Hyppää sisältöön

Granlundin vuosikertomus 2021

Granlundin vuosikertomus kokoaa konsernin keskeiset tapahtumat vuodelta 2021. Lue lisää Granlundin kasvusta, liiketoiminnasta, tuloksesta, innovaatiotoiminnasta ja vastuullisuudesta.

Toimitusjohtajan markkinakatsaus

Pekka Metsi, Granlund

Vuoden 2021 päällimmäiseksi muistoksi jäi vaihteleva koronatilanne ja sen luomat haasteet liiketoiminnalle. Usko tulevaisuuteen kuitenkin palasi, ja osa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksistä sai koronasta jopa vauhtia.

Suomessa työmaat saatiin pidettyä pääosin auki, mikä poikkesi monista muista maista. Hankkeiden etenemistä hidasti kuitenkin osaajapula, eivätkä logistiikka- ja tuotantoketjut aina pystyneet vastaamaan kasvavaan kysyntään. Suunnittelubisneksessä globaalit jätit, pääomasijoittajat ja pörssiyhtiöt kilpailivat mielenkiintoisista ostokohteista, ja suomalainen omistus menetti markkinaosuutta.

Asuntorakentaminen ja julkisen sektorin energiansäästöremontit vauhdittivat markkinoita, ja koulujen elinkaarihankkeita käynnistyi vuoden aikana vilkkaasti. Myös kaupan alalla investoitiin aktiivisesti energiatehokkuushankkeisiin, ja sairaaloiden jättiprojektit jatkuivat.

Kasvaako co-working markkina?

Liike- ja toimistotiloissa sekä matkailu-, ravintola- ja hotellialalla taloudellinen epävarmuus näkyi enemmän. Myös suuria kiinteistökehityshankkeita käynnistettiin varovasti. Tilojen käytön kannalta normaaliin ei päästy vieläkään, joten nähtäväksi jää, mikä on toimistojen käyttöaste tulevaisuudessa. Tehdäänkö osa töistä jatkossakin kotona vai nouseeko co-working-markkina isompaan rooliin?

Urakoinnissa ei päästy toisenakaan koronavuonna juhlimaan, vaikka hyviäkin tuloksia saatiin aikaan varsinkin keskisuurten urakoitsijoiden joukossa. Rakennushankkeiden tuottavuutta kehitettiin työn suunnittelulla ja tahtituotannolla, ja kokemukset olivat pääosin positiivisia. Allianssit ja yhteistoiminnalliset hankkeet säilyivät varsinkin suurimpien projektien yleisinä toteuttamismuotoina.

Talotekniikkasektorilla oli nähtävissä yhteinen usko siihen, että talotekniikka on ratkaisu moniin tulevaisuuden haasteisiin, mutta sektorin ulkopuolella tähän ei laajasti vielä uskota. Monet teknologiatoimittajat ja urakoitsijat satsaavat erityisesti jatkuviin palveluihin. Ja tällä samalla markkinalla nähdään myös managereita ja asiantuntijayrityksiä. Talotekniikan rooli on silti päätöksenteossa, hankintaketjuissa ja toteutusvaiheessa usein liian matala. Urakoinnin ja suunnittelun yhteistyö kaipaa vielä kehittämistä.

Talotekniikan roolia päätöksenteossa, hankintaketjuissa ja toteutusvaiheessa tulisi korostaa nykyistä enemmän.

Vastuullisuuden merkitys korostui

ESG (Environmental, Social ja Governance) ja EU-taksonomia olivat vuoden pääpuheenaiheita konsultoinnissa. Tilauskannat lähtivät nousuun, koska sekä rakennushankkeissa että myöhemmin rakennuksen elinkaaren aikana kaivataan varsinkin energiakonsulttien osaamista ja aktiivista hiilijalanjäljen ohjausta. Myös sijoituspäätöksissä kiinnitetään yhä enemmän huomiota ympäristötekijöihin. Jatkuva, tosiasiallisesti johtamiseen vaikuttava vastuullisuusasioiden huomioiminen vaatii tehokasta tiedon käsittelyä, mikä voi antaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiolle uutta vauhtia.

Vastuullisuus voi antaa alan digitalisaatiolle uutta vauhtia.

Energiamurroksen näkyvimpänä merkkinä oli energiahintojen nousu. Monia kiinteistönomistajia kiinnostavat eri energiamuotojen ja hinnoittelun kehityksen tulevaisuuden skenaariot. Tietoa tarvitaan myös paikallisen ja keskitetyn tuotannon suhteista.

Business Finlandin rahoittama E3 oli ehdottomasti vuoden merkittävimpiä tutkimus- ja innovaatiohankkeita. Tavoitteenamme on ratkaista pandemian haasteita lääke- ja insinööritieteitä yhdistämällä. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että sisäilman viruspitoisuudet vaikuttavat tartuntojen todennäköisyyteen, joten jos pandemia jatkuu ja uusia ilmaantuu, saatamme nähdä tulevaisuudessa merkittäviä muutoksia työskentely- ja oleskelutilojen ilmanvaihtoratkaisuissa.

