Energia Ohjain

Energia Ohjain säästää energiaa, kustannuksia ja ympäristöä

Lataa esite!

Energiankulutus muodostaa tyypillisesti suurimman osan kiinteistön ylläpitokustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Energia Ohjain® on kustannustehokas asiantuntijapalvelu, joka soveltuu niin yksittäisen kiinteistön kuin laajan kiinteistökannan energiatehokkuuden hallintaan. Tuomme alan parhaimmat toimintamallit ja tehokkaimmat työkalut osaksi organisaation toimintatapaa sekä tarjoamme asiakkaan tueksi Pohjoismaiden suurimman asiantuntijaorganisaation resurssit ja palvelut.

Energia Ohjaimen avulla voi kehittää kiinteistön energiatehokkuutta ja varmistaa energiankulutuksen optimaalisen tason. Palvelun tarkempi sisältö ja laajuus määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Lähtökohtana toimivat asetetut energiatehokkuustavoitteet. Käytännön tekeminen perustuu tunnistettuun tarpeeseen.

Esimerkkejä Energia Ohjain -palvelun sisällöstä :

Nykytila-analyysi
Strategisten tavoitteiden pohjalta luodaan toimintasuunnitelma ja otetaan uudet toimintatavat haltuun

Tekninen ratkaisu
Kulutusseurannan avulla saadaan tietoa kiinteistön teknisestä toimivuudesta ja luodaan älykäs raportointimalli

Energiahallinta
Seurannan ja analysoinnin pohjalta reagoidaan toimenpiteillä ja saavutetaan energiansäästöä

Konsultointi
Sitoutumalla energiatehokkuussopimukseen tehdään kiinteistöille ympäristöluokitukset sekä kiinnitetään huomiota yhteiskuntavastuuseen

Asiantuntijapalvelut
Olosuhdeselvityksistä siirrytään energiakatselmuksiin ja edelleen toteutusratkaisuihin

Tuki ja koulutus
Kiinteistöhuollon ja käyttäjien opastuksella ja koulutuksilla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi energiansäästöön


Yhteyshenkilö


Ryhmäpäällikkö, Granlund Consulting Oy
Asta Autelo
050 315 2526
etunimi.sukunimi@granlund.fi

Referenssit


Citycon Oyj
Citycon on kauppakeskusten omistajana alan markkinajohtaja Suomessa ja Granlundi...

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy sertifioi uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeens...