Hyppää sisältöön
Näkemyksiä kiinteistöliiketoiminnan murroksesta – ja yksi teaseri

Näkemyksiä kiinteistöliiketoiminnan murroksesta – ja yksi teaseri

31.5.2019 – Sitä mukaa kun talot ovat fiksumpia, on myös käytön ja ylläpidon aikaisten palveluiden tultava fiksummiksi.

Aihepiiri
Kiinteistöjohtaminen
Jaa

Rakentamisen aikaiset palvelut ovat olleet kovasti murroksessa viime aikoina, joten ei ole mikään yllätys, että myös ylläpidon aikaiset palvelut ovat muutostarpeiden edessä.

Filosofiassa kehitys nähdään etenevän spiraalimaisesti sykleissä – teesi, antiteesi, synteesi. Ensin on vallalla jonkinlainen toimintatapa tai uskomus (teesi), jonka vastavoimaksi nousee hyvin erilainen toimintatapa (antiteesi, vastaväite). Kehityksen edetessä saavutaan kolmanteen vaiheeseen, jossa päädytään näiden edellisten välimuotoon hyödyntäen molempien hyviä ominaisuuksia (synteesi, yhdistelmä).

Kiinteistöjen palveluntuottajamallissa väittäisin nähtävän tämän saman kehityksen. Tällä hetkellä minuun ollaankin entistä enemmän yhteydessä kolmesta tähän aihepiiriin liittyvästä asiasta:

Haluatko kuulla lisää?

Susanna Sairanen

Kaupallinen johtaja
Granlund Oy
  1. Kiinteistön omistajilla on tarve saada kokoava, koko kiinteistömassaa käsittelevä näkemys, jossa huomioidaan niin vastuullisuus, ympäristönäkökulmat, energia-asiat ja korjausvelan oikeanlainen hallinta. Näiden portfoliotason palveluidemme kasvu on viime vuosina ollut erityisen kovaa, ja näemme trendin jatkuvana.
  2. Tämän lisäksi yksittäisiin kiinteistöihin liittyvät palvelut halutaan tarpeenmukaisiksi ja palvelut halutaan ostaa hyödyntäen eri toimijoiden erikoisosaamista ja ydinvahvuuksia. Erityisasiantuntijalla on usein paremmin aikaa keskittyä yksittäiseen asiaan ja toki kertynyt omasta osaamisalastaan eri tavalla referenssikohteita ja vertailuaineistoa kuin kokonaispalveluntuottajalle.
  3. Valveutuneet tilaajamme haluavat yhteistyötä, ja tämän tueksi tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Säännölliset tapaamiset ja Big Room -työskentely on jo nyt arkipäivää ylläpidon aikaisissa jatkuvissa palveluissamme, ja autamme myös muita näiden edistämisessä. Tämä toteutuminen vaatii palveluntuottajilta luottamuksen rakentamista toisiin palveluntuottajiin ja mahdollisesti jopa kilpailijoihin, mutta ennen kaikkea vahvaa ymmärrystä omasta osaamisesta ja omista vahvuuksista – sekä tietenkin halua tehdä toisin.

Edellisten vuosikymmenten teemana oli ulkoistaminen (antiteesi). Tällöin muutettiin vanhaa toimintatapaa (teesiä) kun omat talkkarit, siivoojat ja muut yksittäisten palveluiden tuottajat ulkoistettiin kokonaispalveluntuottajille. Tällöin perusteena käytettiin mm. kustannussäästöjä ja ostamisen helppoutta.

Nyt näyttäisi siltä, että markkinassa ollaan ottamassa askel takaisin kohti hajautetumpaa mallia, kun tarvitaan sekä laajempaa, kokonaisvaltaisempaa näkemystä, että yksityiskohtaisempaa erityisosaamista. Ehkä tällä hetkellä on rakentumassa tapa johonkin kahden edellisen toimintamallin välimaastoon: käytönaikaista palvelua tehdään muutaman eri toimijan kanssa kuorrutettuna aiemmasta poikkeavilla yhteistoiminnallisilla toimintatavoilla.

Teaserina voin kertoa, että meillä tehdään diplomityötä allianssimallin tuomisesta ylläpitoon. Työssä selvitetään miten allianssimalli voisi tuoda lisäarvoa kiinteistön omistajalle, mitä sen toimiminen edellyttäisi ja mitä kaikkea se vaatii eri osapuolilta. Näistä tuloksista kerromme myöhemmin.

Niin muuttuu maailma, Eskoni.

Kirjoittanut: Susanna Sairanen

Lue myös:

Salaiset agentit palveluksessasi

Yhteistoimintaa kiinteistöalalla = Big Room -työpajat

Mitä yhteistä on avantouinnilla ja EDD:llä?

Mitä tietoa etsit?