Hyppää sisältöön
Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

Mitä tilojen toimivuuskysely kertoo terveydenhuollon tilojen käyttäjätyytyväisyydestä?

10.11.2023 – Terveydenhoidon rakennusprojekteille tehdään valmistumisen jälkeen taloudellinen loppuselvitys, mutta olisiko tarpeen toteuttaa myös toiminnallinen loppuselvitys? Vain kysymällä selviää, ovatko käyttäjät tyytyväisiä uusiin tiloihin.

Sairaaloiden ja muiden terveydenhoidon tilojen uudistus- ja peruskorjaushankkeet on Suomessa pitkälti tehty. Nyt kiinnostavin kysymys onkin, miten hyvin hankkeissa on onnistuttu niin oman henkilökunnan kuin potilaiden näkökulmasta.

Käyttäjäkokemusta ei kannata unohtaa, vaikka hanke olisi maalissa. Onhan hankkeen valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa nähty valtavasti vaivaa terveydenhoidon prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä. On siis aika selvittää, miten hyvin käyttöönotetut tilat tukevat hoitotyön tehostamista ja asiakaslähtöisyyttä.

Valmiiden tilojen toimivuuskysely kertoo hyte-alueen päättäjille, miten tilojen käyttäjät ovat ottaneet tilat omakseen.

Senja Karjalainen, KSL-suunnittelun ryhmäpäällikkö

Arvokasta palautetta hyte-alueiden päättäjille

Moni terveydenhuollon rakennusprojekti kestää vuosia, joten paljon ehtii tapahtua. Kaikkia hankesuunnitteluvaiheen ideoita ei voida käytännössä toteuttaa, tilaohjelmassa on tehtävä kompromisseja ja käyttäjien ajatukset uusien tilojen toiminnasta muuttuvat.

Valmiiden tilojen toimivuuskysely kertoo hyte-alueen päättäjille, miten uusien tai peruskorjattujen tilojen hoitohenkilökunta, ylläpito, tukipalveluiden tuottajat ja asiakkaat ovat ottaneet tilat omakseen. Upean hankkeen onnistumisista on ilo kertoa myös ulospäin!

Tilojen toimivuuskyselyn tavoitteena ei olekaan etsiä mokia, vaan tunnistaa kohdat, joissa onnistuttiin hyvin tai vähän heikommin. Yksikään rakennusprojekti ei ole täydellinen. Palaute auttaa kehittämään toimintaa ja parhaimmillaan myös oppimaan uutta tulevia hankkeita varten.

Moni terveydenhuollon rakennusprojekti kestää vuosia, joten moni asia ehtii muuttua matkalla.

Senja Karjalainen, KSL-suunnittelun ryhmäpäällikkö

Mitä kaikkea tiloista voidaan arvioida?

Tilojen toimivuuskyselyssä huomioidaan tilasuunnittelun eri tasot aina yksittäisistä hoitohuoneista koko rakennuksen toimivuuteen. Käyttäjiä pyydetään arvioimaan esimerkiksi, miten yksittäiset tilat tukevat tarvittavaa toimintaa, onko tilojen määrä riittävä ja onko ne sijoitettu keskenään oikein tukemaan sujuvaa toimintaa.

Tilojen toimivuuskyselyllä saadaan käyttäjäpalautetta myös tiloista, jotka on suunniteltu erilaiseen toimintaan kuin entisissä tiloissa on totuttu. Hyviä esimerkkejä ovat yhden hengen potilashuoneet, yhteiskäyttöiset työpisteet ja vastaanoton back office- toimintamallin mukaiset tilat.

Tilojen toimivuuskyselyssä ollaan kiinnostuneita myös siitä, mikä on käyttäjien kokemus talotekniikasta. Sijaitsevatko sähkö-, IT- ja sairaalakaasupisteet sopivilla paikoilla tai miten käyttäjät kokevat sisäilman laadun? Lisäksi henkilökunta osaa kertoa, miten asiakkaiden tarpeet on huomioitu. Onko heidän helppo löytää oikeaan paikkaan vai tarvitaanko paljon neuvontaa?

Tilojen toiminnallinen muuntojoustavuus on tavoitteena useissa terveydenhuollon projekteissa, ja siinä onnistumisesta kyselytutkimus antaa osviittaa. Käyttäjien kokemus on tärkeä tiedonlähde tilanteissa, joissa toimintoja halutaan keskittää ja ehkä luopua osasta rakennuksia. Käyttäjillä voi olla konkreettisia ideoita siitä, mistä tiloista olisi helpointa nipistää, ilman että muutos vaikuttaa työssä viihtymiseen ja asiakaspalveluun.

Näin kyselytutkimus etenee:

1. Asiantuntijamme perehtyvät rakennusprojektin toiminnallisiin tavoitteisiin ja tiloihin

2. Teemme ehdotuksen tilojen toimivuuteen liittyvistä kysymyksistä

3. Toteutamme kyselyn käyttäjille netissä

4. Esittelemme kirjallisen raportin tulokset.

Käyttäjillä on usein suuri tarve tulla kuulluksi ja kertoa oma näkemyksensä. Siksipä pelkästään kysyminen kannattaa. Se antaa myös todistuksen siitä, missä kaikessa yhdessä onnistuttiin.

Tilojen toimivuuskysely on helppo toteuttaa

Kuka? Helpoin tapa toteuttaa tilojen toimivuuskysely on jättää se puolueettoman asiantuntijan huoleksi. Kun toiminnallisen loppuselvityksen toteuttaja on ulkopuolinen toimija, tulokset ovat uskottavia ja käyttäjien kynnys kertoa todelliset tunteensa madaltuu. Se näkyy parempina vastausprosentteina.

