Laatu ja ympäristö

Parempaa huomista rakentamassa

Haluamme olla omalta osaltamme rakentamassa parempaa huomista yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Tämän vuoksi Granlund-konsernilla on ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatit.

ISO 9001 ja ISO 14001 ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja johtamisjärjestelmiä. Laatujärjestelmä ISO 9001 on työkalu johdonmukaisen ja asiakasvaatimukset täyttävän toiminnan kehittämiseksi. Sen avulla sitoudumme laadunhallinnan jatkuvaan parantamiseen sekä asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.

Olemme pitkäaikainen kumppani, joka sitoutuu täyttämään toimintaympäristömme ja sidosryhmiemme asettamat vaatimukset. Noudatamme kaikessa toiminnassamme Granlundin arvoja, eettisiä periaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja sääntöjä. 

Arvot ohjaavat toimintaamme

Arvojemme mukaisesti tarjoamme erinomaisen asiakaskokemuksen ammattitaidolla ja joustavasti. Pidämme asiakaslupauksistamme kiinni ja sitoudumme asiakastyytyväisyyden lisäämiseen. Tähän pystymme osaavan, innostuneen ja motivoituneen henkilöstömme avulla, joka on sitoutunut niin itsensä, palveluidemme kuin toimintatapojemme kehittämiseen. Annamme työntekijöillemme mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä erilaisten mentorointi- ja koulutuskokonaisuuksien kautta. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme parantaa suoritustamme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioissa. Näin voimme kantaa vastuumme niin yhteiskunnassa, projekteissa kuin työyhteisössämme.

Kestävää yhteiskuntaa rakentamassa

Olemme vahvasti mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa. Energiatehokkaat ratkaisut ovat olleet toimintamme keskiössä perustamisestamme lähtien, ja pienennämme ympäristövaikutuksia niin omassa kuin asiakkaidemme toiminnassa rakentamalla laadukkaita ja turvallisia tiloja. Parhaiden osaajiemme avulla rakennamme kestävää globaalia muutosta sekä toimimme ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Lisäämme ympäristötietoisuutta ja viestimme ympäristötavoitteista ja -tuloksista niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Ympäristövaikutusten hallintaa kannustaen

Sitoudumme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ja toimimme lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Projektiemme riskejä hallitaan koulutuksen, resursoinnin ja laadunvarmistuksen keinoin, sekä kehittämällä digitaalisia ja tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja. Toimintamme suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät toimistotiloihin sekä henkilöstön työmatkaliikenteeseen ja matkustamiseen. Näitä hallitsemme kannustamalla etätyöskentelyyn ja -kokouksiin. Henkilöstön asuinpaikkojen lähellä olevat coworking-tilat vähentävät työmatkaliikennettä, ja työntekijöillämme on käytössään työsuhdematkalippu tai -pyörä. Sähköautojen käyttöön kannustetaan latauspisteillä ja käytössä on myös toimistopyöriä sekä -skoottereita. 

Innovaatiotoiminnalla uusia kestävän kehityksen ratkaisuja

Innovoimme uusia kestävän kehityksen ratkaisuja mm. elinkaaren ja ympäristön optimointiin, energiaverkkojen joustavuuteen, uusiutuviin energiaratkaisuihin sekä ympäristölaskentapalveluihin. Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia tietomalli- ja kustannuslaskentaratkaisuja huomioimaan ja tuomaan näkyväksi koko rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutukset. Kehitämme uusia palveluita entistä tiiviimmin yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Lataa Granlundin laatu- ja ympäristöpolitiikka

Lataa Granlundin eettiset pelisäännöt

Maila Herva
Maila Herva

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
Granlund Oy

040 017 5142
etunimi.sukunimi@granlund.fi
Siina Hara
Siina Hara

Laatu- ja vastuullisuusasiantuntija
Granlund Oy

040 184 8638
etunimi.sukunimi@granlund.fi
Riikka Linna
Riikka Linna

Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Granlund Oy

050 345 2328
etunimi.sukunimi@granlund.fi