Virtaussimulointi (CFD)

CFD sisäympäristön olosuhteiden tarkasteluun

Sisäympäristön olosuhteisiin vaikuttaa merkittävästi tuloilmasuihkujen, erilaisten kuormien ja rakenteiden yhteisvaikutus, jota voidaan tarkastella sisäilman virtaussimuloinnilla (CFD).

CFD:llä voidaan varmentaa olosuhteiden viihtyisyys vaativissa tiloissa kuten auloissa, toimisto- ja konferenssitiloissa, ravintoloissa, laboratorioissa ja monitoimihalleissa.

CFD-simulointi (Computational fluid dynamics) laskentamenetelmällä tarkasteltava virtausalue lasketaan yksityiskohtaisesti, jolloin olosuhteita voidaan tarkastella realistisemmin kuin millään muulla laskentamenetelmällä. Periaatteessa CFD:ssä voidaan ottaa huomioon kaikki sisäympäristön virtauksiin vaikuttavat tekijät.

Virtaussimulointia käytetään varmentamaan sisäympäristön olosuhteita vaativissa tiloissa, kun

  • verrataan erilaisia ilmanjakoratkaisuja, kuormia ja rakenteita
  • tarkastellaan sisäympäristön olosuhteita, viihtyvyyttä ja ilman laatua
  • havainnollistetaan erilaisilla suunnitteluratkaisuilla saavutettavia olosuhteita.

Käytämme virtaussimulointiin kansainvälisesti tunnettua ANSYS CFX-ohjelmistoa, jota kehittää ANSYS LTD.

Yhteyshenkilö


Osastonjohtaja, Innovaatiot ja kehitys
Tuomas Laine
050 568 6093
etunimi.sukunimi@granlund.fi