Kuntoarviot, energiaselvitykset ja auditoinnit

Kuntoarviot, energiakatselmukset ja auditoinnit

Tarjoamme kokonaisvaltaista, poikkitieteellistä ja puolueetonta osaamista teknisiin ja energiaselvityksiin sekä teknisiin mittauksiin kiinteistön koko elinkaarella. Energiakatselmukset, auditoinnit ja kuntoarviot PTS-kustannusennusteineen tukevat ennustettavuutta ja päätöksentekoa käytännön tasolla.

Tekniset selvitykset ja mittaukset

Tarjoamme kiinteistöjen kunto- ja olosuhdeselvityksiä, vuokralaisvastuiden auditointeja ja Capex-auditointipalveluja. Meiltä löytyy kokemusta sekä uudiskohteiden että olemassa olevien kiinteistöjen kuntoselvityksistä. Selvitämme eri keinoin yksittäisten kiinteistöjen ja kiinteistöportfolioiden teknisen kunnon, riskit, korjaustarpeen ja -kustannukset. Ammattimaisesti laadituilla selvityksillä varmistetaan kiinteistön kunto, energiatehokkuus, hyvät olosuhteet ja tyytyväiset käyttäjät sekä vältytään yllätyksiltä.

Digitaaliset kuntoarviot säästävät aikaa

Digitaalisilla raportointityökaluilla saadaan kiinteistöjohtamiseen ja ylläpidon varmistamiseen selkeyttä, tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta. Hyödynnämme tarpeen mukaan Granlund Manageria, jolloin kiinteistön tiedot kootaan yhteen paikkaan digitaalisessa muodossa. Samalla kuntoarviointiprosessi nopeutuu, tietojen päivittäminen on helppoa ja raportti valmistuu saman tien. Mobiilisovelluksen ansiosta myös kerätyt tiedot ja havainnot voidaan syöttää järjestelmään jo kohteessa.

Energiakatselmukset tuovat esiin kannattavat energiatehokkuustoimenpiteet

Energiakohdekatselmukset tarjoavat konkreettisia ehdotuksia kannattavista energiatehokkuustoimenpiteistä. Teemme myös energiatehokkuuslain mukaisia kohdekatselmuksia. Laskemme sekä kustannukset että energiasäästövaikutuksen, jolloin tietoa voidaan hyödyntää laajasti energiatehokkuushankkeissa, energiamanageerauksessa ja Capex-hallinnassa. Voimme käyttää selvityksissä rakennusautomaation etäyhteyttä sekä Granlund Managerin huoltokirjaa ja energiaraportteja.

Puolueettomat kiinteistönhoidon auditointipalvelut

Tarjoamme kiinteistönhoidon laatuauditointeihin vuosien kokemuksen tuomaa teknistä osaamista ja tehokkuutta. Puolueeton laatuauditointi ja palkkio-sanktiotarkastelut auttavat seuraamaan kiinteistön ylläpidon ja palveluntarjoajien laatua ja sopimuksenmukaisuutta järjestelmällisesti. Granlund Managerin mobiilisti toimiva auditointityökalu on yksi keino nopeuttaa auditointiprosessia.

Granlundin palveluja selvityksissä, katselmuksissa ja auditoinneissa:

  • Capex-hallinnan auditoinnit
  • Energiakohdekatselmukset
  • Kiinteistönhoidon laatuauditoinnit
  • Kuntoarviot ja -selvitykset
  • Palvelusopimusten auditoinnit
  • Tekniset selvitykset ja mittaukset
  • Vuokralaisvastuiden auditoinnit.

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake