Strategia

Strategia 2020

Granlund 2020 -strategian valmistelussa oli eri tavoin mukana koko henkilöstö.  Granlund hakee tulevalla viisivuotiskaudella vahvaa kasvua niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Strategian keskiössä ovat hyvinvointi ja kansainvälisyys.

Missiomme: Luomme hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. Nostamme keskiöön niin ihmisten kuin kiinteistöjen hyvinvoinnin.

Visiomme: Tulevaisuudessa olemme kansainvälinen uudistaja, joka ei vain tee projekteja, vaan kehittää koko toimialaa eteenpäin. Edustamme kärkiosaamisalueillamme kansainvälistä huippua.

Arvomme

Innovatiivisuus, osaaminen ja hyvinvointi

Innovatiivisuus ja osaaminen: Kehitämme palveluitamme, toimintatapojamme ja henkilöstömme osaamista. Kansainvälisyys laajentaa innovatiivisuuden näkökulmaamme. Tavoitteenamme on aina erinomainen asiakaskokemus  ja asiakashyöty.

Henkilöstön hyvinvointi: Tarjoamme palkitsevan ja yksilön kehittymistä tukevan työympäristön sekä arvostamme jokaisen työpanosta. Työilmapiirimme perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja huomioimiseen.

 

arvomme

Asiakaslupaukset ja vastuullisuus

Pidämme asiakaslupauksistamme kiinni: Meille tärkein yhteistyökumppani on luonnollisesti oma asiakkaamme. Haluamme olla osaltamme rakentamassa parempaa huomista yhdessä muiden kanssa.  Yhteistyössä. Olemme pitkäaikainen kumppani, jolla on valmius palvella asiakastamme joustavasti erilaisissa tilanteissa

Vastuullisuus: Kannamme vastuumme niin yhteiskunnassa, projekteissa kuin työyhteisössämme.