Hyppää sisältöön
Uutinen“Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”

“Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”

21.7.2022 – Sijoittamisen guru, Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen kaipaa ESG-mittareita, jotka sopivat paremmin kiinteistöjen ja muiden sijoitusluokkien erityispiirteisiin. Kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Aihepiiri
Vastuullisuus
Jaa

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen sanoo, että vastuullinen sijoittaminen on nyt historiallisessa vaiheessa. Tähän saakka ESG-asioita eli ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa (environmental, social, and corporate governance) painottavat sijoitusstrategiat ovat tuottaneet keskimääräistä paremmin, mutta jatkossa tilanne voi muuttua. “Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”, Puttonen arvioi.

Sijoittaja valmis maksamaan vihreydestä

Vastuullisen sijoittamisen suosion kasvu on nostanut korkeita ESG-luokituksia saaneiden yhtiöiden osakkeiden ja vihreiden obligaatioiden hintoja. Se on samalla laskenut tuottojen odotusarvoja. Esimerkiksi Saksan vihreään obligaatioon sijoittava saa pienemmän tuoton kuin tavalliseen obligaatioon sijoittava. Näin vihreän vaihtoehdon valitsevaa sijoittaja tyytyy pienempään tuottoon, koska kokee vihreiden investointien olevan niin tärkeitä.

“Loogisesti ajateltuna tämä saattaisi päteä muihinkin sijoitusluokkiin, myös kiinteistöihin. Sijoittaja on valmis maksamaan vihreydestä, vaikka tuotto-odotus onkin pienempi.”

Puttonen huomauttaa, että vastuullinen sijoittaminen lähti liikkeelle osakemarkkinoilta. Sijoittajan näkökulmasta kiinteistöala on tullut tässä monia muita sijoitusluokkia perässä. Puttosen mukaan osittain tämä johtuu siitä, että sijoittajan näkökulmasta käyttökelpoisen ESG-aineiston saaminen on ollut haasteellista. Tähän tarvitaan parempaa vastuullisuusraportointia.

ESG:n mittaaminen ei ole helppoa

Sijoittajat hyödyntävät sijoituspäätöksissään ulkopuolisten tekemiä mittareita siitä, miten yritykset toimivat ESG:n eri osa-alueilla. Näissä asioissa luokittelu on kuitenkin osoittautunut hankalammaksi kuin perinteisen luottokelpoisuuden arviointi.

“Luokitusten tekijöitä on useita, eikä yhtä oikeaa tapaa mittaamisen ole. ESG:lle ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää.”

Puttosen mielestä sijoittajan onkin päätettävä, millaista ESG-vastuullisuutta hän sijoituskohteelta haluaa. Tutkimusten mukaan osakkeita koskevissa luokituksissa G eli hyvään hallintotapaan liittyvät asiat ovat saaneet yllättävänkin paljon painoa.

“Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos sijoittajan kokee ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeimmäksi osa-alueeksi. Jos haluaa painottaa ympäristöasioita, nykyiset ESG-indeksit eivät ole välttämättä paras tapa tehdä valintoja.”

Ympäristövastuun merkitys kiinteistöalalla kasvaa

Puttonen kaipaa ESG-mittareita, jotka sopivat nykyistä paremmin eri sijoitusluokkien erityispiirteisiin. Esimerkiksi kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Hän myös toivoo, että sijoituspalvelujen tarjoajien markkinointipuheiden sijaan sijoittajat perehtyvät itse entistä tarkemmin, mitä vastuulliseksi mainostetun sijoituskohteen “konepellin alta löytyy” ja mitä vastuullisuuden osa-aluetta halutaan painottaa. “Jos ilmastonmuutos on oikeasti se tärkein juttu, niin silloin pitää painottaa E:tä.”

Puttosen mielestä ESG-sijoittamisen heikkouksista huolimatta sijoittajan kannattaa pyrkiä sijoittamaan vastuullisesti. Hänestä on helppo ennustaa, että vastuullisuuden merkitys myös kiinteistöalalla kasvaa.

Puttosen mielestä ESG-sijoittamisen heikkouksista huolimatta sijoittajan kannattaa pyrkiä sijoittamaan vastuullisesti.

Puttonen huomauttaa, että sijoittajien ohella myös asiakkaat, työntekijät ja rahoittajat kiinnittävät näihin asioihin entistä enemmän huomiota. Myös regulaatio kiristyy esimerkiksi rakennusten energiatehokkuudessa.

E-komponentin painoarvo kasvaa, kun kiinteistöjen elinkaaren aikaisia ilmastopäästöjä halutaan laskea ennen muuta energiatehokkuutta parantamalla. “Energian hinnan nousu vauhdittaa kehitystä. Se pakottaa tekemään kiinteistösektorilla asioita, jotka maksavat itsensä takaisin.”

Vesa Puttonen puhui vastuullisuudesta sijoittamisen näkökulmasta Granlundin Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha -seminaarissa toukokuussa 2022.

Lue muita blogejamme

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Energiatodistus, E-lukulaskelma, rakennusluvan energiaselvitys – mikä tarvitaan milloinkin?

22.02.2024 – Kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkö Panu Rautio selventää alan terminologiaa. Mihin E-luku perustuu ja miksi juuri sillä mitataan rakennusten energiatehokkuutta? Millaisilla toimenpiteillä…

Blogi

Kestävien ratkaisujen kehittäminen laajenee kiinteistöistä kortteleihin

06.02.2024 – Kaiken kehitystoiminnan ytimessä ovat tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Meidän on löydettävä uusia päästövähennyskeinoja.

Blogi

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Rakennushankkeen vastuullisuus on kokonaisuuden hallintaa

30.03.2023 – Rakennushankkeelta vaadittava vastuullisuuspaletti on tänä päivänä laaja. Energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden lisäksi on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja pian…

Blogi
Ulla Nykter, Granlund

EU-taksonomiaa ei kannata jättää huomiotta

13.01.2023 – EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmällä eli taksonomialla on vaikutusta rakennushankkeisiin. Taksonomian kriteerit on hyvä ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Blogi

Lisää uutisiamme

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Mikä on ilmastoriskikartoitus?

02.10.2023 – Kiristyvä lainsäädäntö on vain yksi syy kartoittaa kiinteistöomaisuuden ilmastoriskit. Lue, milloin ilmastoriskikartoitus tuottaa suurimmat hyödyt?

Uutinen

Miltä energia näyttää valotaiteen keinoin?

08.09.2023 – Jyväskylässä järjestettävä Valon kaupunki -tapahtuma pidetään tänä vuonna 28.9.–7.10. Granlundin vuorovaikutteisen teoksen teema on energian eri muodot. Teokseen osallistuvan ihmisen…

Uutinen
Tuomo Niemelä, Granlund

Energiankierrätys leikkaa jopa 95 prosenttia lämmönkulutuksesta

15.08.2023 – Energiankierrätys on osoittanut toimivuutensa jo yli sadassa Granlundin suunnittelemassa kohteessa. Kiinteistön hukkalämmöt voivat kattaa jopa 95 prosenttia lämmöntarpeesta.

Uutinen

Energia-asiantuntija on kiinteistö- ja rakennusalan poikkitieteilijä

14.08.2023 – Jotta energiaa voidaan hyödyntää optimaalisesti ja kestävästi, tarvitaan alan osaajia, energia-asiantuntijoita. Millaista on energia-asiantuntijan työ käytännössä?

Uutinen
Datakeskus

Datakeskusten hukkalämmöissä piilee huikea potentiaali

08.08.2023 – Datakeskusten hukkalämmöillä voitaisiin lämmittää satojen tuhansien suomalaisten kodit. Potentiaali on valtava, sillä tällä hetkellä vain viisi prosenttia hukkalämmöstä hyödynnetään.

Uutinen

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen vastaa Energiaseminaarin yleisön kysymyksiin

01.06.2023 – Hiilinielut, pienydinvoima ja vesivoima kiinnostivat Energiaseminaarin yleisöä 24.5. Markku Ollikainen vastaa nyt kysymyksiin, joita emme ehtineet käsitellä suorassa lähetyksessä.

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?