Hyppää sisältöön
Startista lähtien Smart Building – näin toteutetaan älykiinteistö

Startista lähtien Smart Building – näin toteutetaan älykiinteistö

14.6.2022 – Tyytyväisemmät tilojen käyttäjät, vähäisemmät päästöt sekä pienemmät energialaskut ja ylläpitokustannukset. Kiinnostuneemmat vuokralaiset ja edelläkävijän imago. Jos nyökyttelit, lue lisää, miten älykäs uudisrakennus suunnitellaan ja toteutetaan!

Aihepiiri
Data ja digitalisaatio
Jaa

Kun uudisrakennus on vasta ajatuksen tasolla tai hankesuunnitteluvaihe on pian käynnistymässä, silloin on juuri oikea aika miettiä, millaista lisäarvoa älykäs kiinteistö tarjoaa ja miten sellainen kannattaa suunnitella.

Älykkäiden ratkaisujen suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle jo ennen investointipäätöstä. Mitä pidemmälle hanke etenee, sitä enemmän asioiden muuttaminen kasvattaa investointikustannuksia.

Älykkäiden ratkaisujen suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle jo ennen investointipäätöstä.

Miksi älykiinteistö?

Tärkein kysymys on ehdottomasti, miksi panostaa kiinteistön älykkyyteen. Tuottavatko kiinteistön älykkyys ja digitaaliset ratkaisut aidosti mitattavaa lisäarvoa kiinteistön käyttäjille ja omistajalle? Auttavatko ne saavuttamaan liiketoiminnan ja ESG (Environment, Social ja Governance) -strategian tavoitteita sekä ratkomaan kiinteistön sidosryhmien ongelmia?

Näitä hyötyjä älykiinteistö tarjoaa:

Kiinteistön käyttäjäkokemus ja tuottavuus – Älykäs kiinteistö auttaa tarjoamaan laadukkaan käyttäjäkokemuksen. Digitaalisten ratkaisujen avulla kiinteistöomistaja voi tuottaa tilojensa käyttäjille myös aivan uudenlaisia palveluja, jotka puolestaan parantavat kiinteistöomaisuuden tuottavuutta.

Hiilineutraalius ja elinkaarikustannukset – Äly edistää kiinteistön matkaa kohti hiilineutraaliutta vähentämällä kiinteistön energiankäyttöä ja päästöjä. Älykkäillä ratkaisuilla myös kiinteistön ylläpito tehostuu, kun esimerkiksi ennakoiva ylläpito ja huolto mahdollistuvat.

Kiinteistön arvo ja houkuttelevuus – Älyllä on iso merkitys myös kiinteistön kiinnostavuudelle ja markkinoinnille. Esimerkiksi sertifioitu älykiinteistö vahvistaa brändisi arvoa ja imagoa vastuullisena edelläkävijänä.

Mitä älykkäillä ratkaisuilla tavoitellaan?

Jos tunnistat älykiinteistön tuottaman lisäarvon, määritellään seuraavaksi tavoitteet ja visio älykiinteistölle. Millainen älykiinteistö halutaan luoda? Mihin tarpeisiin vastaamme älykkäällä kiinteistöllä? Mitä haasteita ratkomme älyn avulla?

Älykiinteistön vision perustana on kiinteistön eri sidosryhmien tarpeet ja tavoitteet. Onnistumisen ratkaisee aina lopulta kiinteistön käyttäjien tyytyväisyys, joten käyttäjien ja vuokralaisten tarpeiden ymmärtäminen strategisten tavoitteiden asettamisessa on tärkeää.

Älykiinteistön vision perustana on kiinteistön eri sidosryhmien tarpeet ja tavoitteet.

Jo tässä vaiheessa mukaan kannattaa ottaa Smart Building -asiantuntija, joka ymmärtää suunnittelun ja rakentamisen prosessit sekä tuntee ICT- ja digiteknologiaa. Asiantuntija varmistaa, että älykiinteistön tavoitteet ovat saavutettavissa, ja halutut toiminnallisuudet toteutuvat mahdollisimman sujuvasti.

Älykiinteistön visiota määritellessä on hyvä miettiä myös sertifioinnin mahdollisuuksia: mitä hyötyjä saavutetaan älysertifioinnilla ja onko sertifiointi yksi tavoitteista. Visiossa asetetuille tavoitteille tarvitaan tietysti myös mittarit, joilla vision toteutumista mitataan: mitkä ovat älykiinteistölle asetettavat KPI:t?

Miten älykäs kiinteistö suunnitellaan?

Älykiinteistön vision ja tavoitteiden perusteella tunnistetaan, millaisille toiminnallisuuksille on tarvetta. Autamme löytämään oikeat ratkaisut vision toteuttamiseksi ja arvioimaan toiminnallisuuksien kustannusvaikutuksia.

Autamme löytämään oikeat ratkaisut vision toteuttamiseksi ja arvioimaan toiminnallisuuksien kustannusvaikutuksia.

Smart Building -asiantuntija kirkastaa vision ja tarpeet konkreettisiksi vaatimusmäärittelyiksi, joita tarvitaan suunnittelun tueksi. Hän huolehtii kokonaistoimivuudesta ja varmistaa, että kaikki suunnittelun eri osa-alueet integroidaan toisiinsa ja kokonaisuuteen. Asiantuntija ohjaa älykiinteistön suunnittelua ja toteutusta. Hän on tiiviisti mukana niin kiinteistön rakennus- ja käyttöönottovaiheessa kuin ylläpidossakin.

Smart Score -sertifioinnit

Tarjoamme apua myös älykiinteistön sertifioinnissa SmartScore -sertifiointiprosessin akkreditoituna ammattilaisena.

Alusta lähtien älykkään kiinteistön suunnittelu pitää huolen, että kiinteistö täyttää tai vielä parempaa, ylittää sidosryhmien tarpeet. Älykäs kiinteistö joustaa ja muuntautuu helpommin myös tulevaisuuden muutostarpeisiin ja mahdollistaa uusien teknologioiden tai palvelujen käyttöönoton. Oikein suunniteltu ja toteutettu älykiinteistö vähentää käyttökustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä heti elinkaarensa alusta asti.

Voimmeko auttaa Smart Building -asioissa?

Jos haluat kuulla lisää palveluistamme, varaa juttutuokio Vili Tuomisaaren kanssa!

Lue lisää aiheesta

Mikä oikeastaan on Smart Building eli älykäs kiinteistö?

Kohti älykästä kiinteistöä ja ulos järjestelmä- ja sovellusviidakosta

YIT:n ja Granlundin laatima suunnitteluohje vie Smart Building -konseptin tehokkaasti käytäntöön

Lisätietoja

Vili Tuomisaari

Liiketoimintajohtaja
Granlund Oy

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?