Tutkimus pandemian aiheuttamiin haasteisiin liittyen jatkuu.

Avainluvut

Granlund-konsernin toiminta oli vuonna 2021 voitollista, ja yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Granlund-yhtiöiden liikevaihto ja operatiivinen tulos olivat pääosin hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Konsernin liikevaihto kasvoi noin 6 % edellisestä vuodesta noin 109 miljoonaan euroon. Käyttökate säilyi edellisvuoden tasolla noin 15 miljoonassa eurossa. Henkilöstölle maksettava kokonaistulospalkkio oli noin 4,3 miljoonaa euroa.

Konsernin toiminta pysyi voitollisena ja liikevaihto kasvoi.

Muutokset konsernirakenteessa

Granlund-konserni oli vuonna 2021 mukana seitsemässä yrityskaupassa:

Granlund Tampere osti helmikuussa 2021 Sähkösuunnittelu Pousi Oy:n, joka vahvisti yhtiön sähkösuunnitteluosaamista Pirkanmaalla. Kesäkuussa tehtiin uusi ennätys, kun saman päivän aikana vahvistettiin kaupat kolmen yhtiön kanssa. Paimiolainen VA Optimate Oy lisäsi Granlundin sähkötekniikan rakennuttamisen ja valvonnan sekä määrä- ja kustannuslaskennan osaamista Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Lahtelainen WE Sähkö Oy liittyi Granlund Lahteen ja mikkeliläinen Insinööritoimisto HTCC Oy Granlund Mikkeliin.

Elokuussa Granlund Kuopio Oy sopi yrityskaupan Insinööritoimisto J. Markkanen Oy:n kanssa Kuopiossa. Syksyllä 2021 Granlund Saimaa osti rakennesuunnittelun asiantuntija Imatran Juva Oy:n ja Granlund Häme forssalaisen Sähkösuunnittelu Macel Oy:n.

Yrityskaupat jatkuivat vuoden 2022 alussa, kun sähkösuunnitteluun erikoistunut Eco Konsult i Stockholm AB tuli osaksi Granlundia. Se lähes kolminkertaisti asiantuntijoidemme määrän Ruotsissa. Lean 4D Oy toi puolestaan uutta osaamista tietomallipohjaiseen 4D-aikataulutukseen.

4D-aikataulutusta kehitetään Granlundilla

Lean 4D on kehittänyt rakennushankkeen aikataulujen visualisointiin 4D-työkalun. Alun perin 4D-aikataulutus suunniteltiin tukemaan työmaan ohjausta, mutta se sopii yhtä hyvin suunnittelun ohjaukseen ja turvallisuussuunnitteluun.

Granlundilla sitä tullaan käyttämään myös kustannus- ja hiilijalanjälkiohjaukseen. 4D-aikataulutus tukeekin sekä rakennushankkeen tuottavuutta että vastuullisuutta. Voidaan ajatella, että kyse on rakennuksen digitaalisesta kaksosesta, joka kuvaa reaaliajassa ja kaikille ymmärrettävällä tavalla, miten rakennushanke etenee vaihe vaiheelta.”

– Jouni Ojala, Lean 4D Oy

Plan G -strategia etenee

Granlundin vuonna 2020 lanseerattu ja vuoteen 2025 tähtäävä Plan G -strategia sai vauhtia vuoden 2021 aikana. Veimme strategisia tavoitteita eteenpäin strategiaprojekteissa, ja kasvun kannalta tärkeitä olivat myös yritysjärjestelyt. Vuoden 2021 aikana toteutettiin monta tulevaisuuden kannalta merkittävää yrityskauppaa, jotka luovat uutta liiketoimintaa ja vahvistavat kansainvälistä kehitystä.

Datapohjaiset prosessit auttavat huomioimaan hiilijalanjäljen. Strategiamme mukaisesti keskitymme kaikessa tekemisessämme tiedon virtautuksen tehostamiseen ja hyödynnettävyyden parantamiseen. Elinkaarijohtamisen palveluissa ja konsultoinnissa data flown ympärille onkin jo kehittynyt uutta liiketoimintaa. Myös projekteissa datan virtaaminen tukee laatua ja tuottavuutta. Vuoden 2021 aikana toimme projekteihin uusia datapohjaisia toimintamalleja, joilla huomioidaan kustannusten ja aikataulujen rinnalla myös hiilijalanjälki.

Vuoden 2021 aikana strategiaa jalkautettiin henkilöstölle Topaasian avulla. Kaikki granlundilaiset pääsivät keskustelemaan strategiasta Plan G -pelipakan avulla. Topaasiasta saatiin hyvää palautetta ja pelien keskiarvo asteikoilla 1-5 oli noin 3,8 luokkaa.

Kohti kestävää ja älykästä tulevaisuutta. Yhdessä.

Datapohjaiset prosessit auttavat huomioimaan hiilijalanjäljen.

Liiketoiminta

Talotekninen suunnittelu ja projektiliiketoiminta

Markkinaosuutemme kehittyi taloteknisessä suunnittelussa positiivisesti vuoden 2021 aikana. Käynnissä oli useita suuria sairaalahankkeita, ja uusiakin aloitettiin. Kysyntä oli hyvällä tasolla myös elinkaari-, datakeskus-, energiansäästö- ja korjausrakentamisen hankkeissa. Julkinen sektori oli aktiivinen, ja rakennusliikkeiden ja sijoittajien rooli asiakaskunnassamme vahvistui.

Projektien keskikoko pieneni, koska suuria kehityshankkeita käynnistyi hitaasti. Silti toimintamme kehittyi monen asiakkaan kanssa positiivisesti ja saimme luotua uutta tarjontaa, erityisesti vastuullisuus- ja energiapalveluissa.

Korona hallitsi markkinaa ja keskustelua sisäilman laadusta. Lanseerasimme vuoden aikana kevyen auditointipalvelun tilojen turvallisuuden varmistamiseksi. Käytännön tasolla kiinteistöjen ilmanvaihdossa ei kuitenkaan näkynyt suurta parannusta. Tavoitteenamme onkin lisätä jatkossa ymmärrystä talotekniikan merkityksestä ja vuoden 2021 lopulla aloitimme Talotekniikka2030-ohjelman suunnittelun. Viiden professorin ja liiketoiminnan on yhteistyössä tarkoitus valmistella sisältö- ja rahoituspaketti, jonka avulla voidaan osoittaa talotekniikan merkittävyys mm. terveellisyydessä ja tuottavuudessa, kehittää uusia hyödyntämismalleja talotekniikan tuottamalle datalle, ja uusia rooleja alan toimijoille.

Kehitämme datalle koko ajan uusia hyödyntämistapoja ja käynnistimme syksyllä Rakennushankkeiden digitaalinen ohjaus -projektin. Sen tavoitteena on parantaa strategiamme mukaisesti tiedolla johtamista, rakennushankkeiden tuottavuutta sekä kustannusten ja aikataulujen hallintaa. Tietomallipohjaisen suunnittelun tarjoama data auttaa hallitsemaan myös hiilijalanjälkeä.

Lanseerasimme vuoden aikana uuden projektinjohtopalvelun. Toimintatapaa on käytetty erityisesti taloteknisesti vaativissa energiatehokkuushankkeissa. Projektinjohtopalvelussa kannamme vastuun rakennushankkeen projektinjohdosta, hankinnoista ja suunnittelusta. Tarkoituksena on kumppanuus, jossa tavoitteet sovitaan yhdessä ja datan hyötykäytöllä varmistetaan toiminta myös käytön aikana.

Talotekniikalla on suuri merkitys tilojen terveellisyydelle ja tuottavuudelle.

Vuoden 2021 suurimpia projekteja olivat muun muassa:

 • Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma
 • Laakson sairaala
 • Lapin keskussairaala + Psykiatria, Rovaniemi
 • Kuopion yliopistollisen sairaalan KYS Uusi Sydän 2025 -uudistamisohjelma
 • Pääkonttoriprojekti pääkaupunkiseudulla (salainen)
 • Tampereen Hippos
 • Espoon perhekeskus
 • HEKA 2020
 • Pohjois-Karjalan keskussairaala
 • Tampereen yliopistollisen keskussairaalan psykiatria

Ohjelmistoliiketoiminta

Ohjelmistoliiketoiminnassa Granlund Managerin markkinaosuus kehittyi positiivisesti, ja Granlund Designerin merkitys järjestelmätiedon hallinnassa kasvoi. Kehitimme vuoden aikana digitaaliseen kaksoseen liittyviä palveluja ja tiedolla johtamista tukevaa dynaamista raportointia. Valmistelemme parhaillaan myös järjestelmäpäivityksiä, jotka vastaavat energiaseurannan ja -johtamisen tarpeisiin.

Kokosimme elinkaarijohtamisen osaajat samaan organisaatioon ohjelmistojen kanssa. Tavoitteena on saada datan hyödyntäminen osaksi kaikkea palvelutoimintaamme. Lisäksi jaoimme ohjelmistoliiketoiminnan Granlund Managerin SaaS-palveluihin, elinkaarijohtamisen palveluihin sekä uuteen datayksikköön. SaaS-palveluissa tehtiin jo kolmatta vuotta peräkkäin myyntiennätys. Kansainvälisessä liiketoiminnassa uusia kauppoja toteutui Skandinaviassa, Baltiassa ja Lähi-idässä. Kiinan toiminnot päätettiin lopettaa.

Granlund Managerin SaaS-palveluissa tehtiin myyntiennätys.

Konsultointi

Ilmastonmuutoksen hillintä sekä ESG- ja hiilineutraaliustavoitteet lisäsivät energia- ja ympäristökonsultoinnin kysyntää. Rakennusalan herääminen vastuullisuuteen näkyi positiivisesti myös jatkuvissa energia-, CAPEX- ja OPEX-palveluissa. Konsultoinnin pääalueita olivat energiatehokkuushankkeet, rakennusprojektien energiakonsultointi, energiajohtaminen ja alueelliset energiaratkaisut.

Konsultointipalveluissa korostuivat taloudellisesti kannattavat energiainvestoinnit uusiutuvaan energiaan, uusiin teknologioihin ja talotekniikan älykkääseen ohjaukseen. Laadimme asiakkaillemme vuoden aikana paljon hiilineutraaliuden tiekarttoja ja autoimme niiden toteutuksessa. Vastuullisuuden kehittyminen näkyi myös Due diligence -toiminnassa, joka vilkastui edellisestä vuodesta selvästi. Toimintamme oli aktiivista kotimaan lisäksi Pohjoismaissa ja Baltiassa.

ESG- ja hiilineutraaliustavoitteet lisäsivät energiakonsultoinnin kysyntää.

Kiinteistö- ja energiajohtaminen

Kiinteistö- ja energiajohtamisen palvelumme kehittyivät positiivisesti. Keskityimme tukemaan kiinteistöjen jatkuvan datavirran hallintaa tehokkailla analytiikkatyökaluilla ja systemaattisilla toimintatavoilla. Tavoitteenamme on tehostaa kunnossapidon, huollon, energian ja sisäolosuhteiden johtamista. Yksi konkreettisista työkaluista on AI-energiakartoitus.

ESG-tavoitteet ovat saaneet kiinteistönomistajat rakentamaan omia kumppani- ja palveluntuottajaverkostojaan. Asiantuntijoidemme avulla kiinteistöjohtamisessa huomioidaan kattavasti taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuullisuus. Kehitämme myös koko ajan uusia digitaalisia raportointipalveluja ja dataa hyödyntäviä prosesseja, jotka varmistavat vastuullisuustavoitteiden toteutumisen ilman kohtuutonta lisätyötä.

Digitaalisilla prosesseilla varmistetaan vastuullisuustavoitteiden toteutuminen.

Energiajohtamisen asiakkuuksia

 • Kesko
 • Antilooppi
 • Varma
 • Citycon
 • Sagax
 • S-ryhmä
 • Veritas
 • SYK Oy
 • HUS
 • Senaatti-kiinteistöt

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttamisen, valvonnan ja korjausrakentamisen palvelumme kehittyivät vuonna 2021 vahvasti. Rakennuttaminen työllisti jo noin 100 asiantuntijaa alueyhtiöissä ja pääkaupunkiseudulla. Kanta-asiakasverkostomme laajeni, ja kehitimme yhteisiä työkaluja ja toimintatapoja. Savo-Karjalassa Granlund on markkinoiden merkittävimpiä toimijoita, erityisesti julkisen sektorin korjaushankkeissa. Pääkaupunkiseudulla pääfokus on kokonaispalvelun tuottaminen korjausrakentamisen projekteihin eli Granlundin kautta hoituu projektinjohto, kaikki tarvittava suunnittelu ja erityisosaamisen palvelut.

Rakennuttamisen kysyntä kasvoi vahvasti.

Datakeskukset

Datakeskusten suunnittelussa ja konsultoinnissa vuosi oli vilkas ja dynaaminen. Toimimme datakeskusprojekteissa paikallisesti sekä Suomessa että Ruotsissa. Vuoden kohokohta oli CSC:n LUMI-datakeskuksen Data Center Design Innovation -palkinto kansainvälisessä DCD Awards -gaalassa. Vastasimme LUMI-projektin teknisestä suunnittelusta Kajaanissa. Sähköveron muutoksen ansiosta Suomessa on tällä hetkellä valmisteilla ennätysmäärä suuria datakeskushankkeita.

LUMI-datakeskus palkittiin DCD Awards -gaalassa.

Erikoissuunnittelu

Erityisosaamista vaativilla suunnittelupalveluilla oli vilkas vuosi. Työtä riitti niin valaistuksen, AV- ja esitystekniikan, tele- ja turvatekniikan, puhdastilojen ja keittiöiden, palontorjunta- ja kylmätekniikan sekä varavoimaratkaisujen suunnittelussa. Asiantuntijoitamme hyödynnettiin niin erikoishankkeissa kuin koko konsernin projekteissa. Osallistuimme vuoden 2021 aikana muun muassa Finlandia-talon ja Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksiin sekä Tanssin talon ja Länsimetron suunnitteluun.

Tanssin talo tuo tanssimisen ilon kaikkien saataville.

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun ammattilaisemme olivat mukana niin valtakunnallisissa konesaliprojekteissa kuin paikallisissa rakennushankkeissa. Arkkitehti- ja rakennesuunnitteluosaamisemme keskittyy Lappeenrannan seudulle. Rakennesuunnittelupalvelumme vahvistuivat edelleen vuoden 2021 aikana, kun Imatran Juva Oy liittyi osaksi Granlund Saimaata.

Saimaan seudulla hallitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelu.

Isännöinti

Vuosi 2021 oli Granlundin isännöintipalveluille ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yrityksen johto organisoitiin uudelleen, mikä hidasti toiminnan kehittämistä. Toisella vuosipuoliskolla tilanne tasaantui, ja esimerkiksi uusasiakashankinnan tulokset ovat olleet positiivisia. Muutokset ja kehitystyö näkyivät kuitenkin toiminnan kannattavuudessa, ja tulos jäi tappiolliseksi.

Isännöintipalvelut ovat kehitysvaiheessa.

Asiakastyytyväisyys

Mittaamme ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti, koska sujuva ja mutkaton yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää toimintamme kehittämiselle. Haluamme reagoida myös kehitystarpeisiin nopeasti, ja siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä sekä pidemmän aikavälin tutkimuksilla että projektien omilla pulssitutkimuksilla. Laaja asiakassuhdetutkimus toteutetaan joka toinen vuosi.

Asiantunteva, vastuullinen ja monipuolinen

Taloustutkimus toteutti laajan asiakassuhdetutkimuksen yhtiössämme viimeksi syksyllä 2020. Granlund-konsernin NPS-luku eli suositteluindeksi oli 47. Pitkäaikaista asiakastyytyväisyyttä mittaava CSI-indeksi (Customer Satisfaction Index) oli 76. Se kuvaa hyvin tyytyväisten ja täysin tyytyväisten asiakkaiden prosenttiosuutta kaikista vastaajista.

Saimme asiakassuhdetutkimuksessa huippuarvosanat henkilöstön asiantuntemuksesta ja toiminnan vastuullisuudesta. Asiakkaamme arvostivat myös korkealle laaja-alaisuutta ja monipuolista palveluvalikoimaa.

Laaja-alainen osaaminen on asiakkaillemme tärkeää.

Asiakastyytyväisyys projekteissa

Koska liiketoimintamme on osittain projektiluonteista, mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti myös projekteissa. Pyydämme palautetta kaikissa Granlund-yhtiöissä ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuonna 2021 projektipalautteiden NPS-luku oli 61. Arvostelijoita oli 2,6 %. Jatkuvassa projektipalautteessa asiakkaamme nostivat esiin yhteistyön sujuvuuden ja aikataulut. Luvatut asiat pidetään!

Ongelmatilanteiden käsittely

Tartuimme vuoden 2021 aikana asiakassuhdetutkimuksessa esiin nousseisiin kehitystarpeisiin ihan konkreettisesti. Yksi kehityskohteista oli ongelmatilanteiden käsittely. Järjestimme sisäisiä koulutuksia ja kerroimme oppimistarinoita. Tavoitteena on oppia löytämään ratkaisukeskeisesti kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos. Haluamme panostaa myös oikea-aikaiseen ja läpinäkyvään viestintään kaikissa tilanteissa.

Vastuullisuus

Granlundin vastuullisuusraportointi koostuu kolmesta osiosta, joita ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu. Sosiaalisesta vastuusta kerrotaan vuosikertomuksen Henkilöstö-osiossa, taloudellisesta mm. Asiakas- ja Avainluvut-osiossa sekä ympäristövastuusta tässä omassa osiossaan.

Ympäristövastuu

Granlund haluaa olla mukana ratkaisemassa ilmastonmuutoksen haasteita: edistämme vähähiilisyyttä sekä asiakastyössä että omalla toiminnallamme. Olemme muun muassa sitoutuneet Net Zero Carbon Buildings –sitoumuksessa varmistamaan käytössämme olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian käytön.

Granlund laskee hiilijalanjäljen GHG-protokollan mukaisesti. GHG-protokolla on kansainvälisesti tunnettu laskentastandardi, joka jakaa päästöt kolmeen laajuusalaan (scope). Laskentaamme kuuluvat scopet 1 ja 2 sekä Granlundille olennaiset epäsuorat päästöt scopesta 3.

Omaa hiilijalanjälkeä pienennetään vuosi vuodelta, ja kädenjälkeä kasvatetaan.

Vuonna 2020 asetettu tavoite olla hiilineutraali vuonna 2021 saavutettiin. Oman toiminnan vähähiilisyyttä on edistetty Granlundilla monin tavoin: koko konsernissa käytetään sertifioitua EKOenergiaa, viidellä toimistolla on käytössä aurinkoenergiaa, omat kiinteistöt lämmitetään vihreällä kaukolämmöllä ja edistämme kestävää liikkumista tarjoamalla yhteistyökäyttöautoja, sähköautojen latausmahdollisuuden, työsuhdematkalipun ja työsuhdepolkupyörän. Lisäksi kompensoimme kaikki scope 1 (suorat päästöt), scope 2 (epäsuorat ostoenergian päästöt) ja scope 3 (epäsuorat päästöt) -päästömme, mikä tekee meistä hiilineutraaleja.

*Raportoimme Scope 2 -päästömme käyttäen markkinaperusteista (market based) laskentatapaa, joka huomioi ostamamme energian ominaispäästöt. Sijaintiperusteiset (location based) energiankulutuksesta aiheutuvat päästömme olivat 2021 vuonna 515 tn CO₂. Luku perustuu Suomen sähkön hankinnan keskimääräisiin ominaishiilidioksidipäästöihin.

Hiilineutraaliustiekartta ohjaa

Granlundin tavoitteena on edistää jatkossakin toimintansa vähähiilisyyttä. Granlundille on luotu hiilineutraaliustiekartta, jonka avulla omia päästöjä pienennetään ja näin myös kompensoitavien päästöjen määrä vähenee vuosittain. Vuoden 2021 aikana teimme mm. kestävän liikkumisen suunnitelman ja määritimme työsuhdeautoihin kriteeriksi vähäpäästöisyyden. Lisäksi aloitimme työn hiilikädenjälkemme selvittämiseksi ja kasvattamiseksi.

Autamme asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja parantamaan vastuullisuuttaan

Vuoden 2021 aikana kiinteistö- ja rakennusalan tietoisuus ja vaatimukset hiilineutraaliudelle ja vastuullisuudelle kasvoivat huimaa vauhtia. Granlundilla toimimme kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme vastuullisuuden kehittämisen tukena auttamalla heitä asettamaan tavoitteita ja edistämään niiden saavuttamista aina organisaation johtamisesta käytännön rakennushankkeisiin. Palveluihimme kuuluvat mm. hiilineutraaliustiekartat ja hiilijalanjälkiohjaus, ilmastoriskien hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, energiajohtaminen ja energiatehokkuushankkeet, ympäristösertifioinnit, kiertotalousratkaisut ja resurssien viisas käyttö, EU-taksonomia ja vihreä rahoitus. Näiden palveluiden kysyntä kasvoi 2021 erittäin nopeasti.

Osallistumme myös laajasti alan kehittämiseen. Vuoden 2021 aikana mm. konsultoimme Ympäristöministeriössä valmisteltavan ilmastoselvitys-lainsäädännön taustalla olevan arviointimenetelmän kehittämistarpeista, koulutimme suuren määrän alan ammattilaisia, edistimme tietoisuutta EU-Taksonomiasta kahdella avoimella webinaarilla ja toimimme GBC Finlandin Hiilineutraalin rakennuksen määritelmäohjeen kirjoittajina.

Blogi: Vuonna 2021 KiRa-alalla otettiin vastuullisuudessa isoja harppauksia eteenpäin

Vuosi 2021 oli kiinteistö- ja rakennusalalla vastuullisuuden kannalta käänteentekevä. Vähähiilisyys ja vastuullisuus ovat nousseet sivuroolista liiketoiminnan edellytykseksi. Ilmastovastuu on päässyt mukaan strategisiin tavoitteisiin. Kehityksestä jääminen alkaa olla liiketoimintariski.

Henkilöstö

Granlund Pohjanmaan porukkaa kahvilla

Henkilöstötyytyväisyys

Vuonna 2021 Granlundilla elettiin poikkeuksellinen vuosi, kun työkavereita ei enää voinut tavata arjessa samoin kuin ennen. Silti henkilöstötyytyväisyys pysyi korkealla tasolla.

Granlundilla panostetaan osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön, joka on koko toiminnan perusta. Granlund haluaa olla paras työpaikka sekä nykyisille että tuleville granlundilaisille. Erinomainen ihmisten johtaminen, työn tekemisen joustavuus sekä hyvinvoinnin ja kehittymisen tukeminen ovat tärkeä osa tätä strategista tavoitetta.

Kehittäminen ja kehittyminen ovat aina olleet oleellinen osa granlundilaista kulttuuria. Konsernissa on kattava sisäinen koulutustarjonta, johon liittyy paitsi substanssiosaamisen kehittäminen, myös esimerkiksi hyvää granlundilaista johtamista tukevat valmennukset.

Työn tekemisen joustavuuden tueksi vuonna 2021 luotiin Granlundin yhteiset hybridityöskentelyn toimintamallit, joihin näkemyksiä pyydettiin jokaiselta granlundilaiselta. Henkilöstön hyvinvointia on tuettu niin joustavilla työjärjestelyillä, kuin esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta hyödyntää yksilöllistä Movendos-hyvinvointivalmennusta.

95 % granlundilaisista on tyytyväinen työpaikkaansa.

Henkilöstötutkimuksesta hyvät tulokset

Henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia mitataan joka toinen vuosi tehtävällä laajalla henkilöstötutkimuksella sekä kuukausittaisella Fiilispulssi-kyselyllä. Fiilispulssin NPS vuonna 2021 oli hyvä: 45.

Viimeisin laaja henkilöstötyytyväisyystutkimus toteutettiin keväällä 2021. Kokonaisuudessaan henkilöstötyytyväisyys oli jälleen korkealla tasolla. Vastaajista 95 % on tyytyväisiä työpaikkaansa ja 98 % on jo suositellut tai suosittelisi Granlundia työpaikkana tuttavilleen. Valtaosa granlundilaisista koki, että jokainen voi vaikuttaa omalla työpanoksellaan yrityksen menestymiseen.

Henkilöstötyytyväisyystutkimuksesta nousseet kehitystarpeet puolestaan liittyvät tiedonkulkuun, erityisesti eri ryhmien välillä. Yhtenä tiedonkulkua kehittävänä kanavana käyttöön otettiin vuonna 2021 kokonaan uusi intranet.

Hyvä johtaminen avainasemassa

Jo vuosien ajan Granlund on tarjonnut esihenkilöille yhteisiä keskustelufoorumeita sekä valmentanut uusia esihenkilöitä noin vuoden kestävällä valmennusohjelmalla. Vuonna 2021 ihmisten johtamisen koulutuskokonaisuutta laajennettiin kokeneille esihenkilöille sekä ylemmälle johdolle suunnatulla Uusiutuva Johtaminen -valmennuskokonaisuudella.

Tyytyväisyys johtamiskulttuuria kohtaan näkyy henkilöstötutkimuksen tuloksissa: esihenkilöiden työskentely sai granlundilaisilta erinomaiset pisteet.

Hyvä johtaminen ja hyvät esihenkilöt tunnistettiin hyväksi kärjeksi työnantajakuvaan liittyvässä ulkoisessa viestinnässä: somesarja Minulla on #HyväPomo alkoi ilmestyä Granlundin Somekanavilla keväällä 2021 ja jatkui läpi vuoden.

Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa

Vuoden 2021 Granlund alkoi tehdä entistä strategisempaa työnantajakuvan rakentamista sosiaalisessa mediassa. Pohjana tekemiselle toimi vuonna 2020 valmistunut työnantajalupaus. Parhaita teemoja kartoitettiin esimerkiksi valtakunnallisen tutkimusten avulla, joissa kohderyhminä olivat sekä alan opiskelijat että ammattilaiset.

Hyvän johtamisen lisäksi teemoiksi nostettiin joustava työelämä ja itselle tärkeät ja monipuoliset projektit. Joustavasta työelämästä kerrottiin vuoden mittaan somesarjassa #PerheVapaalla, jossa granlundilaiset kertoivat omin sanoin omasta perhevapaastaan, työn ja perhe-elämän yhdistämisestä sekä ajatuksistaan elämän prioriteetteihin liittyen.

 

Innovaatio- ja kehitystoiminta

Keskityimme innovaatio- ja kehitystoiminnassa globaaleihin haasteisiin, kuten pandemiaturvallisuuteen ja uusiutuviin energianlähteisiin. Olimme mukana kansallisesti merkittävissä yhteiskehittämishankkeissa ja teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, kumppanien, startupien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Vuonna 2021 innovaatio- ja kehitystoimintaan investoitiin 6,3 miljoonaa euroa. Se on noin10 % emoyhtiön ja 6 % koko konsernin liikevaihdosta. Merkittävinä ulkopuolisina rahoituslähteinä olivat Business Finland ja EU:n tutkimusrahoitus. Lujan pohjan innovaatiotoiminnallemme loivat myös tiiviit suhteet suomalaisiin ja kansainvälisiin oppilaitoksiin. Ne ovat meille myös rekrytoinnin kannalta tärkeitä talenttipooleja.

Rahoitimme tutkimustyötä useissa oppilaitoksissa

Teimme vuonna 2021 lahjoituksen Aalto-yliopistolle älykkään talotekniikan ja älyrakennusten opetuksen ja tutkimuksen kehittämistyöhön. Lisäksi olemme tukeneet jo pitkään suomalaisten yliopistojen toimintaa jaetulla Professor of Practice -resurssilla (Aalto-yliopisto, Smart Building) ja Talotekniikan Industry Professor -resurssilla (Tampereen yliopisto, rakennettu ympäristö). Tuemme myös ruotsinkielistä LVI-insinööri-opetusta Tammisaaressa.

Oppilaitosyhteistyön lisäksi rahoitamme Aalto-yliopiston Building 2030 -projektia (rakennusalan uudet ja tehokkaammat toimintamallit) ja rakennusalan yritysten RAIN2-projektia (rakentamisen integraatiokyvykkyys ja yhteistyö).

Granlund nousi ensimmäistä kertaa ”Suomen 100 suurinta tutkijaa” -listalle (sija 97).

Innovaatiostrategia

Innovaatio- ja kehitystoimintaamme ohjaa vuoden 2021 kesäkuussa valmistunut Innovaatiostrategia. Se tähtää vuoteen 2026 ja perustuu Granlundin Plan G -strategiaan. Valitsimme innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen kolme osa-aluetta: data flow, smart well-being ja intelligent sensing.

Vuonna 2021 päättyi kolme kansainvälistä kehittämishanketta:

eTEACHER – EU Horizon 2020 -projekti: End-users tools to empower and raise awareness of behavioural change towards energy efficiency
 • hankkeessa pilotoitiin älykkäitä energiatehokkuusratkaisuja Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Romaniassa
 • kehittämistyömme liittyi ratkaisuihin, joilla kerätään ja analysoidaan rakennusautomaatiotietoa ja käyttäjäpalautetta.
BIMLIFE, BIM-based life cycle management for energy-optimized buildings
 • kehitimme hankkeessa yhdessä Saksan suurimman tutkimuslaitoksen Fraunhofer Instituten kanssa tietomalleja hyödyntävää kiinteistöjen ylläpidon alustaa kansainvälisille markkinoille
 • Digital Twin -ratkaisuja pilotoitiin Suomessa SYK:n Tampereen Kampusareenalla ja Saksassa FASA buildingissä ja Technical University of Dresdenissä
 • suomalainen pilottikohde menestyi vuoden 2021 kansainvälisessä BuildingSMART Awards -kilpailussa.
AutoDC – ITEA3-projekti, cluster programme of EUREKA: Autonomous Datacenter for Long Term Deployment
 • hanke oli tärkeässä roolissa uusien datakeskusratkaisujen kehittämisessä ja datakeskusliiketoimintamme kansainvälistymisessä erityisesti Ruotsin markkinoilla.

