Kunnat, kaupungit ja sote

Kaupungit, kunnat ja sote – laajaa asiantuntemusta kiinteistöjohtamiseen

Tuemme julkisen sektorin kiinteistöjen hallintaa kokonaisvaltaisesti aina kiinteistönhoidon mitoituksesta tietoprosesseihin ja alueellisista palveluverkkoselvityksistä budjetointiin.

Ennakointi- ja seurantatiedolla johtaminen kuntasuunnittelussa

Tiedolla johtaminen on parhaimmillaan ennakointitiedon tuottamista päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Kehitämme tietoprosesseja todellisen tarpeen mukaan ja keskitymme keinoihin, joilla asiakkaan toivomaan lopputulokseen päästään. Tulkitsemme ja yhdistelemme esimerkiksi paikkatietoja ja rekisteritietoja sekä autamme mittaamaan hyvinvointia aluekehityshankkeissa. Hyödynnämme ennakoivassa kuntasuunnittelussa myös digitaalisia työkaluja, kuten avointa dataa ja 3D-karttoja.

Palveluverkkoselvitykset kertovat kiinteistöjen ja toimintojen kustannukset

Palveluverkkoselvitys luo kokonaiskuvan kaupungin tai sote-alueen julkisten palvelujen nykytilanteesta ja siitä, miten esimerkiksi terveyspalvelut ja niihin liittyvät tilat kannattaa järjestää. Selvitämme, miten tulevaisuuden väestönkehitys vaikuttaa palvelujen tarpeeseen ja mitä kiinteistöjä kannattaa säilyttää, laajentaa, korjata tai purkaa. Arvioimme kiinteistöjen ja niiden toimintojen sijoittumista ja kustannuksia useista näkökulmista yhdessä alueen asukkaiden ja kunnan viranomaisten kanssa.

Kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan ylläpidon työmäärien mitoituspalvelut

Mitoitamme sekä kiinteistönhoidon että ainoana Suomessa myös kuntatekniikan ylläpidon työmääriä. Jos henkilöstö on laskelmiemme mukaan ali- tai yliresursoitu, ehdotamme uusia työtapoja. Tavoitteena on saavuttaa ylläpidon laatu- ja tarvevaatimukset, kuten energiasäästöt ja hyvät olosuhteet, aikaisempaa tehokkaammin. Voimme hyödyntää työtapojen optimoinnissa Granlund Manageria, jonka mobiilit ylläpidon työtavat tehostavat toimintaa ja vähentävät siirtymiä kohteesta toiseen.

Kiinteistön tekninen nykyarvo ja sisäinen vuokra budjetoinnin tukena

Suunnitelmallisen kiinteistöjohtamisen kannalta kiinteistöjen teknisen arvon ja sisäisen vuokran tarkka määrittely on tärkeää. Pääoma- ja ylläpitovuokran määrittelyn tavoitteena on kustannusvastaavuus. Samalla teemme näkyväksi kiinteistön ylläpidon kustannukset, korjausvelan ja sidotun pääoman. Uudishinnan laskemiseen perustuva kiinteistön tekninen nykyarvo myös auttaa priorisoimaan korjausinvestointeja. Yhdistämme palvelussamme tekniikan, kustannuslaskennan ja ylläpidon näkökulmia.

Granlundin palveluja kunnille ja kaupungeille:

 • 3D-karttasuunnittelutyökalu
 • Alueiden hyvinvoinnin mittaaminen (BREEAM Communities & Hyvinvoiva kortteli
 • Alueiden kehittymisen seuranta
 • Datan avaamisen ja digistrategian koordinointi
 • Granlund Managerin huoltokirjapalvelut
 • Kiinteistönhoidon työmäärän nykytila-arviot ja mitoitus
 • Kuntatekniikan ylläpidon nykytila-arviot ja mitoitus
 • Paikkatieto- ja markkina-analyysit
 • Palveluverkkoselvitykset
 • Sisäisen vuokran määrittely
 • Teknisen nykyarvon määrittely
 • Työtapojen optimointi, esim. reitinoptimointiohjelmalla.

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake