Virtuaalinen kiinteistö

Virtuaalinen kiinteistö tuo tietomallit kiinteistöjen ylläpitoon

Uusi Granlund Manager -työkalu, Virtuaalinen kiinteistö, tukee ylläpitoprosessien hallintaa. Ratkaisu mahdollistaa ylläpidon johtamisjärjestelmän tehokkaan hyödyntämisen ja tuo yhdistelmätietomallit kiinteistöjen ylläpitoon.

Kiinteistötiedon hallintaa oikean rakennuksen digitaalisella kaksosella

Virtuaalinen kiinteistö on rakennuksen digitaalinen kaksonen (digital twin), joka auttaa hallitsemaan kiinteistöön liittyvää tietoa. Yhdistelmätietomalliin kootaan dataa esimerkiksi suunnittelun aikaisista tietomalleista, IoT- ja automaatiojärjestelmistä sekä käyttäjiltä. Näin Virtuaalinen kiinteistö toimii myös vuorovaikutuskanavana kiinteistön omistajan, ylläpidon ja käyttäjien välillä.

Tehokkaita uusia toimintamalleja

Kiinteistön digitaalinen vastine mahdollistaa olosuhteiden seurannan rakennus-, kerros- ja tilakohtaisesti. Nopea reagointi palvelupyyntöihin parantaa kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyttä. Virtuaalinen kiinteistö tuo ylläpitoon läpinäkyvyyttä. Kiinteistöpäällikkö saa ylläpidosta kokonaiskuvan, ja kiinteistön omistajalla on käytössään ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Visuaalinen 3D-työkalu parantaa ylläpitojärjestelmän käytettävyyttä

Tiedon määrä kasvaa kiinteistöissä koko ajan. Tiedonhallinta onnistuukin vain, kun kiinteistöjen Big Dataa pystytään esittämään riittävän havainnollisesti. Virtuaalinen kiinteistö nostaa Granlund Managerin käytettävyyden uudelle tasolle ja tuo kiinteistötiedon visuaalisessa muodossa erilaisten käyttäjien arkeen aina kiinteistönhoitajista kiinteistöpäälliköihin ja tilojen käyttäjiin.

Virtuaaliseen kiinteistöön liittyviä palveluja:

  • Navigointi 3D-pohjakarttakuvasta rakennuksen eri osiin
  • Olosuhdetietojen esittäminen ja paikantaminen tilakohtaisesti
  • Palvelupyyntöjen paikantaminen huonetasolla
  • Visuaalinen käyttöliittymä huollon, ylläpidon ja kunnossapidon hallintaan

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Virtuaalinen kiinteistö: aamiaisseminaari

Virtuaalisen kiinteistön ensimmäinen vaihe julkaistiin Suomen kansallismuseolla pidetyssä seminaarissa 30.5.2018. Paikan valinta ei ollut sattumaa, sillä Kansallismuseo toimi Virtuaalisen kiinteistön pilottikohteena.