhtiöiden tavoitteita. Asiakas voi esimerkiksi ostaa tarpeen mukaan sähköä verkosta tai varastoida sitä sähköakkuun. Hän voi myös myydä halutessaan aurinkopaneelien tuottamaa sähköä verkkoon.”

Siirtoyhtiöiden hinnoittelukin on muuttumassa; tehomaksua on käytetty siinä toistaiseksi melko vähän, mutta Autelo arvioi, että tehomaksun merkitys nousee tulevaisuudessa tärkeämpään rooliin.

Neljä rahanarvoista ohjetta – onnistunut energiaremontti säästää juoksevia kuluja


Liian hyvältä kuulostavat myyntipuheet ovat hälytysmerkki energiaremonttia suunniteltaessa. Lue lisää!


Helppo kohde kiinteistösijoittajalle: kaksinumeroiset tuotot energiaremontilla

Onnistunut energiaremontti tuo heti ison säästön kiinteistön juokseviin kuluihin. Myös päästöt vähenevät merkittävästi.

Haluatko kuulla lisää?

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Energiaan liittyviä työnäytteitämme

Helsinki, pääkonttori

Tekoäly seuloi 1600 kiinteistön energiansäästökohteet

Palvelu

AI-Energiakartoitus

Toimiala

Taloyhtiöt

Hekan vuokra-asuntokiinteistöissä on paljon potentiaalia säästää energiaa, mutta miten energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin varatut investoinnit kannattaa kohdistaa? Päätöksentekoa helpottaa Granlundin AI-Energiakartoitus.
Referenssi
Talvi tulee ja sähkön hinta nousee – oletko varautunut?

Jumboon suunniteltiin Suomen suurin energian­kierrätysjärjestelmä

Palvelu

Talvi tulee ja sähkön hinta nousee – oletko varautunut?

Toimiala

Talvi tulee ja sähkön hinta nousee – oletko varautunut?

Kauppakeskus Jumbon energiatehokkuusinvestoinnilla säästetään ostoenergiaa vuosittain noin 300 omakotitalon kulutuksen verran.
Referenssi
Helsinki, pääkonttori

Tamron hiilijalanjälki pieneni 250 tonnia

Palvelu

Digitaaliset palvelut, Granlund Manager -ohjelmisto, PTS, Huoltokirja

Toimiala

Teollisuus

Tamrolle tilojen olosuhteet ovat kaikki kaikessa. Talotekniikan optimointipalvelulla energiankulutuksen kustannukset laskivat yli 65 000 eurolla vuodessa ilman lisäinvestointeja.
Referenssi

Lisää blogeja energia-aiheesta

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.05.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Blogi

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

04.05.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Blogi

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.04.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Blogi

Lisää Granlundin energiauutisia

Miltä energia näyttää valotaiteen keinoin?

08.09.2023 – Jyväskylässä järjestettävä Valon kaupunki -tapahtuma pidetään tänä vuonna 28.9.–7.10. Granlundin vuorovaikutteisen teoksen teema on energian eri muodot. Teokseen osallistuvan ihmisen…

Uutinen
Tuomo Niemelä, Granlund

Energiankierrätys leikkaa jopa 95 prosenttia lämmönkulutuksesta

15.08.2023 – Energiankierrätys on osoittanut toimivuutensa jo yli sadassa Granlundin suunnittelemassa kohteessa. Kiinteistön hukkalämmöt voivat kattaa jopa 95 prosenttia lämmöntarpeesta.

Uutinen

Energia-asiantuntija on kiinteistö- ja rakennusalan poikkitieteilijä

14.08.2023 – Jotta energiaa voidaan hyödyntää optimaalisesti ja kestävästi, tarvitaan alan osaajia, energia-asiantuntijoita. Millaista on energia-asiantuntijan työ käytännössä?

Uutinen
Datakeskus

Datakeskusten hukkalämmöissä piilee huikea potentiaali

08.08.2023 – Datakeskusten hukkalämmöillä voitaisiin lämmittää satojen tuhansien suomalaisten kodit. Potentiaali on valtava, sillä tällä hetkellä vain viisi prosenttia hukkalämmöstä hyödynnetään.

Uutinen

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen vastaa Energiaseminaarin yleisön kysymyksiin

01.06.2023 – Hiilinielut, pienydinvoima ja vesivoima kiinnostivat Energiaseminaarin yleisöä 24.5. Markku Ollikainen vastaa nyt kysymyksiin, joita emme ehtineet käsitellä suorassa lähetyksessä.

Uutinen

Energiaseminaarin skenaarioita: miten energian hinnoittelu muuttuu, ja miten kulutusjousto tulee näkymään?

01.06.2023 – Granlundin Energiaseminaarissa 24.5. kuultiin erittäin kiinnostavia puheenvuoroja, jotka herättivät niin paljon keskustelua ja kysymyksiä yleisössä, että emme ehtineet vastat kaikkiin…

Uutinen

Kiinteistön energiakatselmus on energiatehokkuuden navigaattori

10.05.2023 – Tiedätkö mihin kaikkeen kiinteistössäsi kuluu energiaa? Entä miten energiankulutusta kannattaisi leikata? Aloita navigointi kohti fiksua energiatehokkuutta energiakatselmuksesta.

Uutinen
Laakson yhteissairaala, havainnekuva

Laakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

27.04.2023 – Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena. Mittavassa projektissa energiatehokkuus ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Uutinen

Millainen on hyvin tehty energiatodistus?

25.04.2023 – Energiatodistuksesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Se auttaa mukautumaan EU-taksonomiaan ja antaa rahanarvoisia vinkkejä energiatehokkuuden parantamiseen.

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?