Jatkamme kansainvälistä kehitystyötä seuraavissa hankkeissa:

Mad@Work – ITEA3-projekti: Mental Wellbeing Management and Productivity Boosting in the Workplace
 • hankkeen pilotointialustana toimii Vaasan keskussairaala
 • tavoitteena on tunnistaa älykkäästi mahdolliset olosuhdepoikkeamat ja niiden vaikutukset.
MES-China, Research and Demonstration of Model-based Dispatching of Multi-carrier Energy System in Industrial Parks
 • Suomi–Kiina-yhteistyöprojektissa kehitetään hybridienergia- ja digital twin -ratkaisuja
 • pilotointikohteeksi valittiin Te Xun Cyber technology building Kiinan Hangzhoussa (Zhejiang).

Business Finland myönsi Granlundille rahoitusta kolmeen uuteen kehitysprojektiin:

DHC-Hybrid, Research and demonstration of key technologies of DHC hybrid system based on renewable energy heat pump
 • Suomi–Kiina-yhteistyöprojektissa kehitetään uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäviä kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisuja.
IML4E – ITEA3-projekti, Industrial machine learning for enteprises
 • kehitämme hankkeessa kansainvälisen konsortion kanssa prosessia keinoälyn hyödyntämiseen sekä keinoälyyn perustuvia käyttötapauksia ja palveluja
 • projekti tukee Granlundin strategista kehittämisaluetta data flow.
E3, Excellence in pandemic response and enterprise solutions ecosystem
 • Business Finlandin suurimpiin rahoituskohteisiin kuuluvassa hankkeessa kehitetään pandemiaturvallisia ratkaisuja rakennettuun ympäristöön
 • Granlundilla on hankkeessa merkittävä rooli terveydenhuollon ratkaisujen kehittämisen koordinaattorina käyttötapauksessa ”Smart Modular Healthcare”
 • hanke tukee sairaalaliiketoimintamme kansainvälistymistä.

Forum Viriumilta saatiin rahoitusta innovaatiokilpailussa menestymisen kautta:

Healthy Liveably Neighbourhoods: Green Kalasatama -teema
 • kehitämme lisätyn todellisuuden AR-sovellusta, jolla eri tahoja voidaan osallistaa vihreän ympäristön suunnitteluun.

Näkymät vuodelle 2022

Suhdannetilanne vaikuttaa kaikilla Granlundin toimialoilla positiiviselta. Koronan mahdolliset uudet variantit ja niiden taloutta hidastava vaikutus ovat kuitenkin uhka monella toimialalla. Myös hintojen nousu tuo haasteita uusien rakennushankkeiden käynnistymiselle. Koska toimimme monella rintamalla ja asiakaskuntamme on vahva, vain merkittävät heilahdukset ovat todellinen uhka liiketoiminnallemme.

Odotamme vuodelta 2022 kasvua korjausrakentamisessa, datakeskuksissa ja energiansäästöprojekteissa. Myös sairaalasektori säilyy vahvana. Lisäksi paljon potentiaalia liittyy kotimaan akkuteollisuusprojekteihin. Monella Granlundin pitkäaikaisella asiakkaalla on tuleville vuosille merkittäviä investointisuunnitelmia, mikä mahdollistaa pääsyn mielenkiintoisiin hankkeisiin.

Kasvua on odotettavissa korjausrakentamisessa, datakeskuksissa ja energiansäästöprojekteissa.

Palveluliiketoimintaa vahvistetaan

Plan G -strategian mukaiset organisaatiomuutokset toteutettiin vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 tavoitteena on luoda uusia palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia ja vahvistaa rooliamme teknisesti vaativien rakennusten tekniikan johtamisessa. Kansainvälisessä toiminnassa jatkamme osaamisemme vahvistamista Ruotsissa, jossa kasvuvauhti on Suomea kovempi.

Kaikkien yhtiöidemme budjetit perustuvat vuonna 2022 hyvän kehityksen jatkumiselle ja konsernissa vuotta 2021 voimakkaammalle kasvulle. Kehityksen suurimpana jarruna voi olla edelleen korona. Lisäksi maailmanpolitiikan heijastuminen Suomen talouteen voi aiheuttaa markkinoilla turbulenssia. Projektien taloudelliset riskit varsinkin suurissa hankkeissa ovat mahdollisia.

Pekka Metsi

Toimitusjohtaja
Granlund Oy

Granlundin aiemmat vuosikertomukset

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?