Hyppää sisältöön
Uutinen“Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”

“Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”

21.7.2022 – Sijoittamisen guru, Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen kaipaa ESG-mittareita, jotka sopivat paremmin kiinteistöjen ja muiden sijoitusluokkien erityispiirteisiin. Kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen sanoo, että vastuullinen sijoittaminen on nyt historiallisessa vaiheessa. Tähän saakka ESG-asioita eli ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa (environmental, social, and corporate governance) painottavat sijoitusstrategiat ovat tuottaneet keskimääräistä paremmin, mutta jatkossa tilanne voi muuttua. “Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”, Puttonen arvioi.

Sijoittaja valmis maksamaan vihreydestä

Vastuullisen sijoittamisen suosion kasvu on nostanut korkeita ESG-luokituksia saaneiden yhtiöiden osakkeiden ja vihreiden obligaatioiden hintoja. Se on samalla laskenut tuottojen odotusarvoja. Esimerkiksi Saksan vihreään obligaatioon sijoittava saa pienemmän tuoton kuin tavalliseen obligaatioon sijoittava. Näin vihreän vaihtoehdon valitsevaa sijoittaja tyytyy pienempään tuottoon, koska kokee vihreiden investointien olevan niin tärkeitä.

“Loogisesti ajateltuna tämä saattaisi päteä muihinkin sijoitusluokkiin, myös kiinteistöihin. Sijoittaja on valmis maksamaan vihreydestä, vaikka tuotto-odotus onkin pienempi.”

Puttonen huomauttaa, että vastuullinen sijoittaminen lähti liikkeelle osakemarkkinoilta. Sijoittajan näkökulmasta kiinteistöala on tullut tässä monia muita sijoitusluokkia perässä. Puttosen mukaan osittain tämä johtuu siitä, että sijoittajan näkökulmasta käyttökelpoisen ESG-aineiston saaminen on ollut haasteellista. Tähän tarvitaan parempaa vastuullisuusraportointia.

ESG:n mittaaminen ei ole helppoa

Sijoittajat hyödyntävät sijoituspäätöksissään ulkopuolisten tekemiä mittareita siitä, miten yritykset toimivat ESG:n eri osa-alueilla. Näissä asioissa luokittelu on kuitenkin osoittautunut hankalammaksi kuin perinteisen luottokelpoisuuden arviointi.

“Luokitusten tekijöitä on useita, eikä yhtä oikeaa tapaa mittaamisen ole. ESG:lle ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää.”

Puttosen mielestä sijoittajan onkin päätettävä, millaista ESG-vastuullisuutta hän sijoituskohteelta haluaa. Tutkimusten mukaan osakkeita koskevissa luokituksissa G eli hyvään hallintotapaan liittyvät asiat ovat saaneet yllättävänkin paljon painoa.

“Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos sijoittajan kokee ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeimmäksi osa-alueeksi. Jos haluaa painottaa ympäristöasioita, nykyiset ESG-indeksit eivät ole välttämättä paras tapa tehdä valintoja.”

Ympäristövastuun merkitys kiinteistöalalla kasvaa

Puttonen kaipaa ESG-mittareita, jotka sopivat nykyistä paremmin eri sijoitusluokkien erityispiirteisiin. Esimerkiksi kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Hän myös toivoo, että sijoituspalvelujen tarjoajien markkinointipuheiden sijaan sijoittajat perehtyvät itse entistä tarkemmin, mitä vastuulliseksi mainostetun sijoituskohteen “konepellin alta löytyy” ja mitä vastuullisuuden osa-aluetta halutaan painottaa. “Jos ilmastonmuutos on oikeasti se tärkein juttu, niin silloin pitää painottaa E:tä.”

Puttosen mielestä ESG-sijoittamisen heikkouksista huolimatta sijoittajan kannattaa pyrkiä sijoittamaan vastuullisesti. Hänestä on helppo ennustaa, että vastuullisuuden merkitys myös kiinteistöalalla kasvaa.

Puttosen mielestä ESG-sijoittamisen heikkouksista huolimatta sijoittajan kannattaa pyrkiä sijoittamaan vastuullisesti.

Puttonen huomauttaa, että sijoittajien ohella myös asiakkaat, työntekijät ja rahoittajat kiinnittävät näihin asioihin entistä enemmän huomiota. Myös regulaatio kiristyy esimerkiksi rakennusten energiatehokkuudessa.

E-komponentin painoarvo kasvaa, kun kiinteistöjen elinkaaren aikaisia ilmastopäästöjä halutaan laskea ennen muuta energiatehokkuutta parantamalla. “Energian hinnan nousu vauhdittaa kehitystä. Se pakottaa tekemään kiinteistösektorilla asioita, jotka maksavat itsensä takaisin.”

Vesa Puttonen puhui vastuullisuudesta sijoittamisen näkökulmasta Granlundin Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha -seminaarissa toukokuussa 2022.

Lue muita blogejamme

Näin laskemme hiilikädenjälkeämme

18.04.2023 – Kun autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään, kasvatamme omaa hiilikädenjälkeämme. Laskemme hiilikädenjälkeämme tutkimustietoon perustuvalla mallilla.

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi

Hiilikädenjäljen määrittämiseen ja laskemiseen tarvitaan yhteisiä käytäntöjä

09.02.2023 – Hiilikädenjäljen tavoitteena on osoittaa yksilöiden ja yritysten tuottamia positiivisia ympäristövaikutuksia asiakkaille tai koko yhteiskunnalle.

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi
Jari Innanen, Granlund

Datakeskusten hukkalämpöä tulisi kierrättää enemmän kaukolämpöverkkoon

11.01.2023 – Energiatehokkaasti rakennetut datakeskukset ovat osa sähköverkon tehoreserviä. Kun datakeskukset hyödyntävät omana energialähteenään uusiutuvia energiamuotoja, voidaan pienentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Blogi

Suuren yrityksen energiakatselmus – pakollinen paha vai pelastusrengas?

12.10.2022 – Suuren yrityksen energiakatselmus on tehokas tapa selvittää oman yrityksen energiatehokkuuden taso. Kun toimeen tartutaan nyt, ennätyskorkeat energiahinnat hirvittävät selvästi vähemmän.

Blogi

Lopetetaanko energian haaskaus?

27.09.2022 – Jokohan Suomen kiinteistöissä oltaisiin nyt valmiita tekemään järkeviä ja kannattavia energiansäästötoimia, jotka eivät vaadi isoja investointeja?

Blogi

Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha – Mitä markkinoilla tapahtuu?

06.07.2022 – Miltä vastuullisuus näyttää juuri nyt ja mitä ESG tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Miten raha ohjaa nyt ja jatkossa alaa kohti…

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.05.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Blogi

Lisää uutisiamme

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen vastaa Energiaseminaarin yleisön kysymyksiin

01.06.2023 – Hiilinielut, pienydinvoima ja vesivoima kiinnostivat Energiaseminaarin yleisöä 24.5. Markku Ollikainen vastaa nyt kysymyksiin, joita emme ehtineet käsitellä suorassa lähetyksessä.

Uutinen

Energiaseminaarin skenaarioita: miten energian hinnoittelu muuttuu, ja miten kulutusjousto tulee näkymään?

01.06.2023 – Granlundin Energiaseminaarissa 24.5. kuultiin erittäin kiinnostavia puheenvuoroja, jotka herättivät niin paljon keskustelua ja kysymyksiä yleisössä, että emme ehtineet vastat kaikkiin…

Uutinen

Asiantuntijan vinkit kiinteistön arvon säilyttämiseen vaativassa markkinatilanteessa

08.05.2023 – Inflaatio ja korkojen nousu kasvattavat kiinteistöjen tuottovaatimuksia, mikä pakottaa monet kiinteistösijoittajat laskemaan kiinteistöjen arvoa. Arvonlaskua voidaan kuitenkin hallita!

Uutinen
Laakson yhteissairaala, havainnekuva

Laakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

27.04.2023 – Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena. Mittavassa projektissa energiatehokkuus ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Uutinen

Millainen on hyvin tehty energiatodistus?

25.04.2023 – Energiatodistuksesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Se auttaa mukautumaan EU-taksonomiaan ja antaa rahanarvoisia vinkkejä energiatehokkuuden parantamiseen.

Uutinen

Granlund mittaa hiilikädenjälkeään: energiatehokkuushankkeilla merkittäviä päästövähennyksiä

11.04.2023 – Energiatehokkuushankkeiden avulla voidaan vähentää tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä. Kun asiakkaan hiilidioksidipäästöt laskevat, Granlundin hiilikädenjälki kasvaa.

Uutinen

Markkinatutkimuksella selvitetään rakennusalan vastuullisuustavoitteita

21.03.2023 – Vastuullisesta rakentamisesta puhutaan paljon, ja alan toimijoiden ja hankkeiden vastuullisuustavoitteet ovat viime vuosina monipuolistuneet. Nyt vastuullisuuden eteen tehtyjä päätöksiä ja…

Uutinen

Vähähiilinen rakentaminen suunnittelijan työpöydälle

06.03.2023 – Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. On siis tärkeää, että vähähiilisyys huomioidaan talotekniikkasuunnittelijoiden työssä.

Uutinen

Tuore selvityshanke antaa kiinteistönomistajalle rahanarvoisia vinkkejä energiamurrokseen

02.02.2023 – Kiinteistön energiamarkkinaperusteisesta energiahallinnasta kannattaa kiinnostua viimeistään nyt. Kulujen hallinta vaatii energiatehokkuuden ohella myös fiksua tehohallintaa.

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?