Milloin? Paras ajankohta kyselylle on aikaisintaan puoli vuotta tai vuosi kohteen valmistumisesta. Kyselytutkimusta ei kannata tehdä liian pian, koska uusiin tiloihin asettuminen vie aikansa. Kokemus tiloista muuttuu rakentavammaksi, kun tiloihin on ehditty tottua. Toimivuuskyselyn voi toteuttaa myös myöhemmin, jos hyte-alueella on tarve selvittää nykyisten tilojen toimivuutta.

Mitä? Kysymykset on tärkeää räätälöidä hankkeen tavoitteiden mukaan, ja siinä toiminnallisen sairaalasuunnittelun kokemuksestamme on valtavasti apua. Varmistamme, että käyttäjiltä saadaan palautetta juuri niistä asioista, joita toiminnalliselle suunnittelulle aikanaan asetettiin.

Haluatko kuulla aiheesta lisää?

Kirjoittaja Senja Karjalainen toimii Granlundilla KSL-suunnittelun ryhmäpäällikkönä. Hän on taustaltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri, joten tuntee hyvin myös sairaanhoidon arjen.

Senja Karjalainen

Projektipäällikkö, sairaalasuunnittelu, toiminnallinen suunnittelu
Granlund Kuopio

Hankkeitamme terveydenhuollossa

Tampere

Hyvä yhteistyö varmisti vaativan TAYS psykiatrian uudisrakennushankkeen onnistumisen

Palvelu

Sairaalasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu, Palotekninen suunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

TAYS psykiatrian uudisrakennus vastaa tarkasti asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeisiin. Onnistuneen lopputuloksen varmisti hyvä yhteistyö tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.
Referenssi
Kuopio

Pohjois-Savon SOTE-uudistus toi mukanaan yli 400 uutta toimipaikkaa

Palvelu

Granlund Manager ohjelmisto

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SOTE-uudistus toi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjen ylläpitopäällikön Juha-Matti Horttanaisen työpöydälle valtavasti uutta tekemistä. Kiinteistöjä koskevan tiedon hallitsemisessa auttoi Granlund Manager.
Referenssi
Kuopio

KYS Uusi Sydän: Allianssimalli näyttää kyntensä 200 miljoonan sairaalahankkeessa

Palvelu

Talotekniikkasuunnittelu, LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Palotekninen suunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Kuopion suuri sairaalahanke KYS Uusi Sydän päätettiin toteuttaa allianssimallilla. Se oli onnistunut päätös, sillä hanke on edennyt aikataulussaan ja alle…
Referenssi
Helsinki

Kuntoarviot tukevat SBB:n hoivakiinteistöjen kunnossapidon hallintaa ja budjetointia

Palvelu

Taloyhtiön kuntoarviot ja -tutkimukset, PTS, Huoltokirja

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

SBB:n omistamissa hoivakiinteistöissä kuntoarvioilla on tärkeä tehtävä. Kuntoarviot auttavat pitämään pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS) ajan tasalla ja kunnossapidon kustannukset hallinnassa.
Referenssi
OYS 2030
Oulu

Allianssimalli tuo Oulun yliopistollisen sairaalan uudistumiseen ketteryyttä

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu, Talotekniikkasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Valaistussuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

OYS 2030 -uudistamisohjelma on hyvässä vauhdissa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa otetaan käyttöön huippuälykästä tekniikkaa ja valmistaudutaan samalla tekoälyn hyödyntämiseen.
Referenssi
Helsinki

HUS seuraa hissien huoltoa ja ylläpitoa Granlund Managerilla

Palvelu

Granlund Manager -integraatiot, Granlund Manager -ohjelmisto

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUS, KONE ja Granlund toteuttivat yhdessä ohjelmistointegraation, jonka ansiosta kaikkien KONEen huollon piirissä olevien hissien, liukuportaiden ja automaattiovien huoltotiedot löytyvät…
Referenssi
Vaasa

Vaasan keskussairaalan H-talo on energiatehokas ja älykäs

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Energiatehokkuus

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Vaasan keskussairaalan H-talon talotekniikan suunnittelussa korostuivat turvallisuus, älykkäät ja helppokäyttöiset toiminnot, energiatehokkuus, viihtyisyys ja muuntojoustavuus.
Referenssi
Helsinki

HUSin Siltasairaalan talotekniikka mahdollistaa joustavan toiminnan

Palvelu

LVI-suunnittelu, Sähkösuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, KSL-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Tele- ja turvasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

HUSin uuden sairaalarakennuksen suunnittelun perustana oli yksinkertainen ja toimiva rakenne sekä muuntojoustavuus ja energiatehokkuus.
Referenssi
Keski-Suomen Sairaala Nova
Jyväskylä

Sairaala Nova on energiatehokas ja turvallinen moderni keskussairaala

Palvelu

Energiakonsultointi, Energiatehokkuus, Sähkösuunnittelu, LVI-suunnittelu, Palotekninen suunnittelu, Puhdastilasuunnittelu, Rakennusautomaatiosuunnittelu, Sairaalasuunnittelu

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Keski-Suomen keskussairaala Novassa on energiankierrätysjärjestelmä ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla varmistetaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus kaikissa tilanteissa.
Referenssi
Kuopio, Savonlinna

Tehokas tiedonhallinnan prosessi Savonlinnan keskussairaalaan

Palvelu

Digitaaliset palvelut

Toimiala

Sairaalat ja terveydenhuolto

Savonlinnan keskussairaalaa on laajennettu vaiheittain 1950-luvulta asti. Yhtä kauan hankkeista on kertynyt suunnittelutietoa, jota on tallennettu mappeihin, kovalevyille ja muistitikuille.…
Referenssi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?