Selvitykset ja kartoitukset

Selvitykset ja kartoitukset – tietoa kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista

Tarjoamme kiinteistö- ja taloyhtiöille asiantuntemusta ja tehokkaat raportointityökalut kiinteistöjen teknisten järjestelmien ja rakenteiden kuntoarvioihin, tarvekartoituksiin ja olosuhdeselvityksiin.

Kuntoarvio kertoo kiinteistön korjaustarpeista ja huollon laadusta

Kattava kuntoarvio ohjaa kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa ja tarpeenmukaista huoltoa. Arvioimme kiinteistön rakenteita, taloteknisiä LVIAS-järjestelmiä, huoltoa ja käyttöä. Voimme laatia myös kevyemmän tarvekartoituksen tai laajemman kuntotutkimuksen, joka sisältää tarvittaessa myös laboratorioanalyysejä. Kuntoarvioraportit ja kiinteistön PTS-tiedot voidaan liittää Granlund Manager -järjestelmään.

Puhtaudenhallinta ja olosuhdeselvitykset rakentamisen aikana

Toteutamme erilaisia olosuhdeselvityksiä sekä uudis- että peruskorjauskohteissa. Kiinnitämme aina huomiota ihmisten turvallisuuteen, ja esimerkiksi haitta-ainekartoituksilla saadaan tietoa aineista, jotka voivat vaikuttaa rakenteissa, eristeissä tai pinnoilla peruskorjauksen hintaan. Puhtaudenhallinta jo rakennusvaiheessa ennaltaehkäisee sisäilmaongelmia ja varmistaa kaikille terveelliset olosuhteet.

Toiminnan varmistaminen ja energiatehokkuus

Asiantuntijoillamme on laaja kokemusta erilaisten kiinteistöjen talotekniikan toiminnan varmistamisesta. Reagoimme toimintahäiriöihin nopeasti ja selvitämme ongelmien syyt paikan päällä. Optimoimme myös kiinteistöjen teknisten järjestelmien toimintaa ja energiankulutusta. Meiltä löytyy runsaasti erikoisosaamista, esimerkiksi sairaala-, uima-allas, kylmä- ja jäähdytyslaitteista.

Sähkölaitteistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Sähkölaitteistojen ja -järjestelmien tekninen käyttöikä vaihtelee 20–50 vuoden välillä. Sähkölaitteiston kuntoarviointi tai -tutkimus on loistava apuväline saneeraustarpeen kartoittamiseen sekä kiinteistön pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman pohjaksi. Sähköturvallisuuslaki velvoittaa kiinteistön haltijaa ylläpitämään sähkölaitteiston turvallisuutta ja poistamaan siellä ilmenevät viat ja häiriöt riittävän nopeasti ennen kuin ne aiheuttavat hengen ja terveyden vaaraa laitteiston käyttäjille. 

Todelliseen laitteiston kuntoon perustuva kartoitus toimii myös kiinteistön haltijan apuvälineenä peruskorjaushankkeita suunniteltaessa. Kuntoarviota voidaan myös täydentää tarkemmilla kuormitus-, sähkönkulutus-, tietoliikenne- ja esimerkiksi antennimittauksilla, jolloin puhutaankin laajemmasta kuntotutkimuksesta. Kuntoarvio- ja tutkimus voivat toimia myös tulevien peruskorjaushankkeiden hankesuunnitelman pohjana.

Toteutamme kuntoarviot- ja tutkimukset kaikille sähkölaitteistoluokille ja tarvittaessa myös suurjännitteelle.

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteistolle tehtävä varmennustarkastus. Tarkastus tulee tehdä myös tällaisten laitteistojen laajemmille muutostöille. Sähkölaitteistoluokkiin kuuluvat käytännössä kaikki paritaloa suuremmat asuinrakennukset tai muut kiinteistöt, jos niiden ylivirtasuoja on yli 35 Ampeeria. Suoritamme varmennus- ja määräaikaistarkastuksia kaikille 1, 2 ja 3 sähkölaitteistoluokille sekä suurjännitteelle.

Granlundin tarjoamia selvityksiä ja kartoituksia

  • Asbestin ja muiden haitta-aineiden tutkimukset
  • Energiakohdekatselmukset 
  • Haitta-ainekartoitukset
  • Rakennetekniikan kuntotutkimukset
  • Linjasaneerausten hormikartoitukset
  • Lämpökamerakuvaukset
  • Mittauspalvelut (ilmavirrat, vesivirrat, kosteus) 
  • Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)
  • Puhtaudenhallinta
  • Sähkölaitteistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake