TEDD-palvelut

Kiinteistökauppojen puolueettomat TEDD-prosessit

Tuotamme kiinteistökauppojen teknisiä ja ympäristö Due Diligence -palveluja kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille, yksittäisiin kiinteistöihin ja laajoihin kiinteistöportfolioihin. Valtakunnallisen asiantuntijaverkostomme ja kansainvälisten yhteistyökumppaniemme ansiosta DD-selvitykset valmistuvat kustannustehokkaasti, joustavasti ja ajallaan.

Myyjän ja ostajan TEDD-selvitykset kaikenlaisiin kohteisiin

Selvitämme kiinteistötransaktioissa tekniset ja ympäristöriskit puolueettomasti joko myyjän tai ostajan toimeksiannosta. Technical (TDD) ja Environmental (EDD) Due Diligence -palvelukokonaisuudet suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöjen lisäksi meiltä löytyy laajaa taloteknistä erityisosaamista esimerkiksi terveydenhoitoalan kiinteistöistä.

Puolueetonta tietoa kiinteistökauppoihin

Tavoitteenamme on muodostaa realistinen ja puolueeton kokonaiskuva kiinteistön ominaisuuksista ja tukea asiakasta koko kiinteistökauppaprosessin ajan. Tuotamme tietoa teknisten ja ympäristöasioiden vaikutuksista kiinteistön arvoon ja nostamme esiin riskit, jotka liittyvät esimerkiksi kiinteistön kuntoon ja PTS-korjaustarpeisiin sekä maaperän haitta-aineisiin. Kiinnitämme huomiota tarvittaessa myös esimerkiksi kiinteistön muuntojoustavuuteen, ylläpidon tasoon, rakennuslupa-asioihin ja vuokralaisvastuisiin.

Perusteltu näkemys myös kiinteistön käyttäjätyytyväisyydestä

Tarjoamme kiinteistökauppoihin tiedon lisäksi perusteltuja näkemyksiä, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia päätöksenteon tueksi. Annamme prosessin aikana suosituksia kaikista niistä asioista, jotka on hyvä hoitaa kuntoon ennen kiinteistökauppaa tai heti sen jälkeen. Erityistä DD-prosesseissamme on loppukäyttäjän huomiointi ja käyttäjätyytyväisyyden arviointi. Kiinteistön loppukäyttäjien hyvinvointiin vaikuttavat esimerkiksi sisäolosuhteet ja rakennuksen turvallisuus.

Granlundin TEDD-palveluja

 • Energiatehokkuus ja energiatodistus
 • Fit out- ja vuokralaismuutokset
 • Kaavoitus-, rakennuslupa- ja rasiteasiat
 • Konversiopotentiaali
 • Korjaustarpeiden ja -kustannusten arviointi
 • Kuntoarviot 
 • Käyttäjien hyvinvointi
 • Pinta-alamittaukset
 • Pitkän tähtäimen korjauskustannusarviot (PTS)
 • Rakennusprojektin riskit ja vastuut
 • Tekninen kunto
 • Viranomaistarkastukset ja -huollot
 • Ylläpidon laadun arviointi
 • Ylläpitovastuut ja -kustannukset
 • Ympäristöriskien kartoitus
 • Ympäristösertifioitavuus.

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake