Hyppää sisältöön
Uutinen“Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”

“Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”

21.7.2022 – Sijoittamisen guru, Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen kaipaa ESG-mittareita, jotka sopivat paremmin kiinteistöjen ja muiden sijoitusluokkien erityispiirteisiin. Kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Aihepiiri
Energia, Vastuullisuus
Jaa

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen sanoo, että vastuullinen sijoittaminen on nyt historiallisessa vaiheessa. Tähän saakka ESG-asioita eli ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa (environmental, social, and corporate governance) painottavat sijoitusstrategiat ovat tuottaneet keskimääräistä paremmin, mutta jatkossa tilanne voi muuttua. “Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”, Puttonen arvioi.

Sijoittaja valmis maksamaan vihreydestä

Vastuullisen sijoittamisen suosion kasvu on nostanut korkeita ESG-luokituksia saaneiden yhtiöiden osakkeiden ja vihreiden obligaatioiden hintoja. Se on samalla laskenut tuottojen odotusarvoja. Esimerkiksi Saksan vihreään obligaatioon sijoittava saa pienemmän tuoton kuin tavalliseen obligaatioon sijoittava. Näin vihreän vaihtoehdon valitsevaa sijoittaja tyytyy pienempään tuottoon, koska kokee vihreiden investointien olevan niin tärkeitä.

“Loogisesti ajateltuna tämä saattaisi päteä muihinkin sijoitusluokkiin, myös kiinteistöihin. Sijoittaja on valmis maksamaan vihreydestä, vaikka tuotto-odotus onkin pienempi.”

Puttonen huomauttaa, että vastuullinen sijoittaminen lähti liikkeelle osakemarkkinoilta. Sijoittajan näkökulmasta kiinteistöala on tullut tässä monia muita sijoitusluokkia perässä. Puttosen mukaan osittain tämä johtuu siitä, että sijoittajan näkökulmasta käyttökelpoisen ESG-aineiston saaminen on ollut haasteellista. Tähän tarvitaan parempaa vastuullisuusraportointia.

ESG:n mittaaminen ei ole helppoa

Sijoittajat hyödyntävät sijoituspäätöksissään ulkopuolisten tekemiä mittareita siitä, miten yritykset toimivat ESG:n eri osa-alueilla. Näissä asioissa luokittelu on kuitenkin osoittautunut hankalammaksi kuin perinteisen luottokelpoisuuden arviointi.

“Luokitusten tekijöitä on useita, eikä yhtä oikeaa tapaa mittaamisen ole. ESG:lle ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää.”

Puttosen mielestä sijoittajan onkin päätettävä, millaista ESG-vastuullisuutta hän sijoituskohteelta haluaa. Tutkimusten mukaan osakkeita koskevissa luokituksissa G eli hyvään hallintotapaan liittyvät asiat ovat saaneet yllättävänkin paljon painoa.

“Tämä kannattaa ottaa huomioon, jos sijoittajan kokee ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeimmäksi osa-alueeksi. Jos haluaa painottaa ympäristöasioita, nykyiset ESG-indeksit eivät ole välttämättä paras tapa tehdä valintoja.”

Ympäristövastuun merkitys kiinteistöalalla kasvaa

Puttonen kaipaa ESG-mittareita, jotka sopivat nykyistä paremmin eri sijoitusluokkien erityispiirteisiin. Esimerkiksi kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Kiinteistöjä ja osakkeita ei voi arvioida samoilla kriteereillä.

Hän myös toivoo, että sijoituspalvelujen tarjoajien markkinointipuheiden sijaan sijoittajat perehtyvät itse entistä tarkemmin, mitä vastuulliseksi mainostetun sijoituskohteen “konepellin alta löytyy” ja mitä vastuullisuuden osa-aluetta halutaan painottaa. “Jos ilmastonmuutos on oikeasti se tärkein juttu, niin silloin pitää painottaa E:tä.”

Puttosen mielestä ESG-sijoittamisen heikkouksista huolimatta sijoittajan kannattaa pyrkiä sijoittamaan vastuullisesti. Hänestä on helppo ennustaa, että vastuullisuuden merkitys myös kiinteistöalalla kasvaa.

Puttosen mielestä ESG-sijoittamisen heikkouksista huolimatta sijoittajan kannattaa pyrkiä sijoittamaan vastuullisesti.

Puttonen huomauttaa, että sijoittajien ohella myös asiakkaat, työntekijät ja rahoittajat kiinnittävät näihin asioihin entistä enemmän huomiota. Myös regulaatio kiristyy esimerkiksi rakennusten energiatehokkuudessa.

E-komponentin painoarvo kasvaa, kun kiinteistöjen elinkaaren aikaisia ilmastopäästöjä halutaan laskea ennen muuta energiatehokkuutta parantamalla. “Energian hinnan nousu vauhdittaa kehitystä. Se pakottaa tekemään kiinteistösektorilla asioita, jotka maksavat itsensä takaisin.”

Vesa Puttonen puhui vastuullisuudesta sijoittamisen näkökulmasta Granlundin Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha -seminaarissa toukokuussa 2022.

Lue muita blogejamme

Vastuullisuus, kiinteistöt ja raha – Mitä markkinoilla tapahtuu?

06.07.2022 – Miltä vastuullisuus näyttää juuri nyt ja mitä ESG tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Miten raha ohjaa nyt ja jatkossa alaa kohti…

Blogi

Kiinteistöissä piilee valtava energiansäästöpotentiaali

17.06.2022 – Kiinteistöjen energiaomavaraisuuden parantaminen on Suomelle kriittinen kysymys. Meidän on päästävä irti energiariippuvuudestamme – ja sen on tapahduttava nopeasti.

Blogi

Näin otat täyden hyödyn irti kulutusjoustosta kiinteistöissä

25.05.2022 – Yhä useampi kiinteistönomistaja on kiinnostunut parantamaan energiakuormien hallintaa ja osallistumaan kulutusjoustoon. Miten asiassa kannattaa lähteä liikkeelle?

Blogi

Sähkömarkkinoiden muutoksessa kannattaa olla voittajien puolella

04.05.2022 – Kiinteistönomistajan kannattaa seurata tarkasti sähkömarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Sähkön hinnan raju vaihtelu lisää entisestään energianhallinnan merkitystä.

Blogi

Mitä kiinteistöjohtajan kannattaa tietää energiamurroksesta?

21.04.2022 – Moni kiinteistönomistaja seuraa ymmällään meneillään olevaa keskustelua energiamurroksesta. Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä ja kuinka voin niitä hyödyntää?

Blogi

Energiamurrokseen tarvitaan muutakin kuin tekniikkaa

07.04.2022 – Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Energiayhteisöjen perustamista tulisi meilläkin vauhdittaa.

Blogi

EU-taksonomia ja rahan vihreä siirtymä mullistavat kiinteistö- ja rakennusalan – oletko valmis?

22.03.2022 – EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä EU-taksonomia luo pelisäännöt sijoituskohteiden kestävyyden arviointiin. Järjestelmä ohjaa tulevaisuudessa sitä, minkälaiset kiinteistöt ovat kiinnostavia sijoituskohteita, ja…

Blogi

Energiamurros ylitti uutiskynnyksen – jo oli aikakin!

16.03.2022 – Energiamurros avaa kiinteistönomistajille uuden pelikentän, jonka tuomia mahdollisuuksia kannattaa jo nyt lähteä hyödyntämään.

Blogi

Vuonna 2021 KiRa-alalla otettiin vastuullisuudessa isoja harppauksia eteenpäin

03.03.2022 – Kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuusmurros sai viime vuonna vauhtia. Nopeasti kasvavia trendejä ovat EU-taksonomia ja rahoitusalan kiinnostus. Konkreettiseksi toiminnaksi muuttuvat hiilineutraaliustavoitteet…

Blogi

Ilmastoteot lähtevät kiinteistöissäkin ihmisistä

28.02.2022 – Yhdelläkään työnantajalla ei ole syytä tuudittautua ajatukseen, että omassa yrityksessä on vain vähän keinoja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Kun puhutaan rakennusalan…

Blogi

Lisää uutisiamme

“Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”

21.07.2022 – Sijoittamisen guru, Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen kaipaa ESG-mittareita, jotka sopivat paremmin kiinteistöjen ja muiden sijoitusluokkien erityispiirteisiin. Kiinteistöjä ja osakkeita…

Uutinen

Maakaasulämmitykselle löytyy kustannustehokkaita vaihtoehtoja

30.06.2022 – Maakaasun korvaamiseen kiinteistön lämmityksessä löytyy useita vaihtoehtoja. Hyvällä suunnittelulla investoinnit ovat myös taloudellisesti kannattavia.

Uutinen

10 Kysymystä energiamurroksesta

29.06.2022 – Ota tiedot haltuun kiinteistö- ja rakennusalaan vahvasti vaikuttavasta energiamurroksesta! Vastaajina toimivat energiamurroksen asiantuntijat Asta Autelo Granlundilta ja Aki Toivanen Vanguard…

Uutinen

Neljä rahanarvoista ohjetta – onnistunut energiaremontti säästää heti juoksevia kuluja

26.04.2022 – Liian hyvältä kuulostavat myyntipuheet ovat hälytysmerkki energiaremonttia suunniteltaessa.

Uutinen

Mahdollisuus vaikuttaa hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen

24.03.2022 – Granlundilaiset etsivät rakennushankkeissa konkreettisia ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden ja hiilineutraaliuden parantamiseen. Haluaisitko sinä tehdä työtä, joka vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään joka päivä?

Uutinen

Kiinteistöomistaja, ota lämpöpumppuratkaisuilla hyöty irti sähköveron uudistuksesta

07.03.2022 – Verouudistus avasi yhä useammalle kiinteistökokonaisuudelle mahdollisuuden päästä alempaan veroluokkaan, joka maksaa sähköstä 30 % vähemmän veroa.

Uutinen

Uutta tietoa energiatehokkuushankkeiden toteutus- tai palvelumalleista

09.02.2022 – DI Aku-Markus Savolaisen tuore diplomityö pureutuu energiatehokkuushankkeiden toteutusmallien valinnan vaikeuteen.

Uutinen

Granlund laajentaa Ruotsissa – yrityskauppa tukholmalaisen ECO Konsultin kanssa

18.01.2022 – Yrityskaupan tavoitteena on vahvistaa Granlundin verkostoa talotekniikkasektorilla Ruotsissa.

Uutinen

Vastuullisuus ja asiantuntemus ovat tutkitusti Granlundin valtteja

23.03.2021 – Kiitos teille asiakkaamme – 99 % asiakkaistamme on meihin tyytyväisiä. Henkilöstömme asiantuntemus ja toimintamme vastuullisuus saavat huippuarvosanat tuoreimmassa asiakassuhdetutkimuksessa.

Uutinen